Yhdistyksemme toteuttaa toiminnassaan Ensi- ja turvakotien liiton strategiaa (kuva 1). Liiton strategian lisäksi toiminnan painopisteiden asettamisessa huomioidaan Päijät-Hämeen HYTE-kärjet (kuva 2).