Värien vaikutuksesta

Onko värien vaikutus ihmisen mieleen ja hyvän olon tunteeseen pelkästään uskomuksen asia, vai vaikuttavatko ne oikeasti meihin, meissä ja meistä myös ulospäin. Tosiasia on kuitenkin se, että jokainen on mieltynyt johonkin väriin enemmän tai vähemmän. On todennettu, että väreillä on vaikutusta ihmisen mielialaan ja hyvinvointiin. Ja tiedämme senkin, että värejä ei pelkästään nähdä vaan ne tunnetaan tunnetasolla. Ihmistä voidaan myös ajatella värienergioiden kautta.

Päiväryhmä Peukaloinen aloitti vuotensa uudistamalla toimitilojen ilmettä. Tavoitteena meillä oli lisätä ympärillemme viihtyisyyttä, kauneutta, valoisuutta ja lämpöä. Toimitilan ilmettä päivitettiin, vaihtamalla huoneiden sekä huonekalujen järjestystä. Ja mikä uudistumisessa on ydinasiana  –  vanhasta pois luopuminen. Senkin teimme. Toimitilassa tapahtunut muutos syntyi loppujen lopuksi pienellä vaivalla, mutta sen vaikutus on tuntunut suuresti. Uudistunut ilme on lisännyt hyvinvoinnin tunnetta ja iloa. Toimitila on muutoksen jälkeen viihtyisän kodikas, lämpöisesti valoisa ja tasapainoisesti värikäs. Tällä on väliä ja sillä on vaikutusta kokemukseemme ympäristön tunnelmasta. Se tuntuu ja vaikuttaa. Näin ollen sillä voi olla myös merkitystä siihen, miten yksilö, asiakas tai työntekijä kokee tilan. Parhaassa tapauksessa ulkoisesti koettu ilmapiiri voi olla yksilön tukena ja auttaa oman sisäisen muutosprosessin edistämisessä.

Sitten lyhyesti väreistä, jotka toimitilassamme vaikuttavat. Pääväreinä toimitilassamme vaikuttavat valkoinen, vihreä ja keltainen. Valkoinen väri kuvataan viattomuuden, puhtauden ja toivon värinä. Se tuo selkeyttä. Vihreää väriä pidetään sydämen ja luonnon värinä. Sillä on rauhoittava ja rentouttava vaikutus. Se tuo helpotusta henkiseen väsymykseen ja sillä on puhdistava vaikutus. Keltainen väri on ilon väri. Sen avulla voidaan lisätä energiaa sekä stressinsietokykyä. Keltainen väri auttaa selvittämään ajatuksia ja parantaa keskittymiskykyä. Päävärien lisäksi lisäsimme somistusväreinä oranssia, punaista, vaaleanpunaista ja vaaleansinistä. Oranssi värinä lisää henkistä kykyä ja iloisuutta. Oranssinpunaisesta saa elinvoimaa. Punaisen värin uskotaan stimuloivan fyysistä ja henkistä energiaa. Vaaleanpunaisella värillä on rauhoittava vaikutus ja se lisää hellyydentunteita. Vaaleansininen värinä tehostaa toimintaa ja lisää luovuutta. Uudistaessamme Peukaloisen toimitilaa onnistuimme omien värimieltymystemme kautta luomaan toimitilaan ihmisen hyvinvointia lisäävän tunnelman. Väreillä on väliä ja tiedostamattammekin ne vaikuttavat meihin.
Tämä vuosi on yhdistyksemme, Lahden ensi- ja turvakoti ry:n 75 toimintavuosi. Ja kuten muinakin vuosina yhdistys tarjoaa eri työmuotojemme kautta tukea ja turvaa lapsiperheille. Päiväryhmä Peukaloinen on yksi työmuoto muiden joukossa. Aloitimme tämän vuoden lisäämällä toimitilaamme värejä. Onhan meillä juhlavuosi! Ja sitähän voi viettää värikkäästi. Toinen iso asia on kaupunkiympäristömme, sillä Lahti on tämän vuoden ajan Euroopan ympäristöpääkaupunki. Päiväryhmä Peukaloisessa seurataan, mitä mahdollisuuksia Euroopan ympäristöpääkaupunki tarjoaa asukkailleen. Kuluvan vuoden aikana jaamme asiakkuudessamme oleville vauvaperheille tietoa, miten olemme päiväryhmässä mukana siinä ja miten he sen lisäksi voivat omina perheinään osallistua, tähänkin meneillään olevaan teemavuoteen.
Kirjoittanut Niina Neuvonen, Päiväryhmä Peukaloinen