Mikä sinulle on tärkeää, mitä tavoittelet, toivot ja arvostat? Arvot kuulostavat hienolta ja voivat tuntua kaukaiselta, mutta todellisuudessa ne ovat toimintamme perusta ja antavat elämällemme suuntaviivat. Arvot ovat perusta sille, mitä haluamme olla ja mitä emme. Yhteisön arvot omakseen kokeva on ymmärtänyt ne syvällisesti ja toimii niiden mukaan usein tiedostamattaan, lähes automaattisesti.

Yhteisöissä arvojen tuominen käytäntöön tapahtuu portaittain. Arvot tulee etsiä ja löytää, jalkauttaa ja niiden onnistumista tulee arvioida. Kokkolan Ensi- ja turvakodin arvot ovat Ensi- ja turvakotien liiton strategian mukaisesti rohkeus, osallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja inhimillisyys.

Haluamme olla rohkeita ja puhua yhteiskunnassamme yleisesti vaietuista ja vaikeina pidetyistä aiheista. Emme pelkää ristiriitoja emmekä epäonnistumista, vaan otamme niistä opiksi ja käytämme niitä voimavarana.

Annamme lapsille ja heille, joilla on vähemmän resursseja, mahdollisuuden osallistua itseään koskeviin päätöksiin, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Toiminnassamme pidämme erilaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta rikkautena.

Olemme oikeudenmukaisia ja yhdenvertaisia. Kunnioitamme toinen toistamme. Olemme haavoittavissa olosuhteissa elävien rinnalla kulkijoita.

Toimintaamme ohjaa turvallisuus. Olemme luotettavia ja ammattitaitoisia. Rakennamme yhteisöllisyyttä ja ilmapiirimme on luottamuksellinen. Lasten turvallisuus on meille ensisijaista.

Luomme ja ylläpidämme toivoa ja uskomme muutoksen mahdollisuuteen jokaisen kohdalla. Inhimillisyys on kunnioittavaa käytöstä toista kohtaan, vaikka emme hyväksyisi toisen tekoja.

Nämä arvot kertovat, että meille ihminen on tärkeä ja arvokas sellaisena kuin hän on. Tämä on ohje, jolla pääsee pitkälle vuorovaikutuksessa. Haluan tulla kohdatuksi näiden arvojen mukaan.  Haluatko sinä?

– Tinna Roiha, ohjaaja

Avopalveluyksikkö Liina