Kun vauva- ja pikkulapsiperheessä tarvitaan tukea, apua ja ohjausta;
VAUVAPERHETYÖ

Yhteystiedot
p. 050 917 2358    ensikoti@letk.fi
Mustamäenkatu 74, 15610 Lahti, fax 03 734 0901
Ensikodin johtaja:
Sirpa Lampinen, p. 050 309 0911  /  sirpa.lampinen@letk.fi
Paikkatiedustelut:
Anna Haverinen, p. 044 335 6905  /  anna.haverinen@letk.fi
Opiskelija-asiat:
Sari Haataja, p. 050 917 2358  / sari.haataja@letk.fi
Mirva Marttila, p. 050 917 2358  / mirva.marttila@letk.fi

Palvelukuvaus
Opas: Vauvan motorisen kehityksen tukeminen (Ensikoti, opinnäytetyö2017)
Ensikoti 9-2023


Ensikotiin tullaan, jos vanhemman / vanhempien omat voimat eivät riitä vauvan kanssa arjessa selviytymiseen. Syynä selviämättömyyteen voi olla mm. vauvan hoidossa tarvittavien taitojen puute, sairaus, uupumus, yksinäisyys, parisuhteen ongelmat, mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö tai jokin akuutti elämäntilanne.

Yhteydenoton ensikotiin tulosta voi tehdä perhe itse tai jokin perheen lähellä oleva taho kuten neuvola, äitiyspoliklinikka tai sosiaalitoimi. Sosiaalitoimi päättää perheen sijoittamisesta ensikotiin myöntämällä maksusitoumuksen ensikotijaksolle.

Ensikotiin toivotaan tultavan raskauden loppuvaiheessa; viimeistään kuukausi ennen laskettua aikaa. Raskauden loppuvaihe ensikodissa antaa mahdollisuuden ns. masuvauva-työskentelylle, joka on tärkeää aikaa luoda vanhemmalle mielikuva vauvasta.

Ensikotijakson kustannuksista vastaa asiakkaan asuinkunta voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Asiakas maksaa ensikotijaksosta asuinkunnan määrittämän omavastuuosuuden.

Ensikoti tarjoaa ympärivuorokautista tukea vauvaperheille. Ensikotityön painopisteenä on tukea vauvan ja vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta, vauvan hyvää hoitoa ja kehitystä sekä vahvistaa vanhempien voimavaroja. 


Tavoite

Ensikotijakson tavoitteena on, että vanhemmalla kehittyy tarvittavat taidot ja voimavarat selvitä vauvan kanssa turvallisesti elämässä. Ensikotiperheelle suunnitellaan perhekohtaisesti jatkotyö.

Ensikotityöskentelyä kehitetään vastaamaan koko perheen tarpeita. Isille tarjotaan ensikotityön lisäksi väkivaltatyöntekijän tuki.

Työskentely Ensikodissa:

 • vanhemman ja lapsen välisen varhaisen vuorovaikutuksen konkreettinen tukeminen
 • vauvan kehityksen havainnointi ja tukeminen yhteistyössä vanhemman kanssa
 • korjaavien ja korvaavien hoitokokemuksien tarjoaminen vauvalle
 • kiintymyssuhde häiriöiden tunnistaminen ja korjaava työskentely
 • vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen videointi sekä rakentavan palautteen anto
 • asiakkaan tukeminen omien voimavarojensa löytämisessä ja arkielämän hallinnassa
 • ensikodin päiväryhmät
 • perhekohtainen työskentely
 • yhteisöllinen toiminta
 • yksilö- ja paritapaamiset
 • räätälöity perhekohtainen tuki

Varhaisen vuorovaikutuksen lisäksi Ensikodissa opetellaan itsenäisessä elämässä tarvittavia käytännön taitoja, kuten ruoanlaittoa, siivousta, pyykinpesua ja talousasioiden suunnittelua. Sosiaalisten taitojen vahvistuminen sekä kasvu vanhempana ja parisuhteessa ovat ensikotijakson työskentelyssä mukana.

Työryhmä koostuu sosiaali- ja terveydenhoitoalan moniammatillisista työntekijöistä, joilla on varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhdehäiriöiden tunnistamisen erityiskoulutus ja osaaminen sekä traumatyön koulutus.

Yhteystiedot
Baby Blues -vauvaperhetyö,
p. 0500 717 696   babyblues@letk.fi
Vesijärvenkatu 11 B, 15140 Lahti
Palvelukuvaus
Baby blues 3-2024

Unirytmitystä avopalveluna
Vesijärvenkatu 11 B, 15140 Lahti
p. 0500 717 696
Unirytmitysohjevihko10-2022

 


Baby blues-vauvaperhetyö on tarkoitettu masentuneille, vastasyntyneen tai haastavahoitoisen vauvan äideille ja perheille.

Vauvan syntymän jälkeen lähes jokainen äiti on herkistynyt ja mielialat vaihtelevat. Herkistyminen auttaakin äitiä vastaamaan vauvan tarpeisiin. Synnytyksen jälkeinen masennus voi iskeä ennalta arvaamatta tai tulla hiipien sekä syvetä vähitellen. Masennuksen oireina on usein unettomuus, itkuisuus, syyllisyydentunteet ja halu eristäytyä. Joskus masennus on niin vaikea ja sitkeä, että tarvitaan ulkopuolista tukea.

Jos vauvaa odottaessa tai synnytyksen jälkeen äidin sydämessä soi Baby blues jatkuvasti, eli alakulo ei mene ohi, tarjoaa Baby Blues;

 • keskustelutukea, yksilötapaamisia, paritapaamisia
 • kotikäyntejä sekä perhetapaamisia
 • vauvaperheiden chat
 • raskausajan työskentelyä
 • Doula-synnytystukihenkilötoimintaa
 • ryhmätoimintaa
 • puhelinneuvontaa
 • kirjallista infoa esim. lapsen unirytmitykseen

Baby blues- toimintaa tehdään yhteistyössä mm. neuvoloiden, kotihoidon perhetyön sekä sairaaloiden kanssa.

Toiminnassa on keskeistä:

 • vahvistaa toimivaa varhaista vuorovaikutusta lasten ja vanhempien välillä
 • tukea vanhemmuutta sekä parisuhdetta
 • ennaltaehkäistä äidin syvempää masennusta tai vanhempien uupumista

Tavoitteena on auttaa perhettä löytämään omat voimavaransa ja luomaan toimivia verkostoja tuekseen.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Yhteystiedot
Doula -synnytystukihenkilötoiminta

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla doula@letk.fi
p. 0500 717 696 / 0440 883191

Doula 9-2023
Vapaaehtoisdoulatoiminta palvelukuvaus


Mikä on Doula?

Vapaaehtoisdoula on koulutettu synnytystukihenkilö, joka tarjoaa tukeaan perheille, joissa on erityisen tuen tarve. Erityisen tuen tarve on laaja käsite, jolla tarkoitetaan sellaisia taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia tilanteita, joissa tulevan vauvan kannalta on tärkeää, että hänen vanhempansa saavat tukea odotukseen ja synnytykseen.

Vapaaehtoisdoulan voi saada esimerkiksi silloin, kun perheessä on vaikea taloudellinen tilanne, synnyttäjä on alle 18-vuotias, turvapaikanhakija tai perheessä on vakava päihde- tai mielenterveysongelma tai jokin muu erityinen tuen tarve vauvan tai synnyttäjän näkökulmasta katsottuna.

Ottaessasi yhteyttä doulakoordinaattoriin, voit vielä keskustella tilanteestasi tarkemmin.

Mitä Doula maksaa?

 • tukihenkilön saaminen on perheelle maksutonta
HUOM! Baby blues-vauvaperhetyö vuokraa CEFAR FEMINA TENS -KIVUNLIEVITYSLAITETTA!

Laitteen vuokra: 15 €/vko, lisäksi mahdollisuus ostaa henkilökohtainen Dura Stick stimulating electrodes -paketti 16,50 € (sis. 4 kpl).

Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla yhteydenottolomakkeella. Yhteydenottopyyntösi käsitellään luottamuksellisesti. Yhteydenottopyynnöt luetaan arkena ja sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, jotta voimme olla yhteydessä. Puhelinumerosi voit kirjoittaa lisätietoja kohtaan. 

Yhteydenottolomake Baby Blues

Yhteystiedot
Peukaloinen
p. 050 361 4460  ja  050  345 2990
peukaloinen@letk.fi
Loviisankatu 14 B 24, 15100 Lahti
Palvelukuvaus
Päiväryhmä Peukaloinen 9-2023


Päiväryhmä Peukaloisen toiminta on suunnattu perheille, joissa on 0 – 2 -vuotias lapsi tai vauvaa odotetaan pian saapuvaksi. Peukaloiseen hakeutumisen syynä voi olla esim. yksinäisyys, väsymyskierre tai masennus. Arjen kuormittavuus tai vauvan uni- ja syömispulmat ovat riittävä syy olla meihin yhteydessä.

Toiminnan tarkoituksena on voimavarojen löytäminen arjessa selviytymiseen sekä äidin ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tukeminen siten, että äiti ja lapsi löytävät ilon toisistaan.

Miten Peukaloinen toimii?

Hyvä arki on sekä vauvan että koko perheen hyvinvoinnin perusta. Peukaloisen päiväryhmässä eletään yhdessä arkea, joka tukee vauvaperheen vuorokausirytmiä ja auttaa vahvistamaan omia voimavaroja.

Päiväryhmä on neljän (max viiden) äidin- ja vauvaparin muodostama vertaisryhmä, joka kokoontuu yhteen kolme kertaa viikossa, aina viisi tuntia kerrallaan. Sama ryhmä kokoontuu puolen vuoden ajan.

Ryhmässä toimiminen tukee vanhemman ja vauvan varhaista vuorovaikutusta ja perheen välisten suhteiden muodostamista. Osallistujien omat toiveet ja tarpeet määrittelevät, mitä ryhmässä tehdään. Ryhmässä on mahdollista käsitellä omia vaikeuksia, vahvistaa voimavaroja sekä muodostaa omaa perhearkea tukevia toimintatapoja.

Viikoittaisen ryhmätoiminnan lisäksi Peukaloisessa toteutetaan perhe- ja yksilötapaamisia sekä intensiiviviikko yhdessä vertaisryhmän kanssa.

Kiinnostuitko? Ota yhteys!
Peukaloiseen voi ottaa yhteyttä ympäri vuoden. Kerromme sinulle mielellämme lisää toiminnastamme. Vertaisryhmät alkavat kaksi kertaa vuodessa.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevalla yhteydenottolomakkeella. Yhteydenottopyyntösi käsitellään luottamuksellisesti. Yhteydenottopyynnöt luetaan arkena ja sinuun otetaan yhteyttä mahdollisimman pian. Kirjoita lomakkeeseen sähköpostiosoitteesi, jotta voimme olla yhteydessä. Puhelinumerosi voit kirjoittaa lisätietoja kohtaan. 

Yhteydenottolomake Päiväryhmä Peukaloinen