Mitä Whistleblowing on?

Whistleblowing on EU:n ilmoittajasuojeludirektiivin mukainen turvallinen ja luotettava tapa ilmoittaa yhdistyksen toiminnassa havaitusta väärinkäytösepäilystä tai väärinkäytöksistä. Haluamme tällä ilmoituskeinolla ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia tai vakavia haittoja.

Ilmoittajan henkilöllisyyttä suojellaan, se pidetään luottamuksellisena myös siinä tilanteessa, että hän on päättänyt paljastaa henkilöllisyytensä lomakkeessa. Ilmoittajaa suojellaan vastatoimilta, kuten ilmoituksesta johtuvalta uhkailuilta, varoituksilta ja irtisanomiselta. Lue lisää Whistleblowing-ilmoituskanavasta täältä.

Tee Whistleblowing-ilmoitus tästä

Whistleblowing Policy Ohjeistus

Tietosuojailmoitus