Yhdistyksemme on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö (v. 1946).

Kansalais- ja lastensuojelujärjestönä toimimme ja vaikutamme erilaisen tuen tarpeessa olevien lasten ja perheiden tukemiseksi.

Olemme valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys sekä valtakunnallinen palvelujen tuottaja, jonka palveluista käytännössä valtaosa suuntautuu Lahteen ja muuhun Päijät-Hämeeseen. Näemme seutuyhteistyön lisäämisen palvelujen tuottamisessa tärkeänä tulevaisuudessakin.

Palveluvalikkomme:
Turvakoti
Väkivaltatyön avopalvelu
Ensikoti
Vauvaperhetyön avopalvelut; Baby Blues, Päiväryhmä Peukaloinen
Pidä kiinni -Avopalveluyksikkö Jannika
Lapsiperheiden avopalvelu; Ero lapsiperheessä -työ, Mieskaveritoiminta, Kohtaamispaikka Perhetupa

Toiminta on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lapsuuden suojelutyötä ja laaja-alaista turvallisuustyötä, jossa painottuu vanhemman ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, kriisityö, väkivallan ehkäisytyö sekä eroauttaminen. Työmuodot ovat laajentuneet erityisesti avopalvelujen suuntaan.

Ensi- ja turvakotitoiminnan tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä että katkaista perhe- ja lähisuhdeväkivaltakierrettä.