Vastaava sosiaalityöntekijä, TURVAKOTI, hakuaika 2.4.2023 saakka

Lahden ensi- ja turvakoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tuottaa ja kehittää järjestölähtöisiä palveluja. Yhdistyksen toiminnan erityisosaamisen painopisteet ovat vauvaperhetyö, vauvalähtöinen päihdekuntoutus, perheväkivalta- ja turvallisuustyö sekä lapsiperheiden avopalvelu. Yhdistyksessä lähisuhdeväkivalta- ja turvallisuustyötä tekee Turvakodin lisäksi Väkivaltatyön avopalvelu. Ammatillisen työn rinnalla on vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa. Kumppanuuksien ja verkostojen kautta yhdistys tekee työtä alueellisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentamiseksi. Yhdistys on valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys. Valtion rahoittamaa turvakotitoimintaa koordinoi THL.

Turvakotipalvelut on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville kaikenikäisille naisille, miehille ja lapsille. Turvakoti on kodinomainen paikka, jossa saa suojan väkivallalta ja apua väkivallan loppumiseksi. Turvakodissa tarjotaan akuuttiin tilanteeseen ammatillista tukea, neuvontaa ja ohjausta.

Lahdessa Launeella sijaitsevassa Turvakodissa on 7 perhepaikkaa. Koulutettuja työntekijöitä on vastaavan sosiaalityöntekijän lisäksi seitsemän asiakastyötä tekevää työntekijää sekä ruokahuollosta vastaava emäntä. Toiminta on resurssoitu niin, että turvakodissa on mahdollisuus tehdä laadukkaasti yksilö- ja perhekohtaista väkivalta- ja kriisityötä.

Vastaavana sosiaalityöntekijänä johdat turvakodissa tehtävää työtä toimien työntekijöiden lähiesihenkilönä, mikä edellyttää myös halua kehittää omaa johtamisosaamista. Sosiaalityön ammattilaisena vastaat asiakasvalinnasta ja -prosessista, toiminnan kehittämisestä, yhteydenpidosta eri yhteistyötahoihin, tilastoinnista, viestinnästä ja asiakaspalautteiden analysoinnista. Vastaavana sosiaalityöntekijänä osallistut yhdistyksen Vastuutiimin työskentelyyn, joka kokoaa kaikkien työmuotojemme lähiesihenkilöt.

Vastaavana sosiaalityöntekijänä sinulta edellytetään sosiaalityöntekijän pätevyyttä (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 817/2015. Edellytämme kokemusta esimiestyöstä, työryhmän johtamisesta ja perustehtävän kehittämisestä.

Arvostamme hyviä työelämä- ja vuorovaikutustaitoja, taitoa vastata kriisityöstä ja kykyä toimia verkostoissa.

Vastaavana sosiaalityöntekijänä olet mukana THL:n, yhteistyötahojen, keskusjärjestömme (Ensi- ja turvakotien liitto) ja sen jäsenjärjestöjen yhteistyössä. Työnohjaus ja mahdollisuus osallistua ammatillista osaamista kehittävään koulutukseen on järjestetty.

Yhdistyksen työntekijänä sinulla on käytössäsi kattava työterveyshuolto sekä työhyvinvointia edesauttavat Smartum kulttuuri/liikuntaedut. Panostamme työntekijöidemme ja työyhteisömme hyvinvointiin myös järjestämällä säännöllisesti mm. tyhy-päiviä. Yhdistyksessä noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Toimen täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 2.4.2023 mennessä osoitteeseen: toimisto@letk.fi tai postitse Lahden ensi- ja turvakoti ry/toimisto, Loviisankatu 14 A 3, 15100 Lahti.

Työn aloittaminen mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.

Tiedusteluihin vastaa toiminnanjohtaja Jukka Ihalainen, p. 050 911 2521  jukka.ihalainen@letk.fi

Työpaikan osoite: Launeenkatu 8, 15100 Lahti
Palkkaus: sopimuspalkka
Työkokemus: 1-5 vuotta
Työ alkaa: Mahdollisimman pian
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kk
Haku päättyy: 2.4.2023

Ilmoitus TE-Palvelut

Haemme vastaavaa sosiaalityöntekijää Pidä kiinni avopalveluyksikkö Jannikaan, hakuaika 2.4.2023 saakka

Lahden ensi- ja turvakoti ry on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lapsuuden suojelutyötä ja laaja-alaista turvallisuustyötä tekevä kansalaisjärjestö. Toimintaamme kuuluvat vauvatyö, vanhemman ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, eroauttaminen, väkivallan ehkäisytyö sekä päihde- ja kriisityö. Teemme sekä innovatiivista vaikuttamistyötä että tunnettua ja tunnustettua asiakastyötä. Ennakoimme ja teemme rohkeita tekoja turvallisuuden lisäämiseksi ja ylisukupolvisten ongelmien katkaisemiseksi.

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä on toiminut Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimana vuodesta 1998 alkaen. Hoitojärjestelmän avulla autetaan raskaana olevia ja alle 3-vuotiaiden perheitä, joissa vanhemmilla on ollut tai on päihteiden käyttöä. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän tavoitteena on taata fyysisesti ja psyykkisesti turvalliset olosuhteet vauvalle sekä tukea vanhempia päihteettömyydessä sekä vanhemmuuteen kasvamisessa. Hoitomallissa yhdistyvät varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen sekä vauvalähtöinen päihdekuntoutus. Hoitojärjestelmään kuuluu etsivä- ja matalan kynnyksen työ sekä kuntouttava työ ja niiden kehittäminen.

Hoitojärjestelmä muodostuu odottavien vanhempien ja vauvaperheiden vauvalähtöiseen päihdekuntoutukseen erikoistuneista yksiköistä, yhdeksästä Pidä kiinni® ensikodista ja seitsemästä avopalveluyksiköstä eri puolella Suomea, sekä Ensi- ja turvakotien liiton koordinaation kehittämisyksiköstä. Lahden ensi- ja turvakoti ry:n Pidä kiinni® avopalveluyksikkö Jannika on toiminut huhtikuusta 2019 alkaen. Yksikköön haetaan nyt vastaavaa sosiaalityöntekijää, edellisen työntekijän siirtyessä toisiin tehtäviin. Jannikan toiminta on vakiintunut ja täydentää vahvasti alueellista vauvalähtöisen päihdetyön osaamiskenttää. Toimipaikka sijaitsee Lahdessa Launeenkadulla hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Vastaavana sosiaalityöntekijänä olet osa moniammatillista työryhmää ja toimit yksikön esihenkilönä. Asiantuntijuuttasi pääset käyttämään sekä lastensuojelun ja vauvatyön, että päihdetyön osaamisalueilla. Hallitset laajoja kokonaisuuksia ja monipuolisen sosiaalityön tuntemuksen. Vastuullasi on johtaa avopalveluyksikköä, joka toimii yhteisökuntoutusmenetelmän mukaisesti. Vastaat asiakastyönprosesseista, toiminnan seurannasta, arvioinnista, monipuolisesta verkostoyhteistyöstä sekä työn kehittämisestä yhdessä työryhmän, vertaisyksiköiden sekä ensi- ja turvakotien liiton koordinaation kanssa. Pidä kiinni® hoitojärjestelmä on STEA-avusteista toimintaa, rahoitus kuntoutusjaksoihin liittyen tulee osaltaan kuntarahoituksena. Työhösi sisältyy toiminnasta raportointivastuu STEA:lle, sen lisäksi aktiivinen yhteistyö alueellisten muiden järjestötoimijoiden sekä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa.

Tehtävässä vaaditaan vahvaa lähiesihenkilötyön ammattiosaamista sekä vastuullista ja kehittämishaluista johtamisotetta. Toivomme Sinun olevan motivoitunut ja innokas kehittämään itseäsi sekä esihenkilötehtävässä, johtajuudessa että yhteisöllisyyden hyödyntämisessä työyksikön laadukkaan perustehtävän toteutumisessa. Työryhmässä on vahvaa ammatillista osaamista, kehittämismyönteisyyttä, aktiivisuutta sekä positiivista tekemisen meininkiä.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn, jossa pääset johtamaan moniammatillista tiimiä, kuulut yhdistyksemme Vastuutiimiin sekä valtakunnalliseen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän vastaavien sosiaalityöntekijöiden verkostoon. Vastaavana sosiaalityöntekijänä toimit tiiviissä yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton koordinaation kanssa. Tarjoamme Sinulle hyvän perehdytyksen sekä paikallisen yhdistyksen että Ensi- ja turvakotien liiton kautta, lisäksi ryhmätyönohjausta ja monipuolista lisäkoulutusta. Lahden ensi- ja turvakoti ry:n työntekijänä saat käyttöösi kattavan työterveyshuollon sekä työhyvinvointia edesauttavat Smartum edut.

Yhdistyksessämme noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Toimen täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Pidä kiinni® hoitojärjestelmästä lisätietoa: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/pida-kiinni-hoitojarjestelma/

Voit seurata yhdistyksen ja Jannikan arkea Facebookissa ja Instagramissa ”Lahden ensi- ja turvakoti ry”.

Sosiaalityöntekijän pätevyysvaatimuksena on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöstä (817/2015) mukainen pätevyys (7§, 12§).

Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 2.4.2023 mennessä osoitteeseen: toimisto@letk.fi tai postitse Lahden ensi- ja turvakoti ry/toimisto, Loviisankatu 14 A 3, 15100 Lahti.

Työn aloittaminen mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.

Tiedusteluihin vastaa toiminnanjohtaja Jukka Ihalainen, p. 050 911 2521, jukka.ihalainen@letk.fi

Työpaikan osoite: Launeenkatu 2, 15100 Lahti
Palkkaus: sopimuspalkka
Työkokemus: 1-5 vuotta
Työ alkaa: Mahdollisimman pian
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kk

Haku päättyy: 2.4.2023

Ilmoitus TE-Palvelut

Sijaistyövuoroista voit tiedustella:
Ensikodin johtaja  Sirpa Lampinen, p. 050 309 0911, sirpa.lampinen@letk.fi
Turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä  p. 044 357 8560

Opiskelija-asiat:
Ensikoti / Sari Haataja & Mirva Marttila, puh. 050 917 2358, etunimi.sukunimi@letk.fi
Turvakoti /  Maarit Naskali, p. 03 875 090, maarit.naskali@letk.fi