Maailman ensimmäinen laaja-alainen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja poistamista koskeva ns. Istanbulin sopimus tuli Suomessa voimaan 1.8.2015. Sopimus sisältää määräykset naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemisestä ja poistamisesta, väkivallan uhrien suojelemisesta sekä väkivallan tekijöiden saattamisesta edesvastuuseen teoistaan.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on pidetty yhtenä Suomen vakavimmista ihmisoikeusloukkauksista. Sopimuksessa tarkastellaan naisiin kohdistuvaa ja perheväkivaltaa ihmisoikeusnäkökulmasta ja sopimuksen tavoitteena on edistää kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän muotojen poistamista sekä naisten ja miesten välistä tosiasiallista tasa-arvoa.

Sopimuksen tarkoituksena on myös varmistaa väkivallan uhreille turvakotipalvelut sekä ympärivuorokautinen valtakunnallinen maksuton auttava puhelin uhrien auttamiseksi.

Istanbulin sopimus vaatii Suomelta 500 turvakotipaikkaa. Tällä hetkellä turvakotipaikkoja on alle 150. Viime vuonna yli 500 henkilöä, joista lapsia lähes 200, jäi ilman turvakotipaikkaa.

Turvakodit ovat valtion rahoittamia ja nyt odotetaankin lisärahoitusta, millä ensi vuonna saataisiin perustettua uusia turvakoteja. Viime vuonna rahoitus tuli 2 uudelle kodille, Poriin ja pääkaupunkiseudulle. Tarve turvakodille myös Etelä-Pohjanmaalle on ilmeinen ja sen perustaminen on toiveissamme ja tavoitteenamme.