Vastuullisuusohjelmamme mukaan jokaisella toimihenkilöllämme on mahdollisuus käyttää yksi työpäivä vuodessa vapaaehtoistyöhön valitsemaansa ESG:n osa-alueen kohteeseen. Vuosi 2024 on ensimmäinen, jolloin mahdollisuus on hyödynnettävissä. Mahdollisuuteen tarttui Henna Kuopiossa!

”Vapaaehtoistyöpäivän suunnittelu alkoi paikallisten toimijoiden etsimisellä ja sen jälkeen yhteydenotoilla. Itselleni tärkeä teema on lasten ja nuorten hyvinvointi. Halusin löytää tähän liittyen paikallisen toimijan. Melko pian kohteeksi valikoitui Kuopion Ensikotiyhdistys, jonka toiminnasta tiesin etukäteen jo hieman. Kuopion Ensikotiyhdistys auttaa perheitä, vanhempia sekä lapsia vauvasta taaperoihin selviytymään arjen erilaisista haasteista.”, Henna kertoo.

Varsinainen vapaaehtoistyöskentely Kuopion Ensikotiyhdistyksellä edellyttää laajempaa kouluttautumista, joten työpäivä toteutettiin toimintaan tutustumisella yhden aamupäivän ajan. Toinen puoli päivästä käytettiin markkinoinnilliseen tekstintuotantoon, jonka myötä syntyi tämä blogikirjoitus. Tekstiä pääsee hyödyntämään niin ATA:n markkinointi kuin Kuopion Ensikotiyhdistys.

Mikä Kuopion ensikotiyhdistys?

Kuopion Ensikotiyhdistys on vuonna 1946 perustettu kansalaisjärjestö. Yhdistyksen toiminta on yhteiskunnan muutosten myötä laajentunut yksinäisten äitien ja heidän lastensa auttamisesta koko perhettä tukevaksi erityisosaamiseksi.

Kuopion Ensikotiyhdistyksen logo

Kuopion ensikotiyhdistys tuottaa laadukkaita ja luotettavia, ennaltaehkäiseviä ja korjaavia lastensuojelu- ja perhepalveluita Kuopion ja Pohjois-Savon alueella. Ensikoti Pihlaan voi hakeutua eri puolilta Suomea. Yhdistys on järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueen ammattilaisten tunnettu ja luotettava kumppani uusien, perheitä tukevien työmuotojen kehittämisessä. Kuopion Ensikotiyhdistys kuuluu valtakunnalliseen Ensi- ja turvakotien liittoon. Toimintaa rahoittaa pääasiallisesti valtio STEAn ja THL:n kautta sekä eri hyvinvointialueet kuntoutuspalveluita ostamalla.

Henna pääsi kuulemaan Ensikotiyhdistyksestä vapaaehtoistyön koordinaattori Mirja Minkkiseltä, joka kertoi kattavasti toiminnasta sekä esitteli yhdistyksen tiloja ja heidän vapaaehtoisiaan. Yhdistyksen palveluihin kuuluvat ero-, väkivalta- ja vauvatyö sekä vauvalähtöinen päihdekuntoutus. Yhdistys mahdollistaa samanlaisessa, hankalassa elämäntilanteessa olevien Pohjois-Savolaisten ihmisten tapaamisia ja kohtaamisia.

Toimintaa pyörittää 28 palkattua täysipäiväistä työntekijää. Tekijät ovat taustaltaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia aina sosionomeista ja sairaanhoitajista kätilöihin. Pääsääntöisesti työntekijöillä on vähintään AMK-tasoinen koulutus. Ammattilaiset tarjoavat perheille, vanhemmille ja lapsille tukea, kun arki haastaa.

Ammattilaisten lisäksi toiminnan mahdollistajiin kuuluu noin neljäkymmentä koulutettua ja sitoutunutta vapaaehtoista. Vapaaehtoiset ovat mukana auttamassa sekä toteuttamassa yhdistyksen palveluita. Jokainen vapaaehtoistyöntekijä on tehtäviinsä kattavasti koulutettu ja perehdytetty yhdistyksen toimesta.

Miten vapaaehtoiset ovat tulleet mukaan toimintaan?

Hyvin usein vapaaehtoiset tuntevat jo Ensikotiyhdistyksen jotain kautta –yleinen tie on esimerkiksi asiakkaasta vapaaehtoiseksi. Asiakas haluaa auttaa, kun hän itse on saanut yhdistykseltä tarvitsemansa tuen. Myös muut verkostot ja yhdistyksen sosiaalisen median kampanjat ovat tuoneet vapaaehtoisia mukaan.

Mirja on havainnut, että suurin syy vapaaehtoistyön tekemiselle on halu auttaa perheitä ja lapsia. Enemmistö vapaaehtoisista on työikäisiä naisia, joille jokaiselle auttaminen on sydämenasia. Vapaaehtoisena saa iloa, merkityksellisyyttä, vaikuttamismahdollisuuksia sekä ennen kaikkea mukavan porukan, johon kuulua ja jossa toimia. Katso Ensikotiyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan esittelyvideo.

Millaisissa tehtävissä vapaaehtoisia sitten on?

Kaikki noin neljäkymmentä vapaaehtoista ovat mukana Ensikotiyhdistyksen eri palveluissa. Vapaaehtoiset toimivat niin lastenhoitajina, vertaistuki- ja kokemustoimijoina kuin synnytystukihenkilöinä asiakkaille. Tehtäviin hakeudutaan oman kiinnostuksen tai kokemustaustan perusteella.

Henna pääsi tutustumispäivänä tapaamaan muutaman vapaaehtoisen lastenhoitajan, jotka kertoivat olleensa mukana toiminnassa jo useamman vuoden. Heidän kasvoiltaan paistoi ilo ja auttamisen halu. Vapaaehtoiset tekevät selkeästi työtään aidosti sydämellään. Tunnelma vanhempien, lasten ja vapaaehtoisten välillä oli viihtyisä sekä välittävä.

Vapaaehtoiset, nimensä mukaisesti, ovat mukana toiminnassa vapaaehtoisesti harrastuksena tai intohimona – usein oman palkkatyön ohessa. Vapaaehtoistyöntekijöitä muistetaan Ensikotiyhdistyksen puolelta esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä yhteisillä tapahtumilla. On käyty mm. Museolla näyttelyssä, konsertissa, sisävesiristeilyllä, virtuaalimäkihyppäämässä ja Method Putkisto -tunnilla. Milloin mitäkin yhteistä tekemistä, vähintäänkin yhteinen illallinen. Monipuolinen ja laadukas yhdistystoiminta on osaltaan mahdollista vapaaehtoisten avulla, ja he ovat kullanarvoinen apu yhdistykselle, Mirja kertoo.

Kuopion Ensikotiyhdistyksen Mirja Minkkinen ja ATA Henkilöstöpalveluiden Henna Rönkä yhteiskuvassa.

Ensikotiyhdistyksen Mirja Minkkinen esitteli Hennalle yhdistyksen toimintaa huhtikuisena perjantaiaamuna.

Vapaaehtoistyön rahallinen arvo

Henna ja Mirja keskustelivat myös vapaaehtoistyön arvosta. Helsingin yliopiston soveltavan tilastotieteen dosentti Jukka Hoffrén on tutkinut Suomessa tehdyn vuotuisen vapaaehtoistyön arvoa. Hoffrénin tuoreen laskelman mukaan vapaaehtoistyön arvo on vuosittain lähes 3,2 miljardia euroa, eli 1,3 prosenttia BKT:n arvosta. Vaikka vapaaehtoistyöhön käytetty aika on ollut laskussa viime vuosien aikana, on sen merkityksellisyys noussut tärkeimmäksi motiiviksi vapaaehtoistyön tekemiselle. (Lähde)

Tutkimuksen tulosten mukaan tuo eurosumma on merkittävä ja tämäkin vain puhuu puolestaan vapaaehtoistyön tekemisen tärkeydestä! Monille vapaaehtoistyö on harrastus siinä missä toisille padel tai partio, ja usein mukana on myös intohimo ja vahva tahto auttaa heikommassa asemassa olevia. Vastuullista ja arvostettavaa tekemistä, sitä ei voi kukaan kiistää!

Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta antaa aikaansa, vaikka yhdistyksen agenda koetaan tärkeäksi. On myös toisenlaisia keinoja auttaa, Kuopion Ensikotiyhdistyksellä nämä ovat lahjoitukset sekä jäseneksi liittyminen.

”Yhdistyksellä on jatkuva rahankeräyslupa, ja sitä kautta tulevat varat käytetään aina johonkin sellaiseen, mistä asiakkaat eniten hyötyvät sekä mihin on sillä hetkellä suurin tarve. Toisinaan on tullut myös lahjoituksia, joissa lahjoittaja on eritellyt oman toiveensa varojen käyttämiseksi, esimerkiksi väkivaltatyö. Rahalahjoitusten avulla asiakkaat ovat saaneet apua arkeensa, esimerkiksi joulun aikaan on järjestetty ruokailuja tai ostettu joululahjoja lapsille. Lahjoituksella siis voi auttaa auttamaan ja turvaamaan hyvää arkea.”, Mirja kertoo.

Ensikotiyhdistyksen jäseneksi taas voi liittyä maksamalla vuosimaksun, jonka varat käytetään samaan tarkoitukseen kuin yllä. Jäsenyyksiä on tällä hetkellä noin kuutisenkymmentä, mutta Mirja vinkkaa mukaan mahtuvan lisääkin jäseniä. Jäsenet voivat halutessaan osallistua yhdistyksen kokouksiin ja muuhun toimintaan, sekä päästä hallitukseen, jonka roolina on määrittää isoja linjoja ja ohjata yhdistyksen toimintaa. Jäsenet saavat myös säännöllisesti ilmestyvän uutiskirjeen toiminnasta. Ennen kaikkea jäsenenä on mahdollista helposti auttaa tärkeän teeman ympärillä silloin, kun oma aika suurempaan osallistumiseen ei riitä, mutta on halua auttaa hankalissa elämäntilanteissa olevia perheitä.

Henna kysyi myös tavaralahjoituksista. Erilaisten kierrätettyjen ja käytettyjen tavaroiden kuljettaminen, desinfiointi sekä säilyttäminen ovat pois muusta arvokkaasta työstä, joten näitä harvemmin otetaan vastaan. Uusia ja käyttämättömiä tavaroita on kuitenkin toisinaan vastaanotettu tarpeeseen, sekä esimerkiksi käsintehtyjä villasukkia on lahjoitettu asiakkaille. Tässä maailman ajassa suurin apu saadaan kuitenkin rahalahjoituksista, sillä lapsiperheköyhyys lisääntyy myös Suomessa, summaa Mirja lopuksi.

Koonti vapaaehtoistyöpäivästä

”Omia silmiäni tämä päivän tutustumiskäynti avasi siitä, miten suuressa roolissa vapaaehtoistyöntekijät ovat yhdistyksen päivittäisessä arjessa sekä miten suuri apu heistä konkreettisesti on. Monille työssäkäyville oman ajan antaminen voi olla mahdotonta, joten arvostukseni vapaaehtoistyötä tekeviä kohtaan nousi entisestään!

Meillä ATA:lla työnantajan tarjoama päivä vuodessa vapaaehtoistyöhön on sosiaalisen vastuun kentällä teko, josta yrityksenä voimme olla ylpeitä. Vielä tätä ei ihan jokaisessa työpaikassa mahdollisteta. Meillä on mahdollisuus antaa aikaamme työnantajan piikkiin hyvään tarkoitukseen ja sen mahdollisuuden tahdoin itse ehdottomasti hyödyntää. Annettu aika on toimijoille kullanarvoista. Yhdistykset ja muut erilaiset toimijat tarvitsevat vapaaehtoisten tukea!

Kiitos Kuopion Ensikotiyhdistykselle, että pääsin tutustumaan toimintaan. ATA:lla kannustamme jokaista yrityspäättäjää pohtimaan mahdollisuutta tarjota vapaaehtoistyöpäiviä työntekijöillenne!”, Henna summaa ajatuksiaan.

Teksti: Henna Rönkä ATA Henkilöstöpalvelut Oy