Ensikoti Iida on 5-paikkainen päihdekuntoutusyksikkö, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.  Kaikki Iidan paikat ovat perhepaikkoja ja myös isät ovat tervetulleita kuntoutukseen. Iidan kuntoutus on tarkoitettu perheille, joissa on päihdeongelmaa ja alle 3-vuotias lapsi. Iidaan voi myös tulla jo raskausaikana.  Pidä kiinni -hoitojärjestelmässä keskitytään varhaiseen vuorovaikutukseen sekä päihderiippuvuudesta kuntoutumiseen. Kuntoutuksen aikana varmistetaan lapsen turvallinen kasvu ja kehitys sekä raskaus- että pikkulapsiaikana ja pyritään vahvistamaan vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta.

Yhteisökuntoutus

Ensikoti Iida toimii yhteisökuntoutuksen periaatteella, jossa painotetaan yhteisöllisyyden ja avoimuuden merkitystä kuntoutuksen tukena. Iidan yhteisön muodostavat Iidan asiakas- ja työyhteisö, ja jokainen asiakasperhe etenee kuntoutuksessa oman, yksilöllisen kuntoutussuunnitelmansa mukaan.

Yhteisökuntoutuksessa on tärkeää luoda yhteisön jäsenille toimiva ja turvallinen ympäristö. Turvallisuuteen liittyvät vakaat rakenteet, selkeät toimintaprosessit, myönteinen ilmapiiri, kunnioittava vuorovaikutus ja sekä vertaistuki. Näiden tekijöiden toteutuessa muutoksen, toipumisen ja kasvun on mahdollista käynnistyä. (Kallio 2023) Ensikoti Iidassa tavoitteina ovat riittävän hyvä vanhemmuus ja päihteetön pikkulapsiarki. Kuntoutuksessa tuetaan vanhemman omaa voimaantumista ja aktiivista osallistumista yhteisön arkeen.

Muutosten vuosi 2022

Vuosi 2022 toi Ensikoti Iidaan paljon muutoksia. Alkuvuonna asiakasmäärä oli toivottua pienempi, mikä aiheutti taloudellisia haasteita toiminnalle vaikkakin loppuvuonna asiakaspaikoista oli kovasti kysyntää. Vuoden aikana tapahtui myös henkilöstövaihdoksia ja uusi työyhteisömme onkin saanut korvaamatonta tukea sekä Ensi- ja turvakotien keskusliitolta että toisilta esihenkilöiltä vuoden 2022 aikana. Esihenkilöiden kollegiaalinen tuki sekä koulutus- ja yhteisöpäivät ovat olleet antoisia.

Ensikoti Iidassa työskentelee seitsemän ohjaajaa, sosiaalityöntekijä ja vastaava ohjaaja. Johtamisen mallia on Iidassa vuoden 2022 aikana hiottu. Jaettu esihenkilöys sosiaalityöntekijän ja vastaavan ohjaajan välillä mahdollistaa Iidassa sosiaalityöntekijän keskittymisen kokonaisvaltaiseen asiakastyöhön ja yksikön kehittämiseen; Vastaava ohjaaja puolestaan vastaa henkilöstöhallinnan tehtävistä. Iidan työyhteisö on kokenut uuden johtamisen mallin myönteisenä ja työntekijöitä tukevana.

”Muutokset ovat tiivistäneet koko työyhteisöä, työtä tehdään ammattitaitoisesti pilke silmäkulmassa.”

 – Anniina

Jokaisella Iidan työntekijällä on vähintään ammattikorkeakoulututkinto sekä aiempaa työkokemusta tai lisäosaamista päihdetyön ja pikkulapsiarjen saralta. Vuodelle 2023 on tehty myös henkilöstön ammatillista kasvua tukeva koulutusohjelma, joka on polkaistu jo käyntiin. Uusia haasteita toiminnalle asettavat sekä yhteiskunnalliset muutokset että perheiden kasvava kuormitus.

” Iidassa on tilaa tehdä työtä omaa ammattitaitoa, vahvuuksia ja persoonaa hyödyntäen. ”

-Sonja

Sekä Ensikoti Iida että samassa rakennuksessa sijaitseva Avopalveluyksikkö Liina toteuttavat molemmat Pidä kiinni -mallin mukaista yhteisökuntoutusta, ja yhteistyö näiden yksiköiden välillä erilaisten toiminnallisten ryhmien kautta on ollut aina luontevaa.

Yhdessä olemme enemmän!

Yhteisökuntoutus ei koskaan ole jäykkä, valmis malli, vaan se muovautuu jokaisen asiakas- ja työyhteisön mukaan. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä, kaikki asiakasperheet saavat äänensä kuuluviin sekä toimivat yhteisön aktiivisina jäseninä. Valmiit rakenteet ohjaavat toimintaa mutta Iidan yhteisössä asioista puhutaan ja asioista päätetään yhdessä ja avoimesti. Yhteisökuntoutus on myös jatkuvaa oppimista niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin osalta. Tämä mahdollistaa myös työntekijöiden ammatillisen kehittymisen. Asiakkaiden tilanteet ovat yksilöllisiä ja niihin paneudutaan koko yhteisön voimin.

” Työyhteisön avoimuus on varmasti auttanut muutosten läpiviemisessä. ”

-Sara

Olemme Ensikoti Iidassa kiitollisia kaikesta siitä tuesta avusta, jota olemme saaneet sekä Ensi- ja turvakotien keskusliitolta että yhdistyksemme muilta yksiköiltä, erityisesti muutosten vuonna 2022. Perehdytystä, ohjaamista, neuvontaa ja tsemppaamista on tullut usealta taholta. Olemme saaneet todistaa onnistuneita asiakaskuntoutuksia ja nähneet vanhempien voimaantumista ja etenemistä. Tämä on antanut meillekin voimaa ja varmuutta jatkaa eteenpäin.

”Vaikeiden ja haastavien asioiden keskellä on auttanut tiivis ja yhteen hiileen puhaltava työyhteisö, huumoria unohtamatta.”

-Kaisa

Tällä hetkellä voimme todeta, että olemme Iidassa yhdessä selvinneet taloudellista haasteista ja tulevaisuus näyttäytyy vakaana ja valoisana. Työyhteisönä olemme lähentyneet ja voimaantuneet – työyhteisömme yhteishenki on hyvä, ja Iidaan on mukava tulla töihin! Tuemme toisiamme ja olemme ennen kaikkea sitoutuneet tähän tärkeään ja merkitykselliseen työhön. Odotammekin innolla yhteisöllistä vuotta 2023.

Kirjoitettu yhdessä koko Iidan työyhteisön toimesta