PERHE- JA KRIISITYÖNTEKIJÄ, TURVAKOTI

Lahden ensi- ja turvakoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tuottaa ja kehittää järjestölähtöisiä palveluita. Yhdistyksen toiminnan erityisosaamisen painopisteet ovat vauvatyö, vauvalähtöinen päihdekuntoutus, perheväkivalta- ja turvallisuustyö sekä lapsiperheiden avopalvelu. Yhdistyksessä lähisuhdeväkivalta- ja turvallisuustyötä tekee Turvakodin lisäksi Väkivaltatyön avopalvelu. Yhdistys on valtakunnallisen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys. Valtion rahoittamaa turvakotitoimintaa koordinoi THL.

Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeville aikuisille ja heidän lapsillensa. Turvakodissa on tällä hetkellä seitsemän perhepaikkaa. Turvakodissa työskentelee vastaava sosiaalityöntekijä, seitsemän perhe- ja kriisityöntekijää sekä ruokahuollosta vastaava emäntä.

Lahden turvakotiin haetaan perhe- ja kriisityöntekijää. Työ on pääsääntöisesti kaksivuorotyötä. Työhön kuuluu myös viikonlopputyötä. Perhe- ja kriisityöntekijä tekee suunnitelmallista asiakas- ja kriisityötä aikuisten ja lasten kanssa. Vuorossa oleva työntekijä arvioi uusien asiakkaiden turvakotijakson tarpeen. Perhe- ja kriisityöntekijät tekevät myös kodinhoidollisia tehtäviä turvakodilla.

Odotamme sinulta joustavaa asennetta, kehittämismyönteisyyttä, sitoutumista sovittuihin työtapoihin, oma-aloitteisuutta, hyvää kokonaisuuden hahmottamista, ongelmanratkaisutaitoja sekä monipuolisia yhteistyö- ja verkostotaitoja. Arvostamme aiempaa työkokemusta sosiaalialan tehtävistä, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelyn taitoja ja perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivallan kriisityöhön. Eduksi katsomme kokemuksen ja kiinnostuksen ryhmätoimintojen vetämisestä.

 Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työtehtävän lisäksi tiimin ja esihenkilön tuen ja työnohjauksen, säännölliset tiimikokoukset ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet. Yhdistyksen työntekijöillä on käytössä kattava työterveyshuolto ja työhyvinvointia edistävä kulttuuri/liikuntaetu.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalalle soveltuva sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Palkkaus ja työaika määrittyvät Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Toimeen valittavien tulee ennen toimen vahvistamista esittää rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Työntekijöillä tulee olla hygieniapassi tai sitoutua sen suorittamiseen. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hei, älä jää miettimään, jos on kysyttävää. Lisätietoja antaa Turvakodin vastaava sosiaalityöntekijältä Heidi Toivanen, p. 044 357 8560 tai heidi.toivanen@letk.fi.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 15.10.2023 mennessä sähköisesti toimisto@letk.fi

Hakuilmoitus myös TE-Palveluissa

VÄKIVALTATYÖNTEKIJÄ / Väkivaltatyön Avopalvelu

Lahden ensi- ja turvakoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tuottaa ja kehittää järjestölähtöisiä palveluita. Yhdistyksen toiminnan erityisosaamisen painopisteet ovat vauvatyö, vauvalähtöinen päihdekuntoutus, perheväkivalta- ja turvallisuustyö sekä lapsiperheiden avopalvelu. Yhdistyksessä lähisuhdeväkivalta- ja turvallisuustyötä tehdään Turvakodin lisäksi Väkivaltatyön avopalveluissa. Yhdistys on valtakunnallisen Ensi- ja Turvakotien liiton jäsenyhdistys. Valtion rahoittamaa turvakotitoimintaa koordinoi THL.

Väkivaltatyön avopalvelu tarjoaa matalan kynnyksen ammatillista keskusteluapua, neuvontaa ja ohjausta kaikenikäisille miehille, naisille ja lapsille, joiden perheessä tai lähisuhteessa on väkivaltaa tai sen uhkaa. Olennaista työskentelyssä on yksilökohtaisuus ja asiakkaan elämäntilanteen huomioiminen. Kannustava ja kunnioittava työskentelytapa luo käytännön keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Jokainen tapaaminen on oma ainutkertainen prosessinsa. Työskentely voi sisältää yksilö-, pari- ja perhetapaamisia sekä vertaisryhmätoimintaa. Palvelu on tarkoitettu väkivallan kokijoille ja tekijöille sekä heidän läheisilleen.

Haemme väkivaltatyöntekijää Väkivaltatyön avopalveluun aikuisten kanssa tehtävään työhön. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja kohtaamistaitoja sekä vastuullisuutta. Arvostamme perehtyneisyyttä lähisuhdeväkivaltaan ja kriisityöhön. Lisäarvoa annamme työtehtävään vaadittavan koulutuksen lisäksi hankituista lisäkoulutuksista ja menetelmäosaamisesta.

Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän ammattitaitoisessa tiimissä, säännöllisen työnohjauksen ja tiimikokoukset, hyvin monipuoliset koulutusmahdollisuudet, lähiesihenkilön ja oman yhdistyksen vankan tuen. Työntekijöillämme on käytössään kattava työterveyshuolto ja työhyvinvointia edistävä liikunta- ja kulttuurietu.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalalle soveltuva sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinto. Palkkaus ja työaika määrittyvät yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti. Toimeen valittavien tulee ennen toimen vahvistamista esittää rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Kiinnostuitko? Mahdollisiin kysymyksiin vastaa Väkivaltatyön avopalvelun lähiesihenkilö Jukka Suni, p. 050 561 4132, jukka.suni@letk.fi

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 1.10.2023 mennessä sähköisesti toimisto@letk.fi

Ilmoitus myös TE-Palveluissa

Sijaistyövuoroista voit tiedustella:
Ensikodin johtaja  Sirpa Lampinen, p. 050 309 0911  sirpa.lampinen@letk.fi
Turvakodin vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Toivanen,  p. 044 357 8560  heidi.toivanen@letk.fi

Opiskelija-asiat:
Ensikoti / Sari Haataja & Mirva Marttila, puh. 050 917 2358, etunimi.sukunimi@letk.fi
Turvakoti /  Maarit Naskali, p. 03 875 090, maarit.naskali@letk.fi