Yhdistyksen kansalaistoiminnan tavoitteena on lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen toimintaan kahdella tasolla: yleishyödyllisen kansalaistoiminnan avulla sekä erilaisten vertaisryhmien muodossa.

Yleishyödyllinen kansalaistoiminta pitää sisällään esimerkiksi luottamushenkilönä toimimisen, tempauksien järjestämisessä mukana olemisen ja yhdistyksen näkyvämmäksi tekemisen erilaisen toiminnan avulla.

Kansalaistoiminnassa merkittävässä roolissa ovat vapaaehtoiset. Vapaaehtoiset toimivat yhdistyksessämme esimerkiksi, doulina eli synnytystukihenkilöinä ja toteuttamassa erilaisia tapahtumia.