Oman työni näkökulmasta yksi ilo on ollut havainto verkostomaisen työotteen ja yhdessä tekemisen toimivuudesta täällä Päijät-Hämeessä. Monissa verkostoissa yhteistä tekemistämme on jäsennetty kouluttautuen, kokemuksia vaihtaen, kansalaisten tarpeista keskustellen, kumppanuuksia luoden, ideoita ja inspiraatiota työhön etsien.

TerveSos -tapahtumassa Lahdessa Sibeliustalolla toukokuun lopulla oltiin ajankohtaisten ja tärkeiden asioiden äärellä. Korviini tarttui niin tutkimuksen kuin käytännön työstäkin kuulluista puheenvuoroista vahva viesti verkostomaiseen työotteeseen liittyen.

Sitran suunnalta kuulin ajatuksen siitä, että yhteiskunnassa ylipäänsä verkostomainen valta tulee voimistumaan laajan osallistumisen vahvistuessa keskitetyn päätöksen sijaan. Sote-kehittämisessä tuoreen vielä julkaisemattoman tutkimuksen (Tampereen yliopisto; Integroitu työote uusiutuvassa Sote-keskuksessa) alustavien havaintojen mukaan yhdyspinnoilla on vielä tehtävää. Ajattelua ja näkemyksiä tulisi edelleenkin kääntää siihen suuntaan, että emme puhuisi organisaatiolähtöisesti vaan asiakaslähtöisesti. Havainto myöskin siitä, että vaikka suunnittelun ylätasolla näyttäytyisikin integraation yksinkertaisuus ja helppous, niin organisaatiorajat ylittävä asiakaslähtöinen monialaisuus on edelleen iso haaste. Meneillään olevaan uudistukseen liittyvä tärkeä tavoite Sote-integraatiosta saatetaan lopulta maaliin käytännön asiakastyön tasolla.

Hienoa olikin, että tapahtumassa palkittiin TerveSos -palkinnolla yleisön suosikkina vantaalainen Koivukylän malli – osallisuuden, yhteistoimijuuden ja yhteisjohtajuuden periaatteella toimiva lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka.

Lahden ensi- ja turvakoti ry:n työhön liittyvää yhteistä seudullista työtämme koordinoidaan monilla tavoin valtakunnallisesti ja alueellisesti. Aivan äskettäin THL julkaisi uudet ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiorakenteiden ja lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi.

Yhdistyksemme on ollut ja tulee jatkossakin olemaan aktiivinen toimija seudullisesti niin rakenteissa kuin käytännön asiakastyössäkin. Silloin kun vauva- ja pikkulapsiperheessä tarvitaan tukea, apua ja ohjausta. Ja silloin kun lähisuhteessa tai perheessä on väkivaltaa tai sen uhkaa. Tai silloin kun lapsiperheessä tarvitaan apua ja tukea eroon liittyen.

Hyvinvointialueille siirryttäessä yhteistä työtämme vahvistaa myös tänä vuonna alkanut 3-vuotinen hankkeemme, jonka tavoitteena on varmistaa väkivalta-, vauva- ja eroauttamiseen liittyvän erityisosaamisemme juurtuminen osaksi Sote-keskuksia ja niiden osana toimivia perhekeskuksia ja kohtaamispaikkoja täällä Päijät-Hämeessä.

Muutos tarvitsee tekijänsä!

Jukka Ihalainen
toiminnanjohtaja
Lahden ensi- ja turvakoti ry