Voivatko miehet myös tulla turvakotiin? Turvakoti on paikka, jonne kuka tahansa iästä, sukupuolesta tai kulttuuritaustasta riippumatta voi hakeutua hädän hetkellä, kun omassa kodissa ei ole turvallista olla. Usein turvakodin ajatellaan olevan paikka vain naisille, jotka kokevat suhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa esimerkiksi puolisonsa taholta. Näin asia ei kuitenkaan ole. Me annamme turvaa ja tukea myös miehille sekä mieheksi itsensä tunteville, joiden elämää väkivalta koskettaa.

Miesten kokema väkivalta on vähän puhuttu aihe yhteiskunnassa. Usein iltapäivälehtien uutisvirrassa vilahtaa otsikoita, joissa kerrotaan muun muassa naisten kokemuksia ja selviytymistarinoita väkivaltaisista parisuhteista.  Harmillinen totuus on kuitenkin se, että tälläkin hetkellä on paljon miehiä, joiden jokapäiväistä arkea koskettaa väkivalta tai sen uhka, itselle läheisen henkilön taholta. Miehiin kohdistuva väkivalta on ilmiönä haastava. Miehiin voidaan liittää stereotypioita, joiden mukaan miehen tulee olla vahva eikä mies näytä tai puhu tunteistaan. Ehkä on jopa pyrkimys esittää ”kovaa tyyppiä” miesten kesken.  Tämänkaltaiset ajatusmallit voivat entisestään nostaa miesten puhumattomuuden kynnystä ja omien väkivaltakokemusten esille tuonnista voi tulla entistä haastavampaa.

Turvakodilla asiakkaat ovat kertoneet, kuinka omien väkivaltakokemusten kertomiseen on voinut liittyä häpeää. Miesten kohdalla häpeän tunne on erityisesti korostunut keskusteluissa. Miehillä on voinut olla myös pelko siitä, kuinka heidän kertomaansa reagoidaan. Otetaanko oma väkivaltakokemus todesta vai saako asian kertominen vain vähättelyä läheisissä henkilöissä aikaan. Myös kokemus siitä, onko koettu väkivalta lähisuhteessa laitettu miehen omaksi syyksi, vaikuttaa merkittävästi miehen tahtoon hakea apua tai tukeutua muihin. Turvakodissa olemme myös kuulleet erään miehen kokemuksen, kuinka viranomainen oli vähätellyt miehen kokemuksia hetkellä, kun mies tarvitsi apua. Tämänkaltaiset kokemukset voivat vaikuttaa suuresti siihen, että uskaltaako väkivaltaa kokenut henkilö enää lähteä uudestaan hakemaan apua tilanteeseensa.

Lähisuhdeväkivalta voi olla hyvin monimuotoista. Miehet kohtaavat usein henkistä väkivaltaa lähisuhteissaan, esimerkiksi parisuhteessa. Henkinen väkivalta voi olla muun muassa toisen nimittelyä, alentamista ja mitätöintiä. Pyrkimyksenä on saada aikaan tunne toisen huonommuudesta. Miehet ovat tunnistaneet suhteistaan myös läheisen pyrkimyksen kontrolloida sekä rajoittaa heidän tekemisiään. Mies voi kokea lähisuhteessaan myös fyysistä väkivaltaa, kuten tönimistä, läpsimistä, kuristamista tai tavaroilla heittämistä.  Lisäksi myös toisen uhkaileminen väkivallan käyttämisellä sekä uhkailu itsensä satuttamisella ovat vakavaa väkivaltaa. Naisten tavoin, myös miehet voivat kohdata seksuaalista tai taloudellista väkivaltaa.

Kannustan jokaista tämän tekstin lukenutta henkilöä pohtimaan, kuinka sinä kohtaisit oman isän, veljen, ystävän tai työtoverin, jos hän kertoisi pelostaan tai kokemastaan väkivallasta. Omasta väkivaltakokemuksesta kertominen vaatii suurta rohkeutta. Mikäli SINÄ koet tällä hetkellä väkivaltaa tai sen uhkaa eikä omassa kodissa ole turvallista olla. Muista, me olemme täällä turvakodilla sinua varten!