Lähisuhdeväkivaltaa luonnehditaan yhdeksi Suomen kansantaudeista, jopa 75% 16 – 74 -vuotiaista on kokenut ainakin kerran joko fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa lähisuhteessa. Suomi on lisäksi yksi väkivaltaisimmista EU:n maista naisia ja lapsia kohtaan ja Suomi on saanut huomautuksia kansainvälisiltä sopimusvalvontaelimiltä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisyn teemoista. Suomi on ratifioinut kansainvälisen Istanbulin sopimuksen elokuussa 2015 ja sitoutunut sen myötä ehkäisemään erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. THL on antanut ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille vuonna 2022 lähisuhdeväkivallan vastaiselle työlle. THL:n ohjeet sisältävät vaatimuksen koordinoidusta lähisuhdeväkivallan ehkäisystä sekä poikkihallinnollisesta lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmästä. Tähän työhön on Etelä-Pohjanmaalla ryhdytty maaliskuussa 2023 kun Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa aloitti kehittäjäsosiaalityöntekijä/väkivaltatyön koordinaattori.

Etelä-Pohjanmaalla on jo hyviä elementtejä väkivallan kokijoiden auttamiseen. Alueellamme toimii moniammatillinen MARAK-työryhmä, joka ottaa vastaan väkivallan kokijoita, tekee moniammatillista riskinarviointia ja tarjoaa turvallisuutta parantavia palveluita. Keskussairaalan yhteydessä toimii SERI-tukikeskus, joka palvelee kaikkia yli 16-vuotiaita seksuaaliväkivallan uhreja. Kolmannen sektorin toimijat ovat työlleen omistautuneita ja tarjoavat väkivaltaerityisiä avopalveluita sekä väkivallan kokijoille, että tekijöille, turvakotipalvelua sekä tukea rikoksen uhrille rikosprosessin eri vaiheissa.

Väkivaltatyön koordinaattori on aloittanut työnsä kouluttaen hyvinvointialueen ammattilaisia lähisuhdeväkivallan ilmiöstä, tunnistamisesta sekä väkivallan puheeksi ottamisesta ja palveluohjauksesta. Lisäksi luomme yhdessä Barnahus-hankkeen kanssa toimintaohjetta lapsiin kohdistuvissa väkivaltaepäilyissä. Toimintaohjeita laaditaan myös muiden asiakasryhmien osalta. Ammattilaisille tarjotaan konsultaatiomahdollisuutta elokuun lopusta alkaen Etelä-Pohjanmaalla aikuisten väliseen lähisuhdeväkivaltaan liittyen, oli tekijänä sitten nykyinen tai entinen kumppani, perheenjäsen tai muu läheinen henkilö. Ammattilaiset ja hyvinvointialueen asukkaat saavat käyttöönsä tietopaketin lähisuhdeväkivallasta sekä tukea tarjoavista palveluista hyvinvointialueen nettisivuilta. Lisäksi ammattilaiset saavat oppaan lähisuhdeväkivaltaan liittyen, johon on liitetty kaikki valmistuneet toimintaohjeet ja alueellinen palvelutarjotin.

Hyvinvointialue tarvitsee rinnalleen kolmannen sektorin sekä yritysten tuottamia palveluita. Väkivaltatyön koordinaattori otettiin avosylin vastaan väkivaltaerityisten palveluiden porukkaan. On ollut ihanaa tehdä työtä selvästi työstään innostuvien, asiakaslähtöisten ja traumatietoisten ammattilaisten kanssa. Ja hyvin alkanut yhteistyö jatkuu!

Yhdessä me luomme väkivallattomuuden kulttuuria, kun muistamme, että väkivalta ei ole kenenkään yksityisasia ja väkivaltatyö kuuluu kaikille ammattilaisille. Välitetään, eikä suljeta silmiä ja vaieta. Jokaisella meistä on oikeus puolustaa ihmisoikeutta koskemattomuuteen ja turvalliseen elämään.

Lisätietoja:

Meri Ala-Huikku
kehittäjäsosiaalityöntekijä/väkivaltatyön koordinaattori YTM
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke
040 636 7209
meri.ala-huikku@hyvaep.fi