Miehetkin kokevat väkivaltaa, eivät pelkästään toisten miesten taholta vaan myös lähisuhteissaan. Koettu väkivalta voi olla fyysistä, kuten lyömistä, tönimistä tai tavaroilla heittelyä. Se voi olla myös henkistä, kuten vähättelyä, haukkumista, uhkailua tai rajoittamista. Myös miehiä käytetään hyväksi taloudellisesti ja seksuaalisesti suhteissa ja niiden ulkopuolellakin.

Miehetkin kantavat huolta lapsistaan. Myös miehet kaipaavat lapsiaan eron jälkeen. Miehet myös pelkäävät vieraannuttamista. Miehetkin kokevat paineita vanhemmuudestaan, ulkonäöstään ja suoriutumisestaan.

Myös miehet kärsivät mielenterveysongelmista. Mieskin voi uupua kodin töiden alle. Mies voi myös kokea rakenteellista väkivaltaa eroon ja huoltajuuteen liittyvissä kiistoissa.

 

Miehet myös tekevät kaikkia näitä läheisilleen.

 

Marraskuulle osuivat isänpäivä, mielenterveysviikko ja kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Tasa-arvoa kohti kulkevassa Suomessa miehen vastuu ja oikeus tulla kuulluksi käyvät yhä lujaa kädenvääntöä. Kyllä, on totta, että Suomi on yksi vaarallisimmista maista naisille, sillä jopa joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Kortin kääntöpuolena mainittakoon, että 55% yli 15-vuotiaista miehistä on kokenut väkivaltaa, tyypillisesti entuudestaan tuntemattoman henkilön tekemänä.

Miesten pahoinvointi Suomessa kasvaa ja moni kokee jääneensä näkymättömiin elämän taitekohdissa kuten väkivallan kokemusten jälkeen tai eron koittaessa. Ongelma ei poistu siitä vaikenemalla, se vaatii yhteistä keskustelua. Väkivalta on väärin sen kaikissa muodoissa ja vastuu sen lopettamisesta on aina tekijällä itsellään, olipa tekijänä tai kokijana kuka tahansa.