”Jokaisella ihmisellä on elämässään oikeus hyvinvointiin, inhimillisiin työoloihin ja ihmisyyden kunnioittamiseen.”

Näin lausui Miina Sillanpää, 1800-luvun nälkävuosien aikaan syntynyt torpantyttö, josta tuli yksi suomen ensimmäisistä naiskansanedustajista ja ensimmäinen naisministeri. Hän oli uupumaton ja sitkeä tasa-arvon ja heikossa asemassa olevien puolustaja. Miina oli rohkea edelläkävijä, todellinen kansalaisvaikuttaja.

1.10. vietetään kansalaisvaikuttamisen, järjestöjen ja Miina Sillanpään päivää. Päivä on lisätty tänä vuonna viralliseksi liputuspäiväksi. Liputuspäiväksi valittiin päivä, jolloin 1906 astui voimaan vaalilaki, joka turvasi yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden kaikille Suomen kansalaisille.

Miina Sillanpään tunnettu lause ”Minä kumminkin käytän puheenvuoroa…” liittyi lastensuojeluun. Työläisnaisten ensimmäinen aloite vuonna 1907 koski avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten kovaa kohtaloa. He ehdottivat kotien perustamista aviottomia äitejä ja heidän lapsiaan varten. Eduskunnan puhemies olisi halunnut lopettaa keskustelun, mutta Sillanpää otti paikkansa kansanedustajana ja perusteli perinpohjaisesti aloitetta. Tämä sitkeys johti suomen ensimmäisen ensikodin perustamiseen.

Kuopion ensikotiyhdistys on kansalaisjärjestö, joka tekee työtä oikeudenmukaisemman, turvallisemman ja inhimillisemmän huomisen eteen. Haluamme toimia Miina Sillanpään esimerkkiä noudattaen, vaikka se ei ole helppoa. Heikoimmassa ja haavoittuvammassa asemassa olevien tarpeet kuuluvat huonosti päätöksentekijöiden korviin. Meidän tehtävämme on nostaa esiin epäkohtia ja uskaltaa taistella niiden puolesta, joiden ääni ei tässä yhteiskunnassa kuulu. Haluamme olla rohkeita kansalaisvaikuttajia.

Miina Sillanpään kaltaiset elämäntarinat ovat harvinaisia, jokaisella ei ole samaa sitkeyttä ja rohkeutta kuten hänenlaisillaan uraauurtavilla ja lasikattoja särkevillä naisilla. Meistä jokainen voi kuitenkin omassa elämässämme olla kansalaisvaikuttaja. Kansalaisvaikuttamisen tavoite on asioiden muuttaminen. Halu muuttaa asioita on olennaista, ei se, onko tavoite suuri tai ihan pieni. Yhdistyksessämme haluamme edistää osallisuutta ja olla tukenasi, jotta voisit toimia aktiivisena kansalaisena ja vaikuttajana omassa elämässäsi.

Miina piti johtotähtenään ajatusta: ”Ei koskaan saa sanoa minä en osaa, vaan vaikeimmissakin tilanteissa pitää sanoa minä yritän” Yhdessä me olemme rohkeita, sitkeitä ja jaksamme yrittää.