Lahden ensi- ja turvakoti ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen lastensuojelujärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1946. Kansalaisjärjestönä palvelemme kaikkia kansalaisia huomioiden erityisesti lasten ja perheiden tarpeet. Yhdistyksemme toimintaa johtaa jäsenten valitsema johtokunta.

Laaja palveluvalikkomme tarjoaa monipuolista tukea, apua ja ohjausta yksilön ja perheen haastaviin elämänvaiheisiin. Yhdistystämme ohjaavat arvot ovat osallisuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys ja rohkeus. Ammatillisen työn rinnalla toimii laaja vapaaehtoisten joukko.

Autamme vuosittain n. 1500:aa asiakasta, jotka ovat 800:sta eri perheestä. Asiakkaista lapsia on n. 550. Lisäksi Perhetupamme avoimessa päivätoiminnassa käy vuosittain n. 400 perhettä.

Koronaepidemia lisäsi huomattavasti verkkoauttamisen osuutta (Chat-keskustelut).

Henkilökuntamme koostuu alalle erikoistuneista ja motivoituneista ammattilaisista.

Yhteystietoihin

Lapsien ja perheiden tukena

Tarjoamme asiantuntevia ja kattavia lastensuojelupalveluita koko perheelle.

KUN LÄHISUHTEESSA TAI PERHEESSÄ ON VÄKIVALTAA TAI SEN UHKAA
Turvakoti; turvaa ja tukea tarjoava päivystävä kriisipalveluyksikkö koko perheelle lähisuhdeväkivalta tai sen uhka-tilanteessa. Lapsityötä turvakotiin tulleiden lasten kanssa. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Väkivaltatyön avopalvelu; Matalan kynnyksen ammatillista keskusteluapua, neuvontaa ja ohjausta kaikenikäisille miehille, naisille ja lapsille, joiden perheessä ja lähisuhteissa on väkivaltaa tai sen uhkaa. Palvelu on tarkoitettu väkivallan kokijoille ja tekijöille sekä heidän läheisilleen. Turvallisuustyötä lähisuhteiden turvallisuuden vahvistamiseksi. Turvallisuustyö on ennaltaehkäisevää väkivaltatyötä, verkostoyhteistyötä, koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä vaikuttamistyötä ja kansalaistoimintaa. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Aggredi Päijät-Häme;  Tarjoaa psykososiaalista tukea väkivaltarikoksien tekijöille, järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautujille sekä heidän läheisilleen. Aggredin toiminta on kohdistettu kodin ulkopuolista väkivaltaa tehneille 18 – 49 -vuotiaille henkilöille. Asiakastyön keskusteluissa pohdimme väkivaltaisen käyttäytymisen vaikutuksia asiakkaiden elämään. Työ on asiakaslähtöistä ja etenee asiakkaan tuottaman, sosiaaliseen konstruktioon perustuvan, tulkinnan ja näkemyksen pohjalta. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

KUN LAPSIPERHEESSÄ TARVITAAN APUA JA TUKEA EROON TAI ARKIELÄMÄN HALLINTAAN LIITTYEN
Ero lapsiperheessä -työ; eroperheille ennaltaehkäisevää tukea ja neuvontaa sekä lasten ja vanhempien vertaisryhmätoimintaa. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Mieskaveritoiminta®; vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Kohtaamispaikka Perhetupa; kohtaamisen ja yhdessä olemisen paikka kaikille vauva- ja pikkulapsiperheille. Avoin päivätoiminta mahdollistaa vertaistuen ja yhteisöllisyyden toteutumisen. Perhetupa tarjoaa myös lastenhoitoa ja tilat omatoimisille ryhmille. Avoin päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta.

KUN VAUVA- JA PIKKULAPSIPERHEESSÄ TARVITAAN TUKEA, APUA TAI OHJAUSTA
Ensikoti;
Ensikodissa odotusaikana tai pienen vauvan kanssa asuville tukea vanhemmuuteen ja arkielämässä selviytymiseen. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Baby blues -vauvaperhetyö; Raskausaikana sekä synnytyksen jälkeen tukea ja ohjausta vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen äideille ja perheille, joissa vanhemmat ovat uupuneita tai masentuneita. Doulasynnytystukihenkilötoimintaa äideille ja vanhemmille. Unirytmitystä avopalveluna. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Päiväryhmä Peukaloinen; Ensi- ja turvakotien liitossa kehitetty valtakunnallinen varhaisen vuorovaikutuksen kuntouttava toiminta, joka on suunnattu 0-2 v. vauvaperheille. Työskentelyjakson aikana perheelle tarjotaan ammatillista apua ja ryhmämuotoista vertaistukea vanhemmuuteen. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.
Vauvalähtöinen päihdekuntoutus: Pidä kiinni® Avopalveluyksikkö Jannika; Avopalvelu päihteitä käyttäville tai käyttäneille odottaville äideille ja vanhemmille, joilla on alle 3-vuotiaita lapsia. Yhdistää päihdekuntoutuksen ja varhaisen vuorovaikutuksen sekä vanhemmuuden tukemisen kokonaisuudeksi, joka tukee päihteettömyyttä, vanhemman ja vauvan varhaista vuorovaikutusta ja lapsiperheen arjessa tarvittavien taitojen harjoittelua. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Kansalaisjärjestönä tarjoamme väylän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja vapaaehtoistyöhön.

PERHEVÄKIVALTA- JA TURVALLISUUSTYÖ
Turvakoti, Väkivaltatyön avopalvelu ja Aggredi Päijät-Häme

VAUVAPERHETYÖ
Ensikoti ja Vauvaperhetyön avopalvelut; Baby Blues, Päiväryhmä Peukaloinen

VAUVALÄHTÖINEN PÄIHDEKUNTOUTUS
Pidä kiinni® Avopalveluyksikkö Jannika

LAPSIPERHEIDEN AVOPALVELU
Ero lapsiperheessä -työ

Mieskaveritoiminta®
Kohtaamispaikka Perhetupa