Väkivalta on sellaista käyttäytymistä, joka pelottaa, loukkaa ja vahingoittaa sinua. Väkivaltainen seurustelukumppani haluaa kontrolloida ja hallita. Väkivalta mielletään helposti yksittäisiksi fyysisiksi väkivallan teoiksi. Väkivalta seurustelusuhteessa voi kuitenkin ilmetä monin eri tavoin:

  • Fyysinen väkivalta on lyömistä, potkimista, repimistä, tönimistä, tukistamista,kuristamista jne. Fyysinen väkivalta on harvoin niin spontaania taihallitsematonta kuin luullaan. On tärkeää muistaa, että pahoinpitely on väkivaltaa, vaikka se ei jättäisi näkyviä jälkiä.
  • Henkisen väkivallan tunnistaminen on usein haastavaa. Se satuttaa sisältäpäin ja lisää pelon tunnetta. Kaikenlainen vähättely, pelottelu, häirintä, syyttely, uhkailu, painostaminen, pilkkaaminen ja nöyryyttäminen ovat henkistä väkivaltaa. Väkivaltaa on myös se, että kumppanisi estää sinua tapaamasta ystäviäsi tai perhettäsi tai vaatii sinua viettämään kaiken aikansa hänen kanssaan. Myös se, että kumppanisi uhkailee tekevänsä jotain itselleen tai sinulle, jos jätät hänet, on väkivaltaa.
  • Seksuaalisella väkivallalla tarkoitetaan ei-haluttua, pakottavaa seksuaalista käyttäytymistä. Seksuaalista väkivaltaa on esimerkiksi ahdistelu, lähentely, ei-toivottu koskettelu, seksuaalisille materiaaleille tai välineille altistaminen ilman suostumusta, pakottaminen epämiellyttäviin seksuaalisiin tekoihin, pakottaminen seksiin ja raiskaus. Seksuaalisesta väkivallasta on vastuussa vain sen tekijä. Vaikka kumppanisi yrittäisi selitellä ja vähätellä tekoaan tai siirtää vastuuta sinulle, et ole koskaan vastuussa hänen teoistaan.

Kuka tahansa voi joutua seurusteluväkivallan kohteeksi: se ei ole kiinni sukupuolesta, iästä, koulutuksesta, varallisuudesta tai asuinpaikasta. Jos sinä olet tai ystäväsi on väkivaltaisessa suhteessa, hae apua! Peloissaan ja huolissaan oleminen tai turvattomuus ei kuulu hyvään ihmissuhteeseen.

Lähde www.turvakoti.net