Vanhempien ero vaikuttaa aina lapsiin. Se, kuinka ero vaikuttaa ja miten lapsi tuo sen ilmi, vaihtelee. Tähän vaikuttaa monet tekijät mm. lapsen ikä ja temperamentti, aiemmat kokemukset, perheen tilanne, onko lapsella aikuisia tukenaan, oliko ero yllätys ja kuinka vanhempien ero hoidetaan. Vaikka parisuhde voi päättyä, vanhemmuus ei.

Neuvoja vanhemmille, kun lapsi riehuu ja uhmaa | Hyväkysymys.fi

Hyvin hoidettu ero auttaa aikuista selviytymään erosta ja tekemään yhteistyötä lapsen asioissa toisen vanhemman kanssa. Vanhemmat voivat lievittää lapsen ahdistusta ja auttaa häntä sopeutumaan muutokseen. Lapsen tunteet voivat olla ristiriitaisia; suru, pelko, pettymys, epäluottamus, turvattomuus, raivo, viha, ikävä, syyllisyys, joskus myös helpotus.

Aikuinen voi eron hetkellä käydä itse lävitse yhtä elämänsä vaikeinta vaihetta. Vaatii herkkyyttä ja lapsen todellisten tarpeiden näkemistä, jotta voi asettua lapsen asemaan ja auttaa häntä. Tämä voi olla vaikeaa ja vanhempi ei välttämättä tahdo tai jaksa nähdä lapsensa surua.

Vanhemman ei tulisi käyttää lasta oman ahdistuksen purkukanavana, vaan luoda uskoa siihen, että vaikeuksista huolimatta elämä jatkuu. Lapsi tarvitsee turvallisuutta, rakkautta sekä tilaisuutta puhua tunteistaan ja huolistaan. Lapsella on oikeus molempien vanhempien tarjoamaan hoivaan ja huolenpitoon eron jälkeenkin. Erossa vanhempien tulisi turvata lapselle hänen merkittävien ihmissuhteiden säilyminen. Lapsi sopeutuu eron jälkeen uuteen tilanteeseen paremmin, jos hän saa säilyttää yhteyden molempiin vanhempiinsa ja kokee olevansa rakastettu molempien vanhempien taholta.

Parisuhteen päättyminen haastaa vanhempia luomaan uudenlaisen suhteen toisiinsa. Vaikka toinen ei enää ole oma elämänkumppani, on hän lapselle edelleen tärkeä ja ainutkertainen vanhempi. Vanhempien tulisi ottaa vastuu erostaan kyetäkseen tekemään yhteistyötä keskenään ja tukemaan lasta muuttuvassa perhetilanteessa. Eron herättämien tunteiden käsitteleminen tekee eroon sopeutumisen ja eron jälkeisen elämän aloittamisen helpommaksi myös vanhemmille itselleen.

Kriisi- ja väkivaltatyön yksikkö Väkevästä saa apua erotilanteissa. Työtä tehdään niin yksilö-,  pari- kuin perhetapaamisten muodossa. Yhteyttä voi ottaa Susanna Lindholmiin puh. 044 751 7685

Marianne Malkamäki, Vanhemmuuden tuki- yksikkö HELMI