Kunnan tehtävä on huolehtia kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Tästä tehtävästä ne eivät selviä yksin. Perhepalveluja tuottavat lastensuojelujärjestöt ovat erikoisosaajia, joiden kumppanuus on kunnille vahva voimavara. Järjestöt tuottavat monipuolisia tukitoimia ja palveluita, joilla korvataan tai täydennetään kuntien palveluja. Kaikissa kunnissa järjestöjen monipuolista palvelutarjontaa ei hyödynnetä riittävästi. Tässä esitteessä on muutamia neuvoja, joilla sinä voit päätöksilläsi muuttaa perheiden tilannetta.

Kuntapäättäjä: Sinä päätät, minkälaisen arjen lapset saavat.

Menestyvässä kunnassa lapset ja perheet voivat hyvin

Sinä kuntapäättäjänä päätät, minkälaisen arjen lapset ja perheet teillä saavat. Toimiva ja turvallinen arki syntyy ihmisten luottamuksesta omiin voimavaroihin ja siihen, että tarvittaessa saa apua. Perheiden hyvinvointia ei voi mitata rahassa, mutta ennakoivasta lastensuojelutyöstä on myös taloudellista hyötyä. Yhden lapsen huostaanotto maksaa yli 50 000 euroa vuodessa.

Kuntapäättäjä: Kuinka paljon sinun kuntasi voi säästää, kun vaikeuksiin joutunutta perhettä ja lasta autetaan ajoissa.

Hyvinvoivista ihmisistä elinvoimaa kuntaan

Hyvinvoivat ihmiset on kunnan tärkein voimavara. Tutkimusten mukaan kuntien tärkeä vetovoimatekijä ovat myös toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Hyvinvointialueert vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä on jatkossakin kunnilla. Hyvinvoinnin edistämisessä järjestöt ovat kunnille korvaamaton kumppani. Järjestöt tuottavat ehkäisevää tukea ja erityispalveluja auttaen satojatuhansia lapsiperheitä vuosittain.

Kuntapäättäjä: Tietävätkö lapset ja perheet, mistä kunnassasi voi saada apua, kun omat voimat eivät riitä?

Järjestökumppanuus voimavaraksi

Vaikka huostaan otettujen lasten määrän kasvu on pysähtynyt, ei lasten ja perheiden tilanne ole hyvä. Eriarvoisuus on lisääntynyt. Lapset ja perheet eivät saa apua riittävän ajoissa. Lastensuojelujärjestöt tuottavat monipuolista tukea ja palveluita kuntien rinnalla. Sinulla kuntapäättäjänä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että perheet saavat järjestöjen tarjoamaa, voittoa tavoittelematonta apua myös vaalien jälkeen.

Kuntapäättäjä: Teetkö kuntapäätöksiä yhden budjettivuoden jänteellä vai katsotko päätöstesi pitkäkestoisia vaikutuksia?


Tietoa kuntapäättäjille

Miten kuntasi estää perheväkivaltaa?
Perheväkivalta on lapsen suurin turvallisuusriski. Noin 60 000 asukkaan kunnassa kotona tapahtuvan väkivallan kustannukset ovat yli 100 000 euron kuukaudessa, vuositasolla lähes 1,2 miljoonaa euroa. Autamme vuosittain lähes 5000 lasta, naista ja miestä selviämään väkivallasta. Turvakotien lisäksi apua tarjoavat matalankynnyksen avopalvelut, joihin jokaisen on helppoa ottaa yhteyttä. Netissä toimiva Nettiturvakoti auttaa väkivallan kaikkia osapuolia.

Mahdollistaako kuntasi odottavien, päihderiippuvaisten äitien kuntoutuksen?
Noin 6 prosenttia odottavista äideistä on päihderiippuvaisia. Pelkästään alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia syntyy vuodessa noin 600. Kunnan tehtävä on huolehtia raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten ja vauvaperheiden kuntoutuksesta. Ensi- ja turvakotien liitto ylläpitää valtakunnallisia Pidä kiinni –hoitoyksiköitä, jotka auttavat yli 240 vauvaperhettä eroon päihteistä vuosittain.

Osataanko kunnassasi puuttua vauvojen kaltoinkohteluun?
Suomessa syntyy vuosittain noin 60 000 vauvaa. Vauvoista joka kymmenennellä on riski tulla kaltoinkohdelluksi. Suomessa on siten joka vuosi ainakin 6000 vauvaa, joiden elämä alkaa huolestuttavissa olosuhteissa. Ensikodit, päiväryhmät ja kotona tapahtuva perheiden auttaminen ehkäisevät ongelmien vaikeutumista ja auttavat perheitä uuteen alkuun.

Tarjoaako kuntasi riittävästi apua ero- ja uusperheille?
Vanhempien ero koskettaa vuosittain noin 40 000 lasta tai nuorta. Eron tapahtuessa 60 prosenttia lapsista on pieniä, korkeintaan alakoululaisia. Ulkopuolisesta avusta on usein hyötyä, mutta vain hyvin pieni osa hakee apua. Ensi- ja turvakotien liiton ja muiden järjestöjen maksuttomia, vertaistukea tarjoavia eroneuvotilaisuuksia ja ryhmiä järjestetään ympäri Suomea.