Green Carella tarkoitetaan ammatillista luontoon liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua. Green Care -toiminta sopii monenlaisiin tilanteisiin ja erilaisille asiakasryhmille perinteisen keskustelun rinnalle. Erityisen hyvin se sopii tilanteisiin, joissa tarvitaan keskinäistä luottamusta vahvistavia yhteisiä kokemuksia. Toiminnallisuus luonnon ja eläinten parissa voi helpottaa myös asiakkaan haasteiden kartoittamista.

Esimerkiksi juuri kriisitilanteessa ollut, tai pitkään turvattomuudesta kärsinyt ihminen ei välttämättä ole heti valmis käsittelemään asioita puhumalla. Luonto voi tällöin tulla avuksi. Se ei vaadi, arvostele eikä moiti.  Luonto ei myöskään kiirehdi meitä, vaan antaa aikaa hengähtää. Green Care -toiminnan hyödyntäminen voi auttaa toimivan vuorovaikutussuhteen luomisessa. Toimintaa järjestetään ammatillisesti, jolloin se on turvallista, vastuullista ja tavoitteellista.

Green Caren hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Osallisuus syntyy siitä, että ihmisen itse voi vaikuttaa toimintaan, johon osallistuu. Kokemuksellisuus syntyy yhdessä tekemisestä, eikä siihen välttämättä tarvita toista ihmistä tai ryhmää, vaan se voi syntyä myös ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa tai eläinavusteisesti.

Green Care -toiminta sijoittuu usein luontoympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda myös kaupunki- ja laitosympäristöihin. Vierailut Green Care -tiloille ja retket lähimaastoihin ovat toiminnassamme suosittuja ja haluttuja. Hevostallilla tai metsässä on nähty upeita itsensä ylittämisiä ja niiden kautta on innostuttu myös perheen omatoimisesta ulkona oleilusta ja liikkumisesta.

Kokkolan ensi- ja turvakodilla on ollut ilo olla mukana eri Green Careen liittyvissä hankkeissa vuosien varrella ja tämä ilo on onneksi saamassa jatkoa. Haimme STEA:lta rahoitusta ”Rakkautta ja tekoja – vahvistavaa luonto- ja eläinavusteista toimintaa lapsille ja aikuisille” -hankkeelle, ja riemuksemme rahoitus myönnettiin. Hankkeessa päästään kokeilemaan Green Care -toiminnan vaikutuksia erityisesti mentalisaatiokyvyn ja kiintymyssuhteen vahvistamiseen sekä niin aikuisten kuin lasten vuorovaikutustaitojen, voimavarojen ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Nyt on vain mentävä luontoon ja hengiteltävä, jotta maltamme odottaa hankkeen alkamista.