Väkivalta vahingoittaa väkivallan kokijan lisäksi myös väkivallan tekijää ja muita sen piiriin joutuvia, vaikka usein, asiaa sivusta seuraavien ymmärrys ei todellisten syiden äärelle ylläkään. Väkivalta, kuten mikään elämässä, ei vain tapahdu ilman sen taustalla vaikuttavia syitä, vaan on seuraus monien tapahtumien ketjussa.

Olosuhteet luovat, mutta myös tuhoavat meitä, jos emme tutki, ymmärrä ja kykene muuttamaan valintojemme taustalla vaikuttavaa ohjelmointia; arvoja, asenteita sekä identiteettiämme. Ilman tietoisia valintoja ja vapaata tahtoa olemme usein kuin tuulen riepottelemia lehtiä; olosuhteet määrittävät minne lennämme ja mihin laskeudumme. Tähän vaikuttavat muun muassa traumatisoivat kokemukset elämässämme. Traumat syntyvät, kun mieli pyrkii suojelemaan itseään kokemuksilta, jotka satuttavat. Usein väkivallan kokeminen voi johtaa myös väkivallan tekemiseen.

Kun ihminen kokee syystä tai toisesta haluavansa muutosta omaan väkivaltaiseen ajattelutapaansa tai toimintaansa, niin silloin me täällä Aggredissa olemme valmiit pohtimaan väkivaltaisuuden syitä ja seurauksia heidän kanssaan. Tehtävämme on tukea väkivallan tekijää hänen muutosprosessissaan pois muita sekä itseään vahingoittavasta ajatusmaailmasta sekä tavasta toteuttaa sitä.

Aggredin lähtökohtana on asiakkaan oman totuuden kunnioittaminen. Työntekijöillä ei ole antaa mitään valmista toimintamallia, jota seuraamalla asiakkaan olisi mahdollisuus vapautua väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Toiminnan periaatteena onkin auttaa asiakasta itseään löytämään nämä toimintatavat ja vaihtoehtoiset identiteetit itsestä. Aggredi tarjoaa turvallisen luottamuksellisen ympäristön, jossa on mahdollisuus pohtia, peilata ja kyseenalaistaa omaa ajattelua ja toimintaa. Ei ole olemassa yksiselitteisiä selityksiä sille, miksi joku alkaa käyttäytymään väkivaltaisesti, eikä myöskään ole yksiselitteisiä ratkaisumalleja sille, miten väkivaltainen käytös saataisiin vähenemään. Tästä lähtökohdasta katsottuna työn keskiössä on asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyyden huomioiminen. Tavoitteena onkin yhdessä asiakkaan kanssa pohtien löytää niitä keinoja, vahvuuksia, haasteita, taustoja ym., jotka vaikuttavat juuri hänen kohdallaan niin väkivaltaisen käyttäytymisen syntyyn kuin toivottavasti tulevaisuudessa vaihtoehtoisten ratkaisukeinojen löytymiseen ja vahvistumiseen.