Kesälomien kohta alkaessa koko perheen yhteistä lomaa odotetaan isoin myönteisin odotuksin. Kaikki lapset eivät niin uskalla tehdä, vaan loma-aika on päinvastoin pelottava ja suurta huolta herättävä. Niin on vähintään 89 000 lapsella, joiden vanhemmalla on päihdeongelma. Näitä näkymättömäksi perheessään ja päätöksenteossa jääviä lapsia on todellisuudessa paljon, paljon enemmän. Nämä lapset joutuvat pelkäämään, mitä loma-aikana kotona tai mökillä tapahtuu, kun vanhempi tai vanhemmat juovat eikä tavallisesti tilannetta hillitsevää töihin menoakaan ole apuna. Tuleeko taas riitoja ja väkivaltaa? Joudutaanko me lapset menemään piiloon, ettei meitäkin satuteta? Taasko joudun yrittämään selvitä pienempien sisarusten hoitamisesta ja huolehtimaan, että saadaan ruokaa? Mitä jos äiti tai isä ei herääkään tai loukkaa itsensä juotuaan liikaa? Näitä suurta huolta ja pelkoa sisältäviä kysymyksiä on liian monella lapsella mielessään. Lisäksi on häpeä vanhemman toilailusta.

Lasten ja perheiden kanssa työskentelevinä vetosimme tutkimustiedolla päättäjiin, ettei aikaisempaa vahvempia alkoholijuomia olisi tuotu ruokakauppoihin. Siellä ne ruokakaupassa vahvemmat oluet ja viinit nyt kuitenkin ovat. Tämä tilanne on kaikkea muuta kuin lasten oikeuksia ja hyvinvointia turvaava.

Tutkimusten pohjalta tiedämme, että joudumme maksamaan tästä päätöksestä taloudellisesti ja inhimillisesti kovan hinnan. Vanhempien hallitsemattoman alkoholinkäytön vaikutukset lapsiin ovat pitkäkestoisia, jopa elämänmittaisia. Vanhempien päihdeongelmista kärsineiden lasten mielenterveysongelmien riski 13–17-vuotiaana on puolitoistakertainen ja haitallisen päihteiden käytön riski kaksinkertainen verrattuna lapsiin, joiden vanhemmilla ei ole päihdeongelmaa.

Vanhemman päihtymys tekee vanhemmasta lapselle vieraan, arvaamattoman, ahdistavan ja pelottavan. Alkoholin vaikutuksen alaisena vanhempi voi menettää kykynsä hallita käyttäytymistään ja toimia arvaamattomasti ja aggressiivisesti. Itseen tai perheenjäseniin kohdistuvan väkivallan pelossa eläminen on vakava riski lapsen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kehitykselle ja vahingoittaa lasta aina. Sen lisäksi, että väkivalta ja sen uhka vanhemman runsaan alkoholin käytön takia vahingoittavat lasta, ne aiheuttavat lapselle myös välitöntä kärsimystä ja huolta. Kaikkein vakavimmassa vaarassa, jopa hengenvaarassa, ovat vauvat ja taaperoikäiset.

Runsas alkoholinkäyttö heikentää vanhemman kykyä pitää huolta lapsesta. Se näkyy selvästi lastensuojelussa. Vanhemman alkoholiongelma on yleisin syy vanhemman mielenterveysongelman lisäksi lasten huostaanotolle.  Vuonna 2023 kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli 11 300 lasta ja näistä kiireellisesti sijoitettuja 4 873 lasta. Kiireellisten sijoitusten määrä on noussut 8 prosenttia vuodesta 2022. Jo nyt lastensuojelun tilanne on hyvinvointialueilla huono. Vain Etelä-Karjala ja Helsinki pystyvät noudattamaan lastensuojelussa vuoden 2024 alusta ollut mitoitusta, jonka mukaan yhdellä sosiaalityöntekijällä voi olla asiakkaanaan korkeintaan 30 lasta. Monilla hyvinvointialueilla ei lapselle pystytä osoittamaan edes omaa nimettyä sosiaalityöntekijää. Riski jo nyt on liian iso, ettei lapsen tilannetta ja turvaamisen tarvetta pystytä riittävästi arvioimaan eikä reagoimaan riittävän nopeasti lapsen huostaanoton tarpeeseen.

Kohta lausunnolle on tulossa alkoholilain uusi muutos, jolla sallittaisiin alkoholin kotiin kuljetus. Suomalaisista suurin osa arvioi, ettei alkoholin kotiin kuljetuksessa pystyä valvomaan alkoholin päätymistä päihtyneille tai alaikäisille tai että se onnistuu huonosti. Muualta, kuten esimerkiksi Virosta, näistä ongelmista on jo konkreettista näyttöä.  Kun koti on jo nyt turvattomin paikka lapsille ja naisille, kotiin kuljetuksen salliminen ja päihteiden käytön entisestään keskittyminen kotiin lisää turvattomuutta. Sanotaan yhdessä EI ALKOHOLIN KOTIINKULJETUKSEN SALLIMISELLE!

A-klinikkasäätiön, EHYTin ja Ensi- ja turvakotien liiton Näkymätön lapsi -kampanja alkaa tänään. Lue lisää  www.nakymattomat.fi,  vaikuta maan hallitukseen ja kaikkiin kansanedustajiin sekä allekirjoita asiaan liittyvä vetoomus.

Mahdollisimman hyvää ja turvallista kesää kaikille!

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.