Parisuhteen päättyminen herättää eroajissa monenlaisia tunteita. Ero voi tuoda mukanaan tunteen petetyksi tulemisesta, turvattomuutta, luopumisen tuskaa,häpeää, toivottomuutta, vihaa, surua ja samanaikasesti myös helpotuksen olon. Syyllisyys eroon johtaneista ratkaisuista tai eropäätöksestä, pettymys itseen tai parisuhteen päättymiseen voivat olla läsnä eroaan läpikäyvän aikuisen elämässä.

Erokokemuksen läpikäyminen on aina yksilöllinen prosessi ja puolisot voivat ajatella eroon johtaneista syistä hyvinkin eri tavalla. Eroamiselle on tyypillistä eriaikaisuus eli parisuhteen osapuolet selviytyvät erosta omaan tahtiinsa. Selviytymiseen vaikuttavat mm. aiemmat elämänkokemukset ja onko itse ehtinyt valmistautua eroajatukseen vai tuleeko parisuhteen päättyminen itselle yllätyksenä. Oliskin hyvä, että puolisot puhuisivat eroaikeistaan keskenään, jos se on omassa elämäntilanteessa mahdollista ja turvallista.

Ero koskettaa myös erityisesti perheen lapsia sekä sukua ja perheen lähipiiriä. Oman lapsen ero voi herättää muistikuvia isovanhemman omasta erosta tai he kantavat huolta suhteen säilymisestä lapsenlapsiin. Läheiset voivat olla tärkeä tuki erotilanteessa niin aikuisille kuin lapsille. Puoluettomaksi asettuminen vanhempien välille ja ajan antaminen lapsille voi olla tärkeä apu.

Lapselle vanhempien ero voi olla moninainen tunteiden kirjo. Lapsi käy läpi elämänmuutoksen ja hän tarvitsee aikaa sopeutuakseen muuttuneeseen perhetilanteeseen ja aikaa opetella kahden kodin arkea. Vanhempien olisi hyvä miettiä ratkaisujaan myös lapsen näkökulmasta ja huomioida perheen kunkin lapsen omat yksillölliset tarpeet. Olisi myös hyvä etukäteen miettiä, mitä muutoksia ero tuo lapsen elämään ja mitkä asiat voivat säilyä ennallaan. Lapselle on tärkeä kokea, että erosta huolimatta vanhemmat pystyvät yhdessä sopimaan häntä koskevista asioista.

Eroavan aikuisen on hyvä muistaa, että puoliso, josta on eroaa, on edelleen lapselle tärkeä ja ainutkertainen vanhempi. Lapsen suhtautumiseen vanhempien eroon vaikuttaa se, millä tavoin lasta valmistellaan tuleviin muutoksiin, saako lapsi ilmaista asioista mielipiteensä ja kerrotaanko lapselle myös niistä asioista, jotka säilyvät hänen elämässään erosta huolimatta.

Lapselle on hyvä kertoa erosta sen jälkeen, kun vanhemmat ovat tehneet asiasta päätöksen. Vanhempien olisi myös hyvä keskenään miettiä, mitä he erosta ja siihen liittyvistä syistä kertovat lapsille. Lapsen on hyvä kuulla, että ero on aina aikuisten välinen päätös. Vanhempien keskinäinen sovinnollisuuus ja yhteistyöhön pyrkiminen lapsen kasvatukseen ja huolenpitoon liittyvissä asioissa ovat lapsen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä.

Vanhemmat voivat hakea tilanteeseen apua yhdistykseltämme ottamalla yhteyttä joko miestyöntekijäämme tai nais- ja lapsityöntekijäämme. Voimme sopia henkilökohtaisen tapaamisen, paritapaamisen tai tapaamisen koko perheenne kanssa ja miettiä yhdessä keinoja tilanteesta selviytymiseen. Järjestämme myös Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmiä, joissa voitte saada vertaistukea samankaltaisessa tilanteessa olevilta henkilöiltä.

Lähde www.nettiturvakoti.fi

Kaksi kotia -sovellus kahden kodin arkeen