Yhdistyksemme on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö (vuodesta 1946).

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksenä Lahden ensi- ja turvakoti ry tuottaa paikallisesti ja alueellisesti laadukasta järjestölähtöistä palvelua ja kehittää sitä ajan haasteet huomioiden. Kansalaisjärjestönä yhdistys tarjoaa foorumin vapaa-ehtoisuudelle ja vertaistuelle. Aktiivisena toimijana se tarjoaa Päijät-Hämeen kuntien käyttöön oman asiantuntemuksensa. Erityisosaamisellaan se on liiton jäsenyhdistyksenä mukana valtakunnallisessa vaikuttamisessa ja palvelujen kehittämisessä. Kumppanuuksien ja verkostojensa kautta yhdistys tekee työtä alueellisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentamiseksi.

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perhe-väkivaltaa ehkäisevää työtä. Liiton 30 jäsenyhdistystä toimivat ympäri Suomea.

Palveluvalikkomme:
Turvakoti
Avoväkivaltatyö; Väkivaltatyön avopalvelu, Aggredi Päijät-Häme
Ensikoti
Vauvaperhetyön avopalvelut; Baby Blues, Päiväryhmä Peukaloinen
Vauvalähtöinen  päihdekuntoutus; Pidä kiinni -Avopalveluyksikkö Jannika
Lapsiperheiden avopalvelu; Ero lapsiperheessä -työ, Mieskaveritoiminta, Kohtaamispaikka Perhetupa

Toiminta on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lapsuuden suojelutyötä ja laaja-alaista turvallisuustyötä, jossa painottuu vanhemman ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, kriisityö, väkivallan ehkäisytyö sekä eroauttaminen.

Ensi- ja turvakotitoiminnan tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä että katkaista perhe- ja lähisuhdeväkivaltakierrettä.