Väkivaltarikollisuudesta on mahdollista irtautua – Aggredin toiminta laajenee Päijät-Hämeeseen

Aggredi auttaa kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöitä irti väkivallasta. Yhä useampi väkivaltarikollinen saa apua toiminnan laajentuessa tänä keväänä Lahteen. Helsingissä Aggredi on toiminut vuodesta 2006, Kuopiossa vuodesta 2015 sekä Turussa, Porissa ja Tampereella vuodesta 2020.

Aggredi-menetelmä on suunnattu 18–49-vuotiaille kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöille. Heitä ovat esimerkiksi järjestäytyneestä rikollisuudesta ja ääriliikkeistä irtaantuvat henkilöt. Aggredi työskentelee myös esimerkiksi koulu- tai joukkosurmaa suunnittelevien henkilöiden kanssa.

Aggredia Lahdessa koordinoi Lahden ensi- ja turvakoti ry, jonka toiminnan ydintä on oikeus turvalliseen elämään kaikissa elämän vaiheissa. Se tarjoaa apua ja tukea vauvaperheille, lapsiperheille eroon liittyen sekä turvaa ja tukea kun perheessä tai lähisuhteessa on väkivaltaa tai sen uhkaa. Aggredin kaltaista väkivaltatyön muotoa ei ennen ole ollut Lahden seudulla.

Päijät-Hämeessä sosiaalialan järjestöt ja viranomaiset ovat tunnistaneet lisääntyvän tarpeen tukea väkivaltaisesta käyttäytymisestä eroon pyrkiviä ihmisiä.

Aggredi tarjoaa vapaaehtoisen mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia tukikeskustelujen avulla. Asiakkailta ei edellytetä päihteettömyyttä eikä rikoksettomuutta, vaan ainoastaan motivaatiota pyrkiä kohti väkivallatonta elämää, kertoo toiminnanjohtaja Jukka Ihalainen Lahden ensi- ja turvakoti ry:stä. Toiminta käynnistetään tämän kevään aikana.

Kolme neljästä prosessin läpikäyneestä lopettaa rikokset

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspoliitikan instituutin tutkimuksen mukaan 75 prosenttia Aggredin läpikäyneistä henkilöistä lopettaa väkivaltarikokset. Hoitoon vahvemmin kiinnittyneet henkilöt uusivat väkivaltarikoksensa huomattavasti muita harvemmin.

Aggredin tehokkuus perustuu siihen, ettemme näe asiakasta rikollisena, vaan hän saa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmiaan puolueettomalla maaperällä. Vähitellen uusien näkökulmien kautta asiakkaalle muodostuu uudenlainen identiteetti, kuvailee väkivaltatyön päällikkö Petri Salakka Helsingin Aggredista.

Aggredi toimii yhteistyössä muun muassa vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen, Rikosseuraamuslaitoksen ja Keskusrikospoliisin kanssa. Se tuottaa Keskusrikospoliisin EXIT-toiminnalle psykososiaalisen tuen palveluja. EXIT auttaa ihmisiä irtautumaan järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä, väkivaltaisista ääriliikkeistä tai näiden vaikutuspiiristä.

Aggredi on kehitetty HelsinkiMissiossa, ja se on toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 2006 alkaen, Kuopiossa vuodesta 2015, Turussa, Porissa ja Tampereella vuodesta 2020. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Aggredi-työtä koordinoivat Kuopiossa Kuopion Setlementti Puijola, Turussa Varsinais-Suomen Sininauha ry, Satakunnassa Porin Sininauha ry, Pirkanmaalla Tampereen ensi- ja turvakoti ry ja Lahdessa Lahden ensi- ja turvakoti ry.

www.aggredi.fi

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jukka Ihalainen, Lahden ensi- ja turvakoti ry, 050 911 2521  jukka.ihalainen@letk.fi

Väkivaltatyön päällikkö Petri Salakka, HelsinkiMissio, Aggredi, puh. 041 448 9849 petri.salakka@helsinkimissio.fi