Siinäpä kysymys johon henkilökohtaisesti voin jo vastata myöntävästi, kyllä.

Pidä kiinni- hoitojärjestelmässä vuosien ajan työskennelleenä olen saanut olla etuoikeutettuna seuraamassa usean perheen kuntoutumista pois päihdekulttuurista.

Avopalveluyksikkö Liinan perustehtävän mukaisesti toiminta on yhteisöllisyyteen perustuvaa, lapsilähtöistä päihdekuntoutusta, jonka avulla pyritään ehkäisemään sikiövaurioita, tuetaan vanhempia päihteettömyydessä ja varhaisessa vuorovaikutuksessa lapsen kanssa sekä turvataan lapsen kasvua ja kehitystä.

Mistä on vaikuttava kuntoutusmatka tehty?

Toistoista ja harjoittelusta, tylsyyden sietämisestä, vauvan ihastelusta ja nuuhkuttelusta päihteettömän arjen rakennusaineiksi. Vertaisellisia kohtaamisia toisten samanlaisessa elämäntilanteessa olevien vanhempien tai aiemmin kuntoutuneiden vertaisten kanssa.  Ammatillista tukea vanhemmuuteen päihde- ja vanhemmuusteemaryhmien, vuorovaikutusta tukevan muskarin ja yhdessä tekemisen, mallintamisen avulla. Päihteettömän, häpeämättömän minän ja identiteetin etsimistä ja rakentamista mm. naisten- ja miestenryhmien sekä voimauttava valokuva -menetelmän avulla. Harjoitellaan säätelemään ja ilmaisemaan tunteita sekä tuomaan esille omia ajatuksia sallivassa ja hyväksyvässä ympäristössä. Lähtemällä liikkeelle luontoon tai vaikkapa kauppaan, löydetään uusia tapoja elää osana yhteiskuntaa yhdessä muiden kanssa.

Ennen kaikkea eletään yhteisössä vuorovaikutuksellista vauva-arkea sen kaikkine iloineen ja huolineen ja se riittää.

Kyllä, olen vaikuttunut. Asiakkaiden sinnikkyydestä, tahdosta ja rakkaudesta lapseen. Asia on todellakin niin, että muutos on aina mahdollista ja raskausaikana mahdollisuus kasvaa entisestään kun vauva alkaa mielellistyä vanhemmalle päihteistä saadun mielihyvän tilalle.

Kohdataan kun tavataan.

Sari Ånäs  ohjaaja Avopalveluyksikkö Liina