Perheissä ja lähisuhteissa on paljon ja monenlaista väkivaltaa. Sitä ei usein edes tunnisteta. Tiedon saaminen auttaa tunnistamaan väkivallan ja puuttumaan siihen.

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta jää usein yhteiseksi salaisuudeksi. Vaikeneminen pahentaa asiaa. Jo asiasta puhuminen voi auttaa väkivallan kierteen katkaisemisessa.

Usein väkivaltana pidetään vain fyysistä väkivaltaa, sellaista, joka jättää jälkiä. Fyysinen väkivalta on kuitenkin vain yksi väkivallan muoto. Seuraavassa on esitelty yksi tapa lähestyä väkivallan muotoja.

 • Fyysinen väkivalta
  • Fyysinen pahoinpitely on esimerkiksi tönimistä, hiuksista repimistä, kuristamista, potkimusta ja hakkaamista. Jos fyysinen väkivalta jättää jälkiä, se on helpoiten tunnistettavissa. Se voi aiheuttaa ruhjeita ja murtumia ja pahimmillaan johtaa jopa kuolemaan. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että fyysinen väkivalta ei aina jätä näkyviä jälkiä.
 • Henkinen väkivalta
  • Henkistä väkivaltaa on esimerkiksi läheisen alistaminen, nimitteleminen ja haukkuminen. Henkinen väkivalta voi olla julkista nolaamista tai se voi tapahtua neljän seinän sisällä piilossa. Henkistä väkivaltaa on myös sosiaalinen eristäminen esimerkiksi ystävistä tai sukulaisista, taloudellinen alistaminen, mielipiteiden ilmaisun tai pukeutumisen kontrollointi, vapaasti ulos menemisen estäminen, seksuaalisuuteen liittyvä psyykkinen alistaminen tai fyysisellä väkivallalla uhkaaminen. Fyysinen väkivalta sisältää aina myös henkistä väkivaltaa. Jo väkivallan uhka on henkistä väkivaltaa. Pelkoa voidaan pitää vakivallan merkittävimpana ja yleisimpänä oireena tai merkkinä väkivallan määrästä ja laadusta riippumatta. Monet väkivaltaa kokeneet kerovatkin, että pelko ja pelossa eläminen sekä väkivallan uhka on perheväkivallassa pahinta.
 • Seksuaalinen väkivalta
  • Seksuaalista väkivaltaa ovat raiskaus, seksiin pakottaminen ja painostaminen, pakottaminen nöyryyttäviin seksuaalisiin tekoihin sekä seksuaalinen ahdistelu. Kysymys on sekä fyysisestä että henkisestä väkivallasta.
 • Taloudellinen, sosiaalinen tai uskonnollinen väkivalta
  • Fyysisen, henkisen ja seksuaalisen väkivallan lisäksi voidaan vielä erikseen nimetä taloudellinen, sosiaalinen tai uskonnollinen väkivalta, tai nämä voidaan sisällyttää henkiseen väkivaltaan.
 • Vainoa
  • Parisuhteen aikainen perheväkivalta voi eron jälkeen muuttua vainoamiseksi. Vainoaminen on toistuvaa, ei toivottua yhteydenottamista, seuraamista, tarkkailua ja uhkaamista, joka on omiaan aiheuttamaan kohteessaan pelkoa ja ahdistusta. Voit lukea lisää vainosta täältä.

Lähteet:

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta, auttamisen käytäntöjä. Ensi- ja turvakotien liitto 2006

Parisuhdeväkivallan ulottuvuuksia. Sovellettu Hannu Säävälän käännöksestä (2006), joka pohjautuu yhdysvaltalaisten Ellen Pencen ja Michael Paymarin luomaan vallan ja kontrollin ympyrään (power and control wheel).

Alla olevassa taulukossa kuvataan, miten perhe- ja lähisuhdeväkivalta voi ilmetä ilmetä, kun sen kohteena on puoliso tai lapsi.

FYYSINEN VÄKIVALTA

PUOLISOON KOHDISTUVA: LAPSEEN KOHDISTUVA:
Pahoinpitely (esim. lyöminen, potkiminen, töniminen tai kuristaminen) Fyysinen kurittaminen ja pahoinpitely (esim. lyöminen, tukistaminen, läpsiminen tai repiminen)
Seksuaalinen väkivalta. (esim. raiskaus, ahdistelu ja hyväksikäyttö) Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Kodin ja henkilökohtaisten esineiden rikkominen tai tärvely Kodin ja henkilökohtaisten esineiden rikkominen tai tärvely

HENKINEN VÄKIVALTA

PUOLISOON KOHDISTUVA: LAPSEEN KOHDISTUVA:
Uhkaileminen ja kiristäminen (esim. väkivallalla, lasten menettämisellä tai itsemurhalla) Uhkaileminen (esim. selkäsaunalla tai hylkäämisellä)
Nöyryyttäminen (esim. nimittely, alistaminen, mitätöinti, itsetunnon murentaminen, järjestelmällinen loukkaaminen) Mitätöinti (esim. nimittely, julkinen halventaminen, haukkuminen, kiusaaminen)
Eristäminen (esim. sukulaisista, ystävistä tai työssäkäynnin estäminen) Uskonnollinen fanatismi (esim. ehdottomat uskonnolliset toimintavaatimukset)
Kontrollointi (esim. liikkumisen valvonta, oman rahankäytön estäminen, uskonnollinen fanatismi)  

 

Mustasukkaisuus (esim. aiheeton ja korostunut epäluulo puolisoa kohtaan)  

 

 LAIMINLYÖMINEN

PUOLISOON KOHDISTUVA: LAPSEEN KOHDISTUVA:
Taloudellinen laiminlyönti (esim. rahavarojen vastuuton käyttö omiin tarkoituksiin, omaisuuden myyminen tai varastaminen) Hoidon laiminlyönti (esim. vaatetus ja ruokailu epäasiallista, neuvolakäyntien tai sairauden hoidon laiminlyönti)
Parisuhteen laiminlyönti (esim. liiallinen päihteiden käyttö, valvottaminen, mielenterveysongelman hoidon laiminlyönti) Alistaminen kaoottisuudelle ja väkivallalle (esim. asuinolojen epämääräisyys, epäsäännöllinen elämänrytmi, liiallinen päihteiden käyttö, lapsi vanhempien välisen väkivallan todistajana, salaajana tai estäjänä)
 

 

Psyykkisten perustarpeiden laiminlyönti (esim. lapsi jätetään yksin, rajattomuus, lapsi joutuu aikuisen rooliin, tunteettomuus)

Lähde www.turvakoti.net