Kun perheessä tai lähisuhteessa on väkivaltaa tai sen uhkaa;
PERHE/LÄHISUHDEVÄKIVALTA- JA TURVALLISUUSTYÖ

Tunnista väkivalta — Onko suhteessani väkivaltaa / Olenko väkivaltainen (testaa)

Yhteystiedot
Turvakoti 24/7, p. 03 875 090 / 044 335 6906 / turvakoti(at)letk.fi 
Launeenkatu 8 A, 15100 Lahti  /  fax 03 752 1067

Vastaava sosiaalityöntekijä
 Heidi Toivanen, p. 044 357 8560 / heidi.toivanen(at)letk.fi

Opiskelija-asiat:
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sähköpostitse: maarit.naskali(at)letk.fi

Palvelukuvaus Turvakoti (THL)
Turvakoti 5-2024


Turvakoti tarjoaa kriisivaiheessa turvaa ja tukea sekä mahdollisuuden perheväkivaltakierteen katkaisuun.

Kuka voi hakeutua turvakotiin?

Turvakotiin voivat hakeutua kaikki lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneet henkilöt ikään, sukupuoleen tai kotikuntaan katsomatta. Turvakotiin voi tulla yksin tai yhdessä lasten kanssa. Turvakodissa oleminen on aina maksutonta, eikä siihen tarvita lähetettä.

Lahden turvakodille ei voi tulla lemmikkieläimen kanssa. Mikäli tämä asia ajatteluttaa, niin kannattaa olla yhteydessä Turvakotiin, jotta voidaan miettiä ratkaisua tilanteeseen.

Henkeä uhkaavassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112

 Esteettömyystiedot

Lahden turvakodissa on esteetön sisäänkäynti. Inva-pysäköintiin varattuja autopaikkoja turvakodilla on 1 kpl, sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Turvakodin tilat sijaitsevat rakennuksen 2. kerroksessa, jonne pääsee hissillä (mahtuu rollaattori ja pyörätuoli). Turvakodin perhehuoneista (7 kpl) yksi on täysin esteetön. Turvakodin yleiset tilat ovat esteettömiä. Esteettömyyskysymyksien mietityttäessä, kannattaa olla yhteydessä turvakodin päivystysnumeroon.

Turvakodin päivystysnumerot (24/7) 03 875 090 / 044 335 6906

Mitä on lähisuhdeväkivalta?

Lähisuhdeväkivalta on väkivaltaa, jonka tekijä on nykyinen tai entinen puoliso tai kumppani, lapsi tai puolison lapsi, vanhempi, muu lähisukulainen tai muu läheinen. Väkivalta voi ilmetä monella tavalla. Se voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista, taloudellista, kaltoinkohtelua tai laiminlyöntiä, kulttuurista tai uskonnollista, väkivallan uhkaa tai vainoa.

Myös väkivallalle altistuminen, eli väkivaltaisessa ympäristössä eläminen, sen näkeminen, kuuleminen tai muulla tavalla todistaminen, on väkivaltaa. Lähisuhdeväkivalta vaikuttaa kaikkien osapuolten hyvinvointiin ja terveyteen. Keho ja mieli voivat reagoida väkivaltaan monin eri tavoin. Väkivalta voi aiheuttaa fyysisiä vammoja tai tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyviä oireita kuten ahdistuneisuutta, unihäiriöitä, masennusta ja häpeän ja syyllisyyden tunteita.

 Lue lisää väkivallasta Nettiturvakoti -sivustolta www.nettiturvakoti.fi

Turvakotiin lähteminen

Lähtöpäätöksen tekeminen on iso päätös. Turvakodin henkilökunnalta saa ympärivuorokautisesti ohjausta ja neuvontaa puhelimitse lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä tilanteissa.

Kun päätös on tehty, kannattaa turvakodille soittaa varmistaakseen, että turvakodissa on tilaa ja samalla saa tarkemmat saapumisohjeet.  Jos turvakoti on täynnä, neuvoo henkilökunta toiseen turvakotiin hakeutumisessa. Mikäli itsenäinen tuleminen turvakodille on hankalaa, antaa turvakodin henkilökunta puhelimitse lisätietoa erilaisista vaihtoehdoista.

Kaikkien turvakotien yhteystiedot löydät osoitteesta: www.nollalinja.fi/turvakoti
Turvakodin saa valita kotikunnasta riippumatta.

Jos lähtöä turvakodille pystyy valmistelemaan, niin mukaan kannattaa ottaa vaatteet, tarvittavat lääkkeet, henkilöllisyystodistus ja pankkitunnukset sekä mahdollisesti mukana tulevien lasten unilelut, säänmukaiset vaatteet ja lääkkeet.

Turvakotijakso

Turvakoti on kodinomainen paikka, jossa on henkilökuntaa paikalla vuorokauden ympäri. Turvakodilla saa psykososiaalista tukea kriisitilanteessa, suojan väkivallalta ja apua väkivallan loppumiseksi sekä ohjausta käytännön asioiden hoitamiseen. Turvakodissa voi rauhassa miettiä omaa tilannettaan ja tehdä tulevaisuuteen liittyviä käytännön järjestelyitä ja päätöksiä. Turvakodissa tehdään yhteistyötä viranomaisten sekä muiden toimijoiden kanssa, kuten järjestöjen ja asumispalveluita tarjoavien tahojen kanssa.

Turvakotijakson toteutuksessa huomioidaan jokaisen asiakkaan yksilöllinen tilanne ja tarpeet. Turvakodin tilat on suunniteltu turvallisiksi ja asiakkailla on käytössään omat huoneeet, joissa on suihku ja wc. Muut tilat ovat asiakkaille yhteisiä.  Turvakoti tarjoaa ruuan ja muun tarpeellisen, kuten lakanat ja välttämättömät hygieniatuotteet.

Turvakotijakson kesto on aina yksilöllinen, riippuen asiakkaan tilanteesta ja tarpeista. Mahdollisuuksien mukaan turvakodista käsin aikuiset voivat käydä töissä ja lapset päivähoidossa tai koulussa. Turvakodin henkilökunta auttaa käytännön asioiden järjestämisessä.

Turvakotijakson jälkeen asiakkaita tuetaan yhdistyksemme Lahden ensi- ja turvakoti ry:n ja/tai muiden alueellisten palveluiden piiriin hakeutumisessa.

Sinulla on oikeus turvalliseen elämään.

Kertomalla väkivallasta sinun on mahdollista saada apua.

Älä jää yksin.

Lasten kanssa tehtävä työ

Turvakodissa myös lapset saavat apua väkivallan kokemuksiinsa, ovat he sitten olleet itse väkivallan kohteena tai sivusta seuraajina. Lapsityötä turvakodilla tehdään vanhemman suostumuksella ja yhteistyössä hänen kanssaan. Lapsilähtöisen työskentelyn tavoitteina on tukea lapsia ja tuoda esille heidän kokemuksiaan. Työntekijät auttavat vanhempia ottamaan lasten kokemukset huomioon perheen tulevaisuutta koskevissa ratkaisuissa. Lapsen selviytymistä ja turvallisuutta tuetaan lapsilähtöisin työskentelymenetelmin sekä vanhempien kanssa työskentelyllä. Lapsi saa mahdollisuuksia käsitellä kokemuksiaan turvallisen aikuisen kanssa. Turvakodilla selvitetään väkivallan vaikutuksia ja arvioidaan lapsen tilannetta yhdessä vanhemman kanssa. Tarvittaessa lapsi ohjataan muun avun piiriin turvakotijakson jälkeen.

Kun lähisuhteessa tai perheessä on väkivaltaa tai sen uhkaa

Tunnista väkivalta — Testaa onko suhteessani väkivaltaa / olenko väkivaltainen

Palvelukuvaus


Aikuisten kanssa tehtävä työ
Puhelinnumerot päiväaikaan:

Jukka Suni, väkivaltatyöntekijä,
lähiesimies, p. 050 561 4132
jukka.suni(at)letk.fi
Vesijärvenkatu 11 B, 15140 Lahti

Risto Nikula, väkivaltatyöntekijä
p. 050 345 4781
risto.nikula(at)letk.fi
Vesijärvenkatu 11 B, 15140 Lahti

Riitta Takala, väkivaltatyöntekijä
p. 050 345 4793
riitta.takala(at)letk.fi
Vesijärvenkatu 11 B, 15140 Lahti

Yhteinen sähköposti:
vvavopalvelu(at)letk.fi


Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Aikuisten kanssa tehtävässä työssä Väkivaltatyön avopalvelu tarjoaa matalan kynnyksen ammatillista keskusteluapua, neuvontaa ja ohjausta kaiken ikäisille miehille ja naisille, joiden perheessä tai lähisuhteissa on väkivaltaa tai sen uhkaa.

Työskentely voi sisältää yksilö-, pari- ja perhetapaamisia sekä vertaisryhmätoimintaa. Palvelu on tarkoitettu väkivallan kokijoille ja tekijöille sekä heidän läheisilleen.

Tunnista väkivalta — Onko suhteessani väkivaltaa / Olenko väkivaltainen (testaa)


Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla yhteydenottolomakkeella. Yhteydenottopyyntösi käsitellään luottamuksellisesti. Yhteydenottopyynnöt luetaan arkena ja sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, jotta voimme olla yhteydessä. Puhelinumerosi voit kirjoittaa lisätietoja kohtaan. 

Yhteydenottolomake Väkivaltatyön avopalvelu

Lasten kanssa tehtävä työ
Leena Tolonen, väkivaltatyöntekijä, lapsityö
puh. 044 705 3706
leena.tolonen(at)letk.fi
vvavopalvelu(at)letk.fi
Vesijärvenkatu 11 B, 15140 Lahti

Lasten vertaistarinoita -vihkonen
Palvelukuvaus
Lapsityön prosessi, pdf
Lähisuhdeväkivaltaa kokeneen nuoren tukeminen ratkaisukeskeisin menetelmin  / Työntekijän opas


 


Palvelu on maksutonta.

Väkivaltatyön avopalvelun lapsityöntekijä työskentelee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneiden lasten ja nuorten kanssa huomioiden myös lapsen perheen. Lapsi voi ohjautua lapsityöhön myös silloin, kun perheessä on kriisitilanne, joka aiheuttaa turvattomuutta lapsen lähisuhteissa.

Työskentely lapsen kanssa on osallistavaa ja lapsen selviytymistä tukevaa. Lapselle ja nuorelle annetaan mahdollisuus käsitellä tunteitaan ja kokemuksiaan ikätasoisesti omaan tahtiinsa. Tavoitteena on turvallisuuden tunteen ja myönteisen minäkuvan vahvistuminen. Tapaamisissa käytetään lapselle ominaisia, toiminnallisia ja luovia työskentelytapoja.

Lapsen kanssa työskennellessä huomioidaan koko perheen tarpeet ja lapsen vanhempien kanssa tehdään avointa yhteistyötä. Vanhempia tuetaan kannustavaan kasvatukseen ja lapsen turvallisuuden tunteen vahvistamiseen vanhemmuustyön keinoin.

Turvallisuustyö
Heli Lehtinen, väkivaltatyöntekijä, verkostokoordinaattori
p. 044 345 4792
heli.lehtinen(at)letk.fi
vvavopalvelu(at)letk.fi
Aleksanterinkatu 35, 15140 Lahti


Palvelu on maksutonta.

Väkivaltatyön Avopalvelun turvallisuustyöllä edistetään lähisuhdeturvallisuutta ja tehdään väkivaltatyön palveluja tunnetuksi sekä kansalaisten että eri ammatillisten toimijoiden keskuudessa.


Mitä tarkoittaa lähisuhdeturvallisuus?

Lähisuhteella tarkoitetaan perheenjäsentä, lähisukulaista tai muuten läheistä ihmistä. Arjessa kohdattavilla muillakin ihmisillä on paljon merkitystä, esim. koulun, työpaikan ja harrastusten ihmissuhteet.

Lähisuhdeturvallisuus

Jokainen meistä haluaa olla turvassa tärkeimmässä paikassa, omassa kodissa. Jokainen meistä haluaa myös tuntea olevansa perheessään erityinen, rakastettu ja kunnioitettu. Jokaisella meistä on oikeus saada olla kotonaan oma itsensä ja ilmaista itseään vapaasti.

Kotisi on turvallinen, kun sinne on mukavaa tulla. Teillä ollaan tasa-arvoisia, eli voitte pariskuntana tai perheenä olla asioista eri mieltä ilman, että kukaan tulee tuomituksi, haukutuksi tai ivatuksi. Luotatte toisiinne. Sinun ei myöskään tarvitse pelätä perheenjäsenesi suuttumista tai jättää sen pelossa asioita tai mielipiteitäsi kertomatta.

Turvallisessa perheessä arvostetaan ja huomioidaan kaikki sen jäsenet. Pidätte huolta toisistanne. Jos sairastut, sinulla on huolia tai elämässäsi tulee eteen muita vastoinkäymisiä, voit luottaa siihen, että sinusta pidetään huolta ja että saat empatiaa osaksesi. Turvallisessa perheessä huolehditaan talousasiat yhdessä ja päätetään isoista asioista yhdessä, kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi. Kodissanne kaikilla perheenjäsenillä on omat ystävänsä ja harrastuksensa, mutta teette mukavia asioita myös yhdessä. Teillä kenenkään ei tarvitse pelätä toista perheenjäsentä. Teillä ei ole henkistä eikä fyysistä väkivaltaa eikä teillä käytetä liikaa päihteitä.

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat terveyden, mielenterveyden, hyvinvoinnin ja elämässä jaksamisen perusta.

Lähisuhteiden turvallisuus syntyy siitä miten

  • arvostamme itseämme ja toisiamme
  • huomioimme toisiamme
  • ratkaisemme erimielisyyksiä.

Suomessa jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, liikkumisvapauteen, sananvapauteen sekä yksityiselämän suojaan.

Mitä tarkoittaa lähisuhdeväkivalta?

Väkivalta on vallan väärinkäyttöä. Se satuttaa, aiheuttaa pelkoa ja turvattomuutta. Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan läheisissä ihmissuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua, väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Se voi ilmetä monin eri tavoin. Väkivalta voi olla sanallista alistamista ja nöyryyttämistä, pelon ilmapiiriä, rahankäytön ja tekemisen kontrollointia, ruumiillista satuttamista, aatteellista tai uskonnollista väkivaltaa, nettiväkivaltaa, vainoamista, seksuaalista väkivaltaa, mutta myös kaltoinkohtelua tai huolehtimisen laiminlyöntiä. Lähisuhdeväkivaltaan liittyy paljon häpeää, syyllisyyttä ja pelkoa sekä vaikenemista ja salailua. Juuri siksi se on paljon yleisempää kuin luullaan. Olet oikeutettu saamaan apua lähisuhdeväkivallan näkijänä, kokijana tai tekijänä.

Mistä saa lisää tietoa, tukea ja apua?

Älä jää yksin jos koet turvattomuutta lähisuhteissasi tai jos havaitset huolta herättävää turvattomuutta lähipiirissäsi. Ota asia puheeksi luotettavan läheisen tai ammattilaisen kanssa.

Onko perheeni turvallinen? Mitä turvallisuus ja turvattomuus sinulle tarkoittavat? Onko suhteessani väkivaltaa? Olenko väkivaltainen?  Näihin kysymyksiin liittyvät testit ja muita elämänhallintaan liittyviä pohdintoja ja tehtäviä löydät Nettiturvakodin sivuilta, joihin pääset tämän linkin kautta

Testit ja tehtävät – Nettiturvakoti

Apua Sinulle – Lahden ensi- ja turvakoti ry:
TURVAKOTI
VÄKIVALTATYÖN AVOPALVELU – Aikuisten kanssa tehtävä työ
VÄKIVALTATYÖN AVOPALVELU – Yhteydenottolomake

Nettiturvakoti Apua perheväkivaltaan – turvallisuutta lähisuhteisiin

Apua väkivaltaan 080 005 005 | Nollalinja

Kasvata kannustaen | Kasvata kannustaen – Väkivalta ja laiminlyönti kasvatuksessa (virtuaalikirja.fi)

Materiaalia:
Turvallinen lapsuus
Turvallinen nuoruus
Aikuisiän turvallisuus
Turvallinen ikääntyminen

Miniturvallisuusseula
Turvallisuusseula
Huoneentaulu, aikuiset
Huoneentaulu, lapset

Julkaisu:  Turvallinen perhe-elämä ei synny sattumalta.pdf

Julkaisu: Väkivallasta turvallisuuteen Tilaa tästä linkistä 

Kiusaaminen puheeksi!

Kiusaamisasioiden Tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku tarjoaa maksutonta tukea ja neuvontaa kiusaamista kokeneille ja heidän vanhemmilleen sekä kiusaamista parhaillaan kokeville.

Valopilkut tarjoavat puhelin- ja nettitukea, yksilötapaamisia sekä ryhmämuotoista tukea.

www.valopilkkuja.fi

Ladattavat tiedostot ja esitteet
  • Kiusaamisväkivallan ehkäisy   Kiusaamisväkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen lasten ja nuorten parissa – Päijät-Hämeen toimintamalli
  • Huoli puheeksi   Kiusaamisen tunnistaminen ja siihen puuttuminen lasten ja nuorten parissa

Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla yhteydenottolomakkeella. Yhteydenottopyyntösi käsitellään luottamuksellisesti. Yhteydenottopyynnöt luetaan arkena ja sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, jotta voimme olla yhteydessä. Puhelinumerosi voit kirjoittaa lisätietoja kohtaan. 

Yhteydenottolomake Väkivaltatyön avopalvelu

Merja Alakruuvi, p. 044 401 2681 merja.alakruuvi(at)letk.fi

Marjatta Moimas, p. 044 738 0334  marjatta.moimas(at)letk.fi

aggredi.ph(at)letk.fi
Lähetä turvapostia Aggredi Päijät-Häme
Aleksanterinkatu 35, 15140 Lahti

Aggredi Päijät-Hämeen toiminta käynnistyi syksyllä 2021 tarjoamaan psykososiaalista tukea väkivaltarikoksien tekijöille, järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautujille sekä heidän läheisilleen.

Aggredin toiminta on kohdistettu kodin ulkopuolista väkivaltaa tehneille 18 – 49 -vuotiaille henkilöille. Asiakastyön keskusteluissa pohdimme väkivaltaisen käyttäytymisen vaikutuksia asiakkaiden elämään. Työ on asiakaslähtöistä ja etenee asiakkaan tuottaman, sosiaaliseen konstruktioon perustuvan, tulkinnan ja näkemyksen pohjalta.

Aggredissa tavoitteena on saada väkivaltainen käytös vähenemään tai loppumaan. Aggredi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia puolueettomalla maaperällä tukikeskustelujen avulla. Asiakkailta ei edellytetä päihteettömyyttä eikä rikoksettomuutta, vaan ainoastaan motivaatiota pyrkiä kohti väkivallatonta elämää. Aggrediin osallistuminen on vapaaehtoista eikä maksa mitään. Käydä saa niin pitkään kuin on tarpeellista.

Aggredissa ei ole tarkoitus moralisoida asiakasta kertomalla mikä on oikein ja mikä väärin, vaan tarjota tilaisuus käydä omaa tarinaa läpi ilman pelkoa seurauksista sekä yhdessä etsiä keinoja parantaa elämänlaatua. Aggredin työntekijät ovat väkivaltatyön ja palveluverkoston ammattilaisia, joilla on hyvät mahdollisuudet tukea asiakkaita kohti rikoksetonta elämää toimimalla rinnalla kulkijoina kohti muutosta.

Aggredin kohderyhmät

  • kodin ulkopuolisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneet 18–49-vuotiaat henkilöt
  • vakavasti väkivallalla oireilevat tai omaa väkivaltaisuuttaan pohtivat henkilöt
  • koulu- tai joukkosurmaa tai vakavaa väkivaltarikosta suunnittelevat henkilöt (fantasiapohjainen väkivalta – tässä kohderyhmässä otamme vastaan myös alaikäisiä asiakkaita)
  • ääriliikkeiden edustajat sekä taistelualueille lähtöä suunnittelevat ja sieltä palaavat henkilöt
  • järjestäytyneestä rikollisuudesta irtaantuvat henkilöt sekä heidän lähipiirinsä

Lähisuhde- tai seksuaaliväkivaltaa tehneet asiakkaat ohjaamme paremmin heille sopiviin palveluihin. Mikäli asiakas on tehnyt esimerkiksi sekä lähisuhde- että kodin ulkopuolista väkivaltaa, voidaan yhdessä keskustella hyödyttääkö asiakasta enemmän lähisuhdeväkivaltatyö vai Aggredin asiakkuus.

Palvelu on maksutonta.

Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla yhteydenottolomakkeella. Yhteydenottopyyntösi käsitellään luottamuksellisesti. Yhteydenottopyynnöt luetaan arkena ja sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, jotta voimme olla yhteydessä. Puhelinumerosi voit kirjoittaa lisätietoja kohtaan. 

Yhteydenottolomake Aggredi Päijät-Häme