Pidä kiinni® avopalveluyksikkö Jannika on osa valtakunnallista hoitojärjestelmää. Hoitojärjestelmä sisältää erityistason palvelua odottaville äideille ja alle 3-vuotiaiden vanhemmille, joilla on tai on ollut päihteiden käyttöä. Erilaiset päihteet ja vanhemmuus sopivat huonosti yhteen. Alkoholin liiallinen käyttö, lääkkeiden väärinkäyttö ja huumeet vaikuttavat lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen ja vaarantavat sekä vanhemman että lapsen hyvinvoinnin.  Avopalveluyksikkö Jannika tarjoaa tukea, kun alkoholi, lääkkeet tai huumeet ovat pieni tai suuri haaste perheen raskaus- ja pikkulapsiaikana. Jokainen vanhempi haluaa lapsensa parasta, ja jokaisella on oikeus avun ja tuen saamiseen.

Pienen lapsen vanhempana oleminen on uutta ja ihmeellistä sekä useimmiten haasteellista. Joskus voi olla myös niin, että vaikka lapsesi on elämäsi tärkein asia, niin alkoholi, huumeet tai lääkkeet vievät paljon ajatuksiasi ja aikaasi. Sinua voi huolestuttaa myös puolisosi päihteiden käyttö. Miten vauva ja lapsi sopii tähän? Pitääkö asioiden muuttua ja pystynkö muutokseen yksin?

Päihteitä käyttävillä tai käyttäneille vanhemmille on tärkeää saada tukea vanhemmaksi tullessaan mahdollisimman varhain. Palveluita on erityisen tärkeää tarjota jo odotusaikana, jotta äidin kiintymyssuhteen herättelyä ja vakauttava työ päästään aloittamaan riittävän ajoissa. Näin taataan mahdollisimman hyvät lähtökohdat sikiön suojelemiselle jo odotusaikana sekä kummankin vanhemman motivointi intensiiviseen tukeen.

Avopalveluyksikkö Jannikan etsivän ja matalan kynnyksen työssä pohdimme kanssasi vauvan tuloon ja vauva-arkeen liittyviä asioita. Mikä on teidän perheenne elämäntilanne ja mitä tukea toivoisitte?

Vanhempi tai tuleva vanhempi voi olla meihin suoraan yhteydessä itse. Myös läheinen voi ottaa yhteyttä. Viranomaiset, jotka ovat huolissaan asiakasperheen päihteiden käytöstä voivat olla meihin yhteydessä. Pyrimme mahdollisimman laajaan yhteistyöhön eri tahojen kanssa, joten ota rohkeasti yhteyttä! Tapaamiset ovat maksuttomia eivätkä velvoita sinua mihinkään.

Jalkaudumme mielellämme palveluihin, joissa raskaana olevat sekä alle 3-vuotiaiden perheet liikkuvat. Tulemme pyydettäessä asiakasvastaanotolle tai tapahtumiin kertomaan palvelustamme.

Lisäksi tarjoamme valtakunnallista tukea verkossa, chatissa ja suljetussa keskusteluryhmässä.

Rohkea vastaus neuvolassa

Avopalveluyksikkö Jannikan toiminta on kiinni pitävää ja lapsilähtöistä. Tuemme vanhempia päihteettömyydessä, vanhemmuudessa, varhaisessa vuorovaikutuksessa sekä elämänhallinnassa. Reflektiivisellä työotteella tuetaan vanhemman kykyä saada kiinni lapsen kokemuksista ja tunteista. Kuntoutus perustuu kuntouttavaan yhteisöön, joka rakentuu perheen yksilöllisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Vaalimme kuntoutusmyönteistä ja asiakasta kunnioittavaa ilmapiiriä.

Jannikan kuntoutusjaksolle voi ohjautua raskaana oleva äiti tai perhe, joissa on alle 3-vuotias lapsi. Kuntoutusjaksolle myös isät ovat tervetulleita.

Jannikan kuntoutusviikko sisältää kolme yhteisökuntoutuspäivää klo 9-14. Kuntoutuspäivien aikana on vanhemmuus- ja päihderyhmät, vuorovaikutusta tukevaa hoivaa- ja leiki -ryhmä sekä perhekohtaista Theraplay -työskentelyä. Perheiden kanssa työskennellään yksilöllisen asiakassuunnitelman mukaisesti. Jokaisella perheellä on omatyöntekijä, jonka kanssa käydään perhekohtaisia keskusteluja. Kuntoutusjakson aikana perhe asuu omassa kodissa. Tarvittaessa teemme myös kotikäyntejä. Kuntoutusjakson pituudesta sovitaan perheen sosiaalityöntekijän kanssa. Kuntoutuspäivien aikana tarjoamme aamupalan, lounaan ja välipalan.

Jannikassa vanhemmilla on mahdollisuus kuntoutua päihdeongelmasta ja saada samalla tukea sellaiseen vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen, joka tukee lapsen tervettä kehitystä. Lapsi ei voi odottaa vanhemman kuntoutumista päihteistä, joten siksi on tärkeää yhdistää tuki päihteettömyyteen, vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen. Tuen avulla lapsi saa turvallisen lapsiperheen arjen, päihteettömän ja läsnä olevan vanhemman sekä mahdollisuuden olla vanhemman tai vanhempiensa kanssa turvatussa ympäristössä. Kuntoutuksessa tuetaan vanhempaa huomioimaan lapsen hyvinvointi kaikissa tilanteissa. Kuntoutus turvaa lapsen kyvyn olla vuorovaikutuksessa, mikä puolestaan turvaa lapsen kyvyn kognitiiviseen ja emotionaalisen kehityksen.

Jokaisen kohdalla muutos on mahdollinen!

Haluan tarjota mun pojalle paremman lapsuuden

Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla yhteydenottolomakkeella. Jannikan työntekijät käsittelevät yhteydenotto pyyntösi luottamuksellisesti. Luemme yhteydenotto pyyntöjä arkena ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, jotta voimme olla yhteydessä!! Puhelinumerosi voit kirjoittaa lisätietoja kohtaan!! 

Maailma ei kaadu, vaikka otat yhteyttä. Avun pyytäminen on välittämistä!

Yhteydenottolomake Jannika

Pidä kiinni® Avopalveluyksikkö Jannika
Launeenkatu 2, 15100 Lahti   pidakiinni(at)letk.fi

Lähiesihenkilö (Vauvalähtöinen päihdekuntoutus):
Terhi Karjalainen, p. 044 747 0186  terhi.karjalainen(at)letk.fi

Ohjaajat:
Niina Back, p. 044 714 0149  niina.back(at)letk.fi
Sanna Heinonen, p. 044 756 7130, sanna.heinonen(at)letk.fi
Julia Ollila, Etma-työ, p. 0447737098   julia.ollila(at)letk.fi
Peppi Rasi, p. 044 750 1643   peppi.rasi(at)letk.fi

Jannika 5-2024
Palvelukuvaus5-2023