Leikki kuuluu kaikille!

"Leiki, leiki lapsonen! Leikki on lapsen työtä!" Valtakunnallista leikkipäivää juhlitaan lauantaina 24.4.2021. Kokkolan ensi- ja turvakoti ...

Kuva paremmasta huomisesta

Oli maaliskuun viimeinen viikonloppu. Olin päässyt viimeisillä voimillani turvakotiin. Mistä sain sellaisen rohkeuden ja voiman lähtemiseen, ...

Pitää ainakin maistaa

Aloitin työskentelyn Kokkolan ensi- ja turvakodilla tammikuussa 2019. Ensimmäinen tehtäväni oli Pidä kiinni -hoitojärjestelmän avopalveluyk ...

Rohkeus

Me Kokkolan ensi- ja turvakodilla olemme sitoutuneet viiteen arvoon, jotka ovat rohkeus, osallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja inhimillis ...

Opiskelijana Liinassa

Viikot vierivät ja näin ollaan viimeisen harjoitteluviikon loppupuolella. Olen Eeva Savikoski, kolmannen vuoden sosionomi (AMK) -opiskelija Cent ...