Työyhteisöömme kuuluu turvakodilla seitsemän ohjaajaa, sosiaalityöntekijä sekä avopalveluiden kaksi työntekijää ja yhdistyksen toiminnanjohtaja. Näiden lisäksi meillä on noin kymmenen työntekijän sijaisrinki, sekä toisinaan myös yksi opiskelija.

Meille tärkeää on,
että jokainen tuntee kuuluvansa meihin. Jokainen saa tehdä töitä omana persoonanaan, mutta myös halutessaan suojella itseään ja omaa henkilökohtaista minäänsä. Vertaistuki työkaverista, työasioiden jakaminen, henkilökohtaisten asioiden jakaminen ja välitön kriisiapu omasta työkaverista. Luottamus työkaveriin hänen olevan aina selän takana tukemassa, kun tarve tulee.

Me uskallamme tuoda esille oman mielipiteemme pelkäämättä vastareaktiota. Uskalletaan sanoa, miltä itsestä tuntuu ja pystytään luottamaan työkaveriin, että hän pystyy ottamaan tunteen vastaan. Olemme toisia kohtaan joustavia ja huomioon ottavia. Me uskallamme myös olla väärässä ja tehdä virheitä, meillä on helppo puhua asioista.

Meillä ilmapiiri on avoin, välitön ja hyvähenkinen. Meillä on huumoria ja nauru kaikuu, välillä nauretaan toisillemme ja välillä itsellemme vedet silmissä. Me teemme välillä piloja toisillemme ja saatamme vaikka kääriytyä mattoon piiloon pimeään huoneeseen ennen yövuorolaisen tuloa.

Meillä on myös haastavia päiviä. Joskus on kiire, eikä ehditä kohtaamaan toisiamme kunnolla. Joskus on nukuttu huonosti. Joskus on asiakastyössä ”mennyt ihon alle”. Näistä huolimatta me selvitään aina, koska meillä on mahtava tiimi, joka tukee toinen toistamme.

Jotta työyhteisömme voi hyvin, vaalimme
yhteistä aikaa myös työkokousten ja työnohjauksien merkeissä. Tärkeää meille on ottaa asiakkaat mukaan yhteisiin aamukahveihin ja viettää heidän kanssaan yhteistä aikaa. Työvuorojen väleissä siirrämme rapsoilla tiedot seuraaville, käymme paljon keskusteluja asiakastilanteista ja otamme yhteisen vastuun asiakkaista.

Meillä kehityskeskustelut ovat juttuhetkiä lähiesihenkilön kanssa, näihin juttuhetkiin ei ole aina ennalta sovittua kaavaa tai aikaa. Esihenkilöt ovat meidän työkavereitamme, jotka nauravat meidän kanssamme, mutta tarvittaessa myös muistuttavat perustehtävästä.

Käymme koulutuksissa, pidämme yllä osaamistamme ja tuomme sitä välittömästi arkeen mukaan. Meillä on halu tuottaa laadukasta palvelua, olla asiakkaiden tukena heidän kriisissänsä ja muutoksessa.

Meille tärkeää on perustehtävän pitäminen kirkkaasti mielessä. Työmme on moninaista ja se voi helposti lähteä väärille urille. Verkostotyö on asiakkaidemme palveluiden toteutumisen kannalta tärkeää. Jotta näymme ja kuulumme jatkuvasti, täytyy sen eteen tehdä perustyön vierellä koko ajan työtä.

Eettiset arvot ovat meille tarkeitä, me haluamme ymmärtää toistemme näkökulmia, me uskallamme reflektoida toisiamme.

Autonominen työvuorosuunnittelu tukee omaa palautumista ja jaksamista työssä. Me jokainen, kun ollaan yksilöitä, tarvitsemme omanlaiset työvuorot kalentereihimme. Meillä on yhteinen vastuu toisen huomioon ottamisesta työvuorojen suunnittelussa.

Meillä on tyky-toimintaa ja yhteisiä padel -vuoroja työn ulkopuolella. Tykyilemme vuorotellen toistemme mielenkiinnon kohteissa, näin me tutustumme myös palaan työkaverin arkea ja ymmärrämme häntä taas paremmin.

Nämä kaikki,
ovat laajana tukena tässä haastavassa väkivaltatyössä. Väkivaltatyö ei ole helppoa, ei ole helppoa kohdata uudelleen, uudelleen ja aina vain uudelleen rikkinäiseksi hajotettua ihmistä. Tai todeta, että asiakas palaa takaisin lähtöpisteeseen -niinkin on käynyt ja tulee varmasti vielä käymään, monesti. On tärkeää, että jokaisen työntekijän taustalla on hyvä työyhteisö, johon on helppo turvautua.

Työyhteisön merkitys on iso,
minkä lisäksi saamme myös paljon voimaa asiakkaiden voimaantumisista, eheytymisistä sekä uudesta elämästä ja heidän ihanista palautteistaan, joita aina muistamme jakaa uudelleen ja uudelleen työkavereillemme.

Yhteistyötahot ja heidän kanssaan onnistuneet kohtaamiset ja yhteisten asiakkaiden irti pääseminen väkivaltaisista suhteista tukevat myös väkivaltatyötämme.