Ero voi olla ratkaisu aikuisten keskinäisiin ongelmiin, mutta harvoin lapsen ongelmiin. Lapsi kokee usein vanhempiensa eron menetyksenä. Se, mitä lapsi erossa menettää, riippuu ratkaisevasti siitä, miten vanhemmat eronsa toteuttavat ja millaiseksi vanhempien välinen vuorovaikutus eron jälkeen muodostuu. Yhteishuollon toteuttaminen arjessa ja vanhempien välinen yhteistyö vaativat vanhemmilta sopimista ja joustavuutta sekä uudenlaisen yhteistyötavan rakentamista.

Lapsen ei tulisi jäädä vanhempien välisten kiistojen ja riitojen todistajaksi tai välikappaleeksi. Lapsen kuullen ei tulisi mollata tai mitätöidä entistä puolisoa tai asettaa lasta valintatilanteeseen vanhempien välille.  Jos yhteistyön tekeminen on haasteellista, olisi tärkeää, että vanhemmat hakisivat apua erosta selviytymisen tueksi. Oman eron käsittelemättömyys, katkeroituminen ja vihanpito, voivat näkyä yhteistyöongelmina vanhempien välillä.

Lapsen olisi tärkeätä kuulla, että hänestä huolehditaan ja häntä rakastetaan erosta huolimatta. Vanhempien tehtävänä on vahvistaa lapsen turvallisuuden tunnetta ja luottamusta siihen, että hänestä huolehditaan erosta huolimatta ja ettei ero ole hänen syytään.

Yhteistyövanhemmuuteen pyrkivät vanhemmat arvostavat toistensa vanhemmuutta ja näkevät toisensa lapselle tärkeinä ja merkittävinä. Yhteistyövanhemmat myös tukevat lapsen suhteen säilymistä molempiin vanhempiin. Parisuhteen päättymisestä huolimatta vanhempia sitoo yhteen lapsiin liittyvä yhteinen kasvastus- ja huolenpitovastuu.

Nettiturvakodissa on mahdollisuus osallistua Apua eroon -ryhmächatteihin, joita toteutetaan kerran kuukaudessa torstaisin tai varata aika kahdenkeskisiin keskusteluihin ”Haluan keskustella erooon liittyvistä asioista”. Keskusteluaikoja on eri viikonpäivinä ja kellonaikoina.

Lähde www.turvakoti.net