Kun lapsiperheessä tarvitaan apua ja tukea arkielämän hallintaan tai eroon liittyen.
LAPSIPERHEIDEN AVOPALVELU


ERO LAPSIPERHEESSÄ -TYÖ

Ero lapsiperheessä -työ
Anne Meritie, p. 044 750 4555
Mika Ketonen, p. 050 561 4142
Anne Sorsa, p. 044 3700 746
kahdenkodinlapset@letk.fi
Ero lapsiperheessä 9-2023


Tukea perheen erotilanteessa: ohjausta ja neuvontaa, yksilötapaamisia, perhetapaamisia, lasten eroryhmiä, isien ja äitien Vanhemman neuvo -eroryhmiä, eroneuvotilaisuuksia
Yhteistyötahoille: yhteistyötä, konsultointia ja koulutusta

ERO LAPSIPERHEESSÄ -työn tavoitteena on tarjota ennalta ehkäisevää tukea ja neuvontaa eroa pohtiville tai eronneille vanhemmille ja heidän lapsilleen.

Toiminnan tarkoituksena on minimoida lapsen menetyksiä erossa ja tukea molempien vanhempien vanhemmuuden jatkumista. Eroauttamistyöllä vahvistetaan sovinnollista yhteisvanhemmuutta parisuhteen päättyessä ja tuetaan lapsen turvallisen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen säilymistä vanhempien erossa.

Eroauttamisen toimintamallissa tehdään yhteistyötä niiden äitiys- ja lastenneuvoloiden, päivähoidon ja oman organisaation eri työmuotojen kanssa, joihin eroperheillä on asiakkuus.

Ero lapsiperheessä  / Asiakastyö
Anne Meritie, p. 044 750 4555
Mika Ketonen, p. 050 561 4142
Anne Sorsa, p. 044 3700 746
kahdenkodinlapset@letk.fi
Vesijärvenkatu 11 B, 15140 Lahti
Palvelukuvaus (Yksilö-, pari- ja perhetapaamiset)
Auttaisiko puhuminen, kun ero askarruttaa mieltä esite
Kun parisuhteessa on pulmia tai ero askarruttaa mieltä – työntekijä tavattavissa Heinolan perhekeskuksessa -esite


AUTTAISIKO PUHUMINEN, KUN ERO ASKARRUTTAA MIELTÄ?

Kun ero askarruttaa mieltä, soita ja sovi tapaamisaika. Tarjoamme mahdollisuutta luottamuksellisiin keskusteluihin. Tapaamisiin voi tulla vanhempi yksin, vanhemmat yhdessä, tai vaikkapa koko perhe. Jos sinua huolestuttaa erityisesti lapsen tilanne vanhempien erotessa, voi myös lapsi (yli 5 v.) tulla tapaamaan omaa työntekijää. Lapsen kanssa työskentelyyn kuuluvat myös vanhempien tapaamiset. (ks. myös Ryhmät > Lasten eroryhmät).

Ero lapsiperheessä-tilaisuudet etäyhteydellä vuonna 2024

Lisätietoa tilaisuuksista ja ilmoittautumisohjeet löydät linkin takaa.

Haastavat erot -työryhmä tarjoaa ammattilaisille konsultaatioapua eroperheiden kanssa työskentelyyn. Työntekijä saa tukea tilanteen laajempaan tarkasteluun, oikean suunnan löytämiseen ja riskinarviointiin.

Voit pyytää ryhmältä konsultaatiota haasteellisiin/konfliktoituneisiin erotilanteisiin, joissa ero- tai huoltoriita on pitkittynyt ja kärjistynyt ja joihin saattaa liittyä useita viranomaistahoja, väkivaltaa tai sen uhkaa. Voit myös pohtia mahdollista konsultaatioryhmän tarvetta yhdessä ryhmän sihteerin kanssa. Konsultoiva työntekijä osallistuu konsultaatioon.

Moniammatillisen tiimin tuella on mahdollisuus löytää perheen tilanteeseen uusia näkökulmia ja ratkaisuja. Konsultaatioapua voi hakea esimerkiksi tilanteissa, kun perheen saama tuki ei ole riittävä. Perheen tilanteen ei kuitenkaan aina tarvitse olla pitkittynyt tai erityisen kompleksinen konsultaation tuen hyödyntämiseen. Työryhmän tavoitteena on toimia työntekijän ”työrukkasena”, kun perheen tilanne vaatii yhteistä pohdintaa mitä tehdä seuraavaksi

Konsultaatiota varten täytetään esitietolomake, joka mahdollisuuksien mukaan tehdään yhdessä huoltajan kanssa. Lomake lähetetään selaimen kautta. Anonyymi konsultaatio on mahdollinen, ja yhteydenottolomake täytetään myös silloin.

Konsultaatiovaraus ja etukäteismateriaalin toimitus tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen ryhmän kokoontumista.

Konsultaatioajat keväälle 2024:
to 25.1.2024 klo 14-16
to 22.2.2024 klo 14-16
to 21.3.2024 klo 14-16
to 18.4.2024 klo 14-16
to 23.5.2024 klo 14-16

Lataa esitietolomake konsultaatioryhmää varten Haastavat-erot esitietolomake
Täytetty lomake lähetetään turvapostina selaimen kautta: https://www.turvaposti.fi/viesti/kahdenkodinlapset@letk.fi

Mukana työryhmässä; perhesosiaalityö, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvola palvelut, alaikäisten psykiatriset palvelut, Perheasiain neuvottelukeskus, Lahden ensi- ja turvakoti ry:stä Ero lapsiperheessä työ, Väkivaltatyön avopalvelut, Turvakoti

Ryhmän puheenjohtaja: johtava sosiaalityöntekijä Anu Asikainen, anu.asikainen1@paijatha.fi  0444820325

Sihteeri: erotyöntekijä Anne Meritie, anne.meritie@letk.fi   044 750 4555
Turvaposti: https://www.turvaposti.fi/viesti/kahdenkodinlapset@letk.fi

Ero lapsiperheessä / Ryhmät
Mika Ketonen, p. 050 561 4142
Anne Meritie, p. 044 750 4555
Anne Sorsa, p. 044 3700 746
kahdenkodinlapset@letk.fi
Vesijärvenkatu 11 B, 15140 Lahti


 

 

LASTEN ERORYHMÄ        Palvelukuvaus 

  • On tarkoitettu 7 – 10 -vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet.
  • Ryhmä kokoontuu viikoittain 6 kertaa, lasten ryhmän rinnalla kokoontuu vanhemmille Vanhemman neuvo -ryhmä.
  • Työskentelyssä on keskeistä aikuisten johdolla tapahtuva asioiden jakaminen samassa tilanteessa olevien lasten kanssa leikin, kertomusten ja toiminnallisten harjoitusten kautta.
  • Ryhmiin voi ilmoittautua jatkuvan ilmoittautumisen periaatteella.
  • Lasten eroryhmä, kevät 2024

VANHEMMAN NEUVO -RYHMÄ        Palvelukuvaus

  • On ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä eropäätöksen tehneelle tai eronneelle vanhemmalle, jolla on alaikäisiä lapsia.
  • Ryhmä kokoontuu 6 kertaa ja jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa; ryhmässä käsitellään mm. yhteistyövanhemmuutta, lapsen selviytymistä erotilanteessa sekä perheen arkea eron jälkeen.
  • Ryhmään mahtuu 6 – 8 vanhempaa. Ennen ryhmän käynnistymistä järjestetään yksilöllinen alkutapaaminen ohjaajien kanssa. Puolisot tai ex-puolisot eivät voi osallistua samaan ryhmään.
  • Ryhmiin voi ilmoittautua jatkuvan ilmoittautumisen periaatteella, ryhmät käynnistyvät keväisin ja syksyisin.
  • Ryhmä on maksuton.
  • Vanhemman neuvo Eroryhmä, kevät 2024
Ilmoittaudu ryhmään

Ero lapsiperheessä / Koulutus 
Mika Ketonen, p. 050 561 4142
Anne Meritie, p. 044 750 4555
Anne Sorsa, p. 044 3700 746
kahdenkodinlapset@letk.fi
Vesijärvenkatu 11 B, 15140 Lahti

Sähköiseen ajanvaraukseen pääset tästä

Voit ottaa meihin yhteyttä myös alla olevalla yhteydenottolomakkeella. Yhteydenottopyyntösi käsitellään luottamuksellisesti. Yhteydenottopyynnöt luetaan arkena ja sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, jotta voimme olla yhteydessä. Puhelinumerosi voit kirjoittaa lisätietoja kohtaan. 

Yhteydenottolomake Ero lapsiperheessä -työ

Lapsen ajatuksia ja kokemuksia vanhempien erosta

Mistä on hyvä ero lapselle ja nuorelle tehty?

TUNNETTA JA TURVAA NUORILLE -toiminta

Lahden ensi- ja turvakoti ry:n  Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kumppanuusavustuksella toteutettava Tunnetta ja Turvaa Nuorille -toiminta tarjoaa yhteistyötä Päijät-Hämeen alueen toimijoille. Toiminnassa kohderyhmänä ovat 12–18-vuotiaat nuoret. Tarkoituksena on yhteistyössä hyvinvointialueen eri toimijoiden kanssa toteuttaa ryhmämuotoista sekä tapahtumatyyppistä toimintaa.

Kevään 2024 aikana käynnistetty toiminta jalkautuu Päijät-Hämeessä nuorten toimintaympäristöihin. Toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten tietoa turvallisista ystävyys- ja seurustelusuhteista, antaa välineitä tunteiden ja vireystilan tunnistamiseen ja säätelyyn, kannustaa puheeksi ottamiseen sekä vahvistaa osallisuutta. Tavoitteena on myös Päijät-Hämeen alueen eri toimijoiden ammatillisen osaamisen yhdistäminen sekä moniammatillisen ja -toimijaisen työn kehittäminen.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin toteutetaan yhdessä toimintaa nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi!
Anne Sorsa / Tunnetta ja Turvaa Nuorille -kumppanuustyö
Lahden ensi- ja turvakoti ry / anne.sorsa@letk.fi   044 3700 746

Lataa pdf 

MIESKAVERITOIMINTA

Kysy lisää toiminnasta:
puh. 044 5000 604
Vesijärvenkatu 11 B, 15140 Lahti
mieskaverit@letk.fi ja vapaaehtoiset@letk.fi 
www.mieskaverit.fi
www.facebook.com/Mieskaverit/
Mieskaveritoiminta 1-2024
Palvelukuvaus

Ohjeita mieskaverille
Ohjeita äidille


Mieskaveritoiminta® on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isään tai muihin miehiin. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa lapselle turvallinen tapa tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Kavereina toimivat miehet ovat miehiä, jotka ovat motivoituneita viettämään aikaansa lasten ja nuorten kanssa sekä tukemaan heidän kasvuaan ja kehitystä.

Tavoitteena on, että toiminnassa mukana olevat lapset saavat elämäänsä uutta sisältöä ja näkökulmaa – samoin ne miehet, jotka tarjoavat vapaaehtoisesti pikkukavereilleen aikaansa ja tarmoansa.

Mieskaveritoiminta on alkanut pääkaupunkiseudulla v. 1992 Pienperheyhdistys ry:n kehittämänä toimintana. Vuonna 2011 Pienperheyhdistys käynnisti Pikkukaveria ei jätetä -projektin, jonka aikana Mieskaverit® -toimintamallia on suunnattu Tampereen, Turun ja Kuopion seudulle. V. 2016 toiminta alkoi Vaasassa ja Lahdessa.

Mieskaveritoimintaan pääsee mukaan osallistumalla kurssille (kesto n. 12 – 15 h)

KOHTAAMISPAIKKA PERHETUPA

MIKÄ ON PERHETUPA?

Perhetupa on avoin kohtaamisen ja yhdessä toimimisen paikka kaikille vauva- ja lapsiperheille sekä heidän lähiverkostolleen.

Perheiden yhteisessä olohuoneessa voi tavata muita vanhempia ja lapsia, tuoda lapsen hoitoon tai toteuttaa omatoimista ryhmätoimintaa.

AVOIN PÄIVÄTOIMINTA  on avoinna maanantaisin klo 12 – 15 (vauvapäivä; alle 1 v.), tiistaisin  klo 9 – 13, keskiviikkoisin klo 9-13, torstaisin klo 9 – 13 (vauvapäivä; alle 1 v.) ja perjantaisin klo 9 – 13,

TILAPÄINEN LASTENHOITO (0-6-vuotiaille lapsille) sopimuksen mukaan Perhetuvan aukioloaikoina, ennakkoilmoittautuminen puhelimitse 044 3700 744, hinta 8 €/kerta (max 3 h)

TILOJEN VUOKRAUS

Perhetuvan tiloja voi vuokrata alle kouluikäisten lasten syntymäpäiväjuhlia varten (hinta 50 €/kerta arki-iltana ja 80 €/kerta viikonloppuna). Tiloja voi myös vuokrata perheiden ryhmätoimintaan

Kohtaamispaikkatoiminta palvelukuvaus

Yhteystiedot
Perhetupa, p. 044 3700 744
perhetupa@letk.fi
Loviisankatu 14, katutaso
15100 Lahti

Esite: Kohtaamispaikka Perhetupa
Perhetupa Facebookissa

Päijät-Hämeen lapsiperheiden kohtaamispaikka Habbo-yhteisössä tarjoaa mahdollisuuden tavata muita vanhempia ja lapsiperheiden parissa toimivia työntekijöitä.  Tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen paikka, jossa voi turvallisesti vaihtaa ajatuksia, jakaa iloja suruja tai pyytää vinkkejä ja neuvoja, vaikka lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Tiistaisin klo 14-15 osoitteessa Habbo.fi, Apua ja turvaa osioissa, huoneessa PHKOPA paikalla on Päijät-Hämeen hyvinvointialueen lapsiperheiden arjen tuen palveluista PHKopaTiina,  Lahden ensi- ja turvakodilta PHKopaSanna tai  MLL:n Lahden yhdistyksestä PHKopaReeta keskustelemassa kanssasi. Muina aikoina vanhemmilla on mahdollisuus keskustella keskenään.

Maaliskuussa teemana mielen hyvinvointi. Tervetuloa habboilemaan!

Mikäli Habbo-yhteisö ei ole sinulle vielä tuttu, lisätietoja ja ohjeet kirjautumiseen löydät https://lahti.mll.fi/palvelut-lapsiperheille/perhekahvilat/virtuaalinen-kohtaamispaikka/

Mennään Habboilemaan! www.habbo.fi

 

Esittelyvideo Perhetupa