TURVALLINEN PERHE-ELÄMÄ EI SYNNY SATTUMALTA, MITÄ SINÄ SIITÄ AJATTELET? 

Hyvät sosiaaliset suhteet ja turvallisuuden tunne ovat meille kaikilla tärkeitä. Väkivalta ja turvattomuus ovat ongelmia, joita ei millään yksittäisellä ratkaisulla voida poistaa. Oman turvallisuuden tunteen muotoutuminen on koko elämän jatkuvien tapahtumien ja kokemusten tulosta. Se, miten meidät kohdataan elämän eri tilanteissa ja elämän eri vaiheissa, kasvattaa tai vähentää tätä tunnetta. Turvallisuuden kokeminen kannustaa kantamaan vastuuta myös lähimmäisten turvallisuudesta. Jokaisella meillä on tehtävämme ja vastuumme turvallisuuden luojana ja sen ylläpitäjänä.

Meillä Lahden ensi- turvakotiyhdistyksen kaikissa työmuodoissa turvallisuusteema on esillä kaikessa työskentelyssä ja otamme sen esille keskusteluissa asiakkaidemme kanssa. Me emme kavahda puhua väkivallasta, sen seurauksista ja vaikutuksista. Kaikille perheenjäsenille tarjotaan apua. Unohtamatta toivon näkökulmaa sillä ajatuksella, että kaikesta voi selviytyä. Turvallisuusteeman kautta mietimme yhdessä, mitä kaikkea se pitää sisällään? Pohdimme asiakkaiden kanssa, miten meistä jokainen voi omalla kohdallaan ja omilla valinnoillaan lisätä oman läheisensä turvallisuuden tunnetta. Keskustelemme siitä, mitkä asiat saavat sinut lähisuhteissasi tuntemaan olosi turvalliseksi? Mitä sinun mielestäsi olisi tärkeää tehdä, jos koet turvattomuutta lähisuhteissasi?

Miten ylläpidät, vaalit ja huolehdit omasta ja läheistesi turvallisuudesta? Kaikki edellä mainitut asiat ovat ehkä itsestään selviä asioita. Meistä jokainen haluaa olla huolehtiva ja turvallinen läheisilleen ja kaikille ympärillään oleville ihmisille.

Näitä hyväksi havaittuja valintoja voivat tulla ”sotkemaan” monet yllättävät asiat elämässä, mm. läheisen tai oma vakava sairastuminen, yllättävä työttömyys, avioero jne. Tällaisten seurauksena tavallinen turvallinen arki voi muuttua ja tuntua selviytymistaistelulta ja voimat olla vähissä. On mahdollista, että näissä vaikeissa tilanteissa väkivallan riski kasvaa ja silloin on tärkeää, että kenenkään ei tarvitsisi kokea jäävänsä yksin, tai perheenä jäädä miettimään päivästä toiseen selviytymistä. Jollekin avun pyytäminen saattaa olla hyvinkin vaikeaa, ajatellaan että minun/meidän täytyy selvitä yksin. Avun pyytämiseen voi liittyä joskus jopa häpeän tunteita. Meillä Lahden ensi- ja turvakotiyhdistyksessä on 13 erilaista työmuotoa, alkaen vauvatyöstä ja kattaen ihmisen koko elämänkaaren  kaikkine eri vaiheineen. Tavoitteemme on olla matalan kynnyksen auttamismuoto sekä auttaa ja tukea perheitä koko Päijät-Hämeen alueella (joskus laajemmallakin alueella). Eräs isä, jonka 17-vuotias tytär vammautui vakavasti onnettomuudessa, totesi monta vuotta onnettomuuden jälkeen ”Elämä jatkuu, mutta ei enää samoilla raiteilla”. Nämä uudet raiteet perheelle mahdollisti kaikki se apu, jota heille tarjottiin ja mitä he siinä tilanteessa kykenivät perheenä vastaanottamaan.

Aurinkoa ja lämpöä kevääseen & alkavaan kesään!
toivottelee avokriisityöntekijä Riitta Takala p. 050 345 4793