Opiskelijana turvakodissa

Olen ollut Lahden turvakodissa sosionomiharjoittelijana seitsemän viikon ajan. Turvakoti on tarkoitettu turvapaikaksi heille, jotka kokevat lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Harjoittelussa olen päässyt tutustumaan monipuolisesti turvakodissa tehtävään asiakastyöhön.

Turvakotityössä ensisijaisena on näyttäytynyt sen kriisiluonteisuus. Turvakoti on tarkoitettu lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneille tai sen uhan alla eläville aikuisille ja heidän lapsilleen. Turvakotiin voi hakeutua mihin vuorokauden aikaan tahansa. Asiakastyössä korostuu asiakkaan turvallisuuden takaaminen, väkivaltakokemusten käsitteleminen sekä väkivallan aiheuttaman kriisin hoitaminen. Olennaista turvakodissa on sen tuoma turva asiakkaalle sekä työntekijöiden ympärivuorokautinen läsnäolo, mikä edesauttaa turvallisuuden tunnetta.

Harjoittelun aikana lähisuhdeväkivalta sekä sen moninaiset muodot ovat tulleet tutuiksi. Ainoa syy turvakotiin hakeutumiselle ei olekaan se, että on tullut läheisensä pahoinpitelemäksi. Tämä voi myös olla haaste ihmisten hakeutumisessa turvakotiin, kun koettua kohtelua kotona ei välttämättä osata tunnistaa väkivallaksi. Hienoa onkin ollut huomata se väkivaltaan liittyvä osaaminen, joka turvakodissa työskentelevillä ammattilaisilla on. Heillä on tietoa väkivallan eri muodoista sekä erityisesti kykyä ottaa puheeksi väkivalta suoraan asiakkaan kanssa, kun muissa sosiaalipalveluissa tätä kykyä ei välttämättä ole, vaan työntekijät jäävät vain pohtimaan lähisuhdeväkivallan mahdollisuutta. Huomiota on herättänyt myös se, kuinka moninainen asiakaskunta on: Lähisuhdeväkivalta ei katso tuloluokkaa, ikää, alkuperää tai sukupuolta, vaikkakin suurin osa turvakodin asiakkaista onkin naisia.

Sosionomiopiskelijana olen kiinnittänyt myös huomiota laajaan viranomaisyhteistyöhön, joka näkyy turvakodin arjessa. Asiakkaiden turvana eivät ole vain turvakodin työntekijät, vaan esimerkiksi myös sosiaalitoimi, poliisi ja rikosuhripäivystys. Turvakotijakson päättymisen jälkeenkään asiakasta ei jätetä selviämään yksin: Lahden ensi- ja turvakotiyhdistyksellä on myös väkivaltatyön avopalvelu, josta saa tukea kotiin palaamisen jälkeen.

Lahden turvakoti on osa Ensi- ja turvakotien liittoa, joka tuottaa palveluita koko Suomessa. Harjoittelussa turvakodilla onkin konkretisoitunut myös koko liiton tekemä laaja työ lasten ja perheiden parissa: Liiton palveluihin kuuluvat turvakotien lisäksi muun muassa ensikodit, eroauttaminen, lapsen ja vanhemman tapaamispaikat, vauvaperheen tuki päihteettömyyteen tai kun vanhemmat tarvitsevat muuten tukea vauva-aikaan. Ensi- ja turvakotien liitto onkin näyttäytynyt harjoittelun aikana minulle järjestönä, jonka merkitystä Suomen lapsille ja perheille ei voi aliarvioida.

Kirjoittaja on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva sosionomi Sandra Lammensalo