Me Kokkolan ensi- ja turvakodilla olemme sitoutuneet viiteen arvoon, jotka ovat rohkeus, osallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja inhimillisyys. Tässä blogikirjoituksessa pohdin rohkeuden merkitystä yhdistyksessämme.

”Rohkeus on uskallus tehdä asioita välittämättä pelosta, kivusta, vaarasta, epävarmuudesta tai uhkailusta. Esimerkiksi benji-hypyn tehnyttä ihmistä voidaan pitää rohkeana.”

  • Wikipedia

Wikipedian määritelmä rohkeudesta maalaa mieleen helposti kuvan uljaasta prinssistä, joka ratsastaa lohikäärmettä vastaan pelastaakseen mielitiettynsä. Kokkolan ensi- ja turvakodilla ei ikävä kyllä tällaisia prinssejä pääse tapaamaan (vaikka yhdistyksessä työskenteleekin neljä uljasta miestä). Rohkeutemme ei näyttäydy Disney-satujen tapaisena uhmakkuutena. Kokkolan ensi- ja turvakoti ei myöskään vaadi työntekijöiltään benji-hyppydiplomia ennen työsopimuksen laadintaa. Meiltä vaaditaan erilaista rohekutta.

Kuva on otettu allekirjoittaneen työhaastattelutilanteessa vuoden 2018 lopulla.

Rohkeutta on kohdata asioita, joista ei ole aina mukavaa puhua. Näitä ovat esimerkiksi väkivalta parisuhteessa, päihteet lapsiperheissä, rikoksen uhriksi joutuminen tai arjen sujumattomuus kotona. Rohkeutta on myös mennä sanoista tekoihin; se on tulevaisuuteen katsomista yhdessä. Rohkeutta on unelmoida paremmasta huomisesta. Rohkeutta on myös tehdä suunnitelma sen saavuttamiseksi ja sitoutua siihen,vaikka välillä se tuntuu hyvinkin vaikealta. Meidän työmme on varustaa ihmisiä kohtaamaan oman elämänsä lohikäärmeet. Joku tarvitsee kilpeä, toinen miekkaa ja kolmas ehkä vain nopean ratsun, jolla lohikäärmettä pääsee karkuun (kyllä, pakeneminenkin on toisinaan mitä suurinta rohkeutta).

Rohkeutta on myös arvioida omaa toimintaansa ja tarpeen mukaan muuttaa sitä. Tämä asia on tullut hyvin tutuksi viime aikoina, kun yhteiskuntamme on kohdannut yllättäviä muutoksia, jotka ovat vaatineet meiltäkin täysin uudenlaista ajattelua ja rohkeutta muuttaa tuttuja ja turvallisia toimintatapoja. Vasta tulevaisuus lopulta näyttää, tarvittiinko tässä ajassa enemmän miekkaa, kilpeä vai nopeaa ratsua. Rohkeutta tämä aika joka tapauksesa vaatii. Rohkeus on tärkeä osa kaikkea toimintaamme ja arvona se on meille tärkeä.