OSA-AIKAINEN EROTYÖNTEKIJÄ (50 %),  ERO LAPSIPERHEESSÄ -TYÖ, hakuaika 7.2.2023 saakka

Lahden ensi- ja turvakoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tuottaa ja kehittää järjestölähtöisiä palveluita. Yhdistyksen toiminnan erityisosaamisen painopisteet ovat vauvatyö, vauvalähtöinen päihdekuntoutus, perheväkivalta- ja turvallisuustyö sekä lapsiperheiden avopalvelu. Yhdistys on valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys.

Ero lapsiperheessä -työ (ELP) on osa yhdistyksen lapsiperheiden avopalvelun kokonaisuutta sekä osa Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -työtä.  ELP on tarkoitettu eroa pohtiville tai eronneille vanhemmille. ELP-työ auttaa ja tukee erokriisissä olevia perheitä asiakastyön, vertaisryhmätoiminnan ja erotukihenkilötoiminnan keinoin huomioiden erityisesti lapsen ja nuoren asema ja tarpeet. Yksilö-, pari- ja perhetapaamisten tavoite on auttaa vanhempia rakentamaan vanhemmuussuhdetta eron jälkeen. Työskentelyn aikana lapsen tilanne tehdään näkyväksi.

Iloksemme rahoittajamme STEA on lisännyt resurssia hakemuksemme pohjalta. Haemme osa-aikaista (50 %) erotyöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tiimissä on tällä hetkellä kaksi kokoaikaista työntekijää.

Edellytämme sosiaali-/terveysalan tai kasvatus- ja opetusalan AMK-tasoista tutkintoa. Tehtävässä onnistuminen edellyttää vankkaa tähän työhön soveltuvaa asiakas- ja verkostotyön kokemusta.

Työnkuva: asiakastyö aikuisten kanssa, vertaisryhmät, vapaaehtoistoiminta, verkostotyö, ELP-työn kehittäminen ja haastavat erot -työmallin rakentaminen alueelle yhdessä tiimin kanssa sekä jalkautuminen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle.

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Tehtävässä noudatetaan 6:n kuukauden koeaikaa. Työsuhteessa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Yhdistyksemme työntekijöillä on käytössään kattava työterveyshuolto sekä työhyvinvointia edesauttava liikunta-/kulttuurietu.

Kiinnostuitko? Kysy lisätietoja tehtävästä Lapsiheiden avopalvelun lähiesihenkilöltä: Anne Meritie, p. 044 750 4555, anne.meritie@letk.fi

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 7.2.2023 mennessä sähköisesti: toimisto@letk.fi

Ilmoitus myös TE-Palveluissa

Sijaistyövuoroista voit tiedustella:
Ensikodin johtaja  Sirpa Lampinen, p. 050 309 0911, sirpa.lampinen@letk.fi
Turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä  p. 044 357 8560

Opiskelija-asiat:
Ensikoti / Maria Tuutti, p. 050 917 2358, maria.tuutti@letk.fi
Turvakoti /  Maarit Naskali, p. 03 875 090, maarit.naskali@letk.fi