Lähisuhdeväkivalta voi koskettaa meistä jokaista elämän varrella. Vuosittain tuhannet ihmiset kokevat perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, mutta se tulee edelleen hyvin harvoin perheen ulkopuolisten tietoon. Usein väkivallan tekijänä toimii itselle tärkeä, luotettava ihminen, joka heikentää mahdollisuuttamme suojautua väkivallan kokemuksilta ennakkoon. Väkivallan kokemusten jatkuessa voi käydä niin, että ajan kuluessa emme enää tunnista väkivaltaa elämässämme ja väkivallan teot normalisoituvat osaksi arkea.

Hiljaisuus on väkivallan tekijän paras rikoskumppani

Väkivallan kokemusten myötä joudumme usein käymään läpi monia erilaisia vahvoja ja hankalia tunteita. Väkivalta lähisuhteissa horjuttaa ihmisen perusturvallisuuden ja luottamuksen tunnetta. Sen kokeminen ja todistaminen jättää ihmiseen syvät jäljet, jotka voivat aiheuttaa arjessa erilaisia haasteita.

Monesti juuri häpeän, syyllisyyden, riittämättömyyden ja pelon tunteiden takia avun hakeminen ja väkivallasta kertominen ulkopuolisille on vaikeaa. Tilastot kuitenkin osoittavat, että väkivalta harvemmin loppuu itsestään, vaan sitä vastoin voimistuu vuosien edetessä. Tyypillistä on, että väkivallan tekijä syyllistää uhriaan väkivallasta. Myös ns. paremmat hetket kuuluvat arkeen, jotka saattavat luoda toivoa tilanteen muuttumisesta. Väkivalta ei koskaan ole uhrin syytä.

Väkivallasta kertominen on ensimmäinen askel muutokseen. Väkivallasta selviytyminen tarkoittaa pelkistetysti hengissä selviytymistä väkivaltakokemuksesta. Väkivallasta toipumisella taas tarkoitetaan väkivallan uhrin hyvinvoinnin asteittaista lisääntymistä; luottamuksen, toivon, hyvinvoinnin kuten myös turvallisuuden kokemuksen löytämistä ja vahvistumista. Toipuminen edellyttää myös väkivallasta syntyneen trauman tunnistamista ja sen hoitamista. Väkivallasta toipuminen on yksilöllinen matka ja monesti toipumisen tueksi tarvitaan useita eri toimijoita. Viranomaiset, kuten poliisi ja terveysasema vastaavat usein välittömään avun tarpeeseen. Turvakoti tarjoaa turvaa akuutissa väkivaltatilanteessa tai sen uhan alla. Erilaiset keskustelutuen mahdollisuudet ammattilaisen kanssa ja vertaistukiryhmät tukevat toipumista, akuutin vaaratilanteen ollessa ohi. Keskeistä on turvan kokemuksen palautuminen ja tavat sen vahvistamiseksi ovat hyvin yksilöllisiä.

Väkivallasta on mahdollista toipua

Ja haitallisten elämänkokemusten kautta on mahdollista jopa vahvistua. Mikäli olet kokenut perhe- tai lähisuhteissasi väkivaltaa ja haluat keskustella kokemuksistasi luottamuksellisesti, niin otathan rohkeasti meihin yhteyttä. Voimme yhdessä pohtia, millainen apu ja mitkä auttajatahot palvelisivat sinua parhaiten. Hiljaisuuden rikkominen ja väkivallasta kertominen usein auttaa ja mahdollistaa tuen ja käytännön avun sinulle tai läheisellesi. Tiedäthän, että et ole kokemuksesi kanssa yksin.

Lisää tietoa avun hakemisesta löydät mm. nettiturvakodin sivuilta.

Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.