Viikot vierivät ja näin ollaan viimeisen harjoitteluviikon loppupuolella. Olen Eeva Savikoski, kolmannen vuoden sosionomi (AMK) -opiskelija Centria-ammattikorkeakoulusta Kokkolasta. Tämän yhdeksän viikon mittaisen työharjoittelujakson vietin Kokkolan ensi- ja turvakotiyhdistksen avopalveluyksikkö Liinassa. Miten päädyin juuri tänne työharjoitteluun?

Avopalveluyksikkö Liina ei ollut minulle ennestään tuttu. Opintojen aikana ajattelin, että haluan ensi- ja turvakodille työharjoitteluun. Lopulta pääsin Liinaan haastatteluun ja sain onnekseni täältä työharjoittelupaikan. Päihdemaailma ja aikuisten kanssa työskentely oli minulle uutta, ja halusin haastaa itseäni ja lähteä tutustumaan tähän kohderyhmään. Tämän valinnan jälkeen tuli kuitenkin pieni jännitys. Mitä minä täällä teen?

Yhteisökuntoutus oli minulle ennestään tuttua edellisestä työharjoittelusta, mutta miten toimia, kun asiakkaana ovat pienet lapset ja aikuiset? Välillä mietin, että miten sitä pärjää, kun ei ole omaa kokemusta pienten lasten kasvatuksesta ja pitäisi tukea asiakkaita vanhemmuudessa. Harjoittelujaksolla ehkä tärkein muistutus ja oppi on, ettei minulla tarvitse olla valmiita vastauksia asiakkaille. Asioita pohditaan yhdessä, etsitään tietoa ja löydetään oikeat ratkaisut. Valmiiden vastauksien antaminen ei edesauta kuntoutuksessa olevia asiakkaita. Elämässä tulee tilanteita, joissa joutuu itsekseen puntaroimaan asioita.

Liinan työyhteisö otti minut lämmöllä vastaan, kuten kaikki muutkin yhdistyksen yksiköt, joihin pääsin tutustumaan. Opiskelijakaverin sanoja lainaten: Liinassa kohdataan ihmisenä, ja näin koin myös muissakin yksiköissä. Näin opiskelijana tuppaa välillä uudet asiat jännittämään ja kohtaaminen on se, mikä muistetaan.

Harjoittelun aikana sain paljon onnistumisen hetkiä ja mahdollisuuksia kokeilla uusia asioita. Green care -toimintaan perehtyminen ja toimintoihin osallistuminen oli yksi niistä. Mieleenpainuvin kohtaaminen oli kahden ponin kanssa, mikä oli ensikosketus heppatytön elämään.

Viimeisenä yhteisöpäivänä pääsin pitämään asiakkaille teemaryhmän aiheesta rentoutuminen. Miten rentoutua arjessa yksin ja lapsen kanssa? Miten tärkeää vanhemman on huolehtia omasta jaksamisesta? Aiheesta saatiin hyvää keskustelua aikaiseksi ja lopuksi pidettiin lyhyt rentoutusharjoitus.

Rentoutuneena on hyvä päättää työharjoittelujakso, jonka aikana sain paljon uusia kokemuksia ja työmenetelmiä ammattireppuuni.

Sosionomiopiskelija Eeva Savikoski