Päihteitä käyttävien äitien kuntoutus on laskenut romahdusmaisesti, mikä johtuu kuntien taloustilanteesta.  Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni –ensikotien kuntoutuspaikoista on syksyllä ollut vain lähes puolet käytössä. Huolestuttavinta on, että odotusaikana päihteitä käyttävien äitien pääsy kuntoutukseen on vaikeutunut eniten. Tämä on ristiriidassa korona-aikana lisääntyneen huumeiden käytön kanssa.

Päihteitä käyttävien äitien kuntoutus aloitetaan yleensä jo raskausaikana vähintään puolella. Tänä vuonna harvoista kuntoutukseen tulijoista vain joka kolmas on raskaana, muut ovat ehtineet jo synnyttää ennen kuntoutuksen aloittamista.

– Lähes poikkeuksetta tämä tarkoittaa sitä, että äidin päihteiden käyttö on jatkunut koko raskausajan. Surullista on, että usein äidit ovat itse havahtuneet ja halunneet lopettaa päihteiden käytön ja tehdä elämän muutoksen, mutta ilman ammattilaisten tukea se ei ole onnistunut, sanoo kehittämispäällikkö Maarit Andersson Ensi- ja turvakotien liitosta.

Pidä kiinni -hoitomallissa on yhdistetty päihdekuntoutus ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Yksiköissä äidit kuntoutuvat tuetusti irti päihteistä ja koko vauvaperheen arki rakennettaan alusta asti uusiksi. Tämä edellyttää ympärivuorokautista kuntoutusta ja kestää useista kuukausista yli vuoteen.  Laitosjakson jälkeen tarvitaan vielä pitkään tukea, jotta voidaan turvata lapsen terve kehitys, mutta tulokset ovat hyviä.

– Kuntoutukseen tulevat äidit ovat usein aloittaneet päihteiden käytön jo hyvin nuorina. Naisen tullessa raskaaksi elämäntilanne on silloin usein kaoottinen. Odotusaika on kuitenkin suuri mahdollisuus muutokseen, mikäli äidit saavat riittävän tiivistä ympärivuorokautista Pidä kiinni -kuntoutusta. Useimmat onnistuvat muuttamaan elämänsä täysin kuntoutuksen avulla ja elämään lapsensa kanssa normaalia lapsiperheen elämää, Andersson sanoo.

Päihteitä käyttävän äidin kuntouttaminen viisas investointi kunnalta

Pidä kiinni –hoitomallissa kuntoutetaan yleensä 220-230 perhettä vuodessa. Syksyn aikana ensikotipaikoista vain lähes puolet on ollut käytössä. Kuntien taloustilanne on merkittävin syy, miksi äidit eivät saa apua. Korona-aikana neuvolat eivät ole toimineet kaikkialla Suomessa normaalisti. Vastaanottoaikoja on ollut rajatusti vauva- ja lapsiperheille tarjolla. Näyttää siltä, että päihteiden vuoksi riskissä olevia odottavia ja vauvaperheitä ei ole riittävästi tunnistettu eikä ongelmiin ole tartuttu. Lastensuojelun ja aikuissosiaalityön vastuunjako osassa kuntia on myös epäselvä. Vastuuta pallotellaan siitä, kenen tehtävä on maksaa kuntoutukseen pääsy odotusvaiheessa.

Äidin ja vauvan kuntoutuksen kokonaiskustannukset ovat Pidä kiinni -ensikodissa 180 000 euroa vuodessa.  Ensikodeissa äidit saavat tiiviin tuen päihdeongelmasta kuntoutumiseen sekä tuen sellaiseen vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen, joka tukee lapsen tervettä kehitystä. Ensikodissa vauva ja äiti tai molemmat vanhemmat yhdessä saavat turvallisen ympärivuorokautisen ympäristön, joka tukee vauvan ikätasoista kehittymistä, kiintymyssuhteen aktivoitumista sekä vakaan vauva-arjen taitojen kehittymistä.

Kuntoutuksessa tuetaan vanhempia huomioimaan lapsen hyvinvointi kaikissa tilanteissa. Lapsi saa yksilöllistä korvaavaa ja korjaavaa hoivaa ja hoitoa. Kuntoutus turvaa lapsen kyvyn olla vuorovaikutuksessa, joka puolestaan turvaa lapsen kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen.  Kuntoutuksen on tärkeää alkaa jo raskausaikana, jotta vauvan vaurioituminen voidaan ehkäistä.

Kunnat saattavat kuitenkin yrittää venyttää kuntoutukseen ohjaamista viimeiseen asti, jolloin vaihtoehtona on lapsen huostaanotto. Tämä tulee moninkertaisesti kalliimmaksi, sillä vauvan sijoittaminen ammatilliseen perhekotiin tai laitokseen maksaa 60 000–90 000 euroa vuodessa sijoituspaikasta riippuen eli pitkäaikainen sijoitus 18 vuoteen asti maksaa 1–1,6 miljoonaa euroa.

– Odotusaikana kuntoutukseen ohjaaminen on vastuullinen ja viisas investointi kunnalta. Sillä ehkäistään vauvan eliniäksi vaurioitumista ja turvataan vauvalle turvallisen kehityksen edellytykset vanhempansa kanssa. Tulokset kuntoutuksesta ovat hienoja: kaksi kolmas osaa riittävän pitkässä kuntoutuksessa olevista kuntoutuu vauvansa huoltajaksi. On vastuutonta, että kuntoutuspaikat ovat tyhjillään, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Raskaus motivoi elämänmuutokseen

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät päihteitä käyttäviä odottavia äitejä ja vauvaperheitä kuntouttavia Pidä kiinni -ensikoteja 7 paikkakunnalla: Espoo, Helsinki, Turku, Kuopio, Kokkola, Oulu ja Rovaniemi. Ne auttavat valtakunnallisesti eli kunnat voivat ohjata äitejä kuntoutukseen ympäri Suomea.

Äidit ovat kuntoutuksen alkaessa enimmäkseen 18-34 vuotiaita. Usein kuntoutukseen osallistuu myös isät. Lapsista valtaosa on kuntoutukseen tullessa alle 1-vuotiaita. Suurin osa lapsista on tullut kuntoutukseen heti syntymänsä jälkeen.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmän tavoitteena on taata fyysisesti ja psyykkisesti turvalliset olosuhteet vauvalle sekä tukea vanhempia päihteettömyydessä ja vanhemmuuteen kasvamisessa. Raskaus ja vauvan syntymä on aivan erityinen mahdollisuus päihdeongelmaiselle naiselle muuttaa elämäänsä ja rakentaa päihteetöntä vanhemmuutta riittävän tuen avulla.

Noin 6 prosenttia odottavista äideistä on päihderiippuvaisia. Vuosittain 3000–6000 sikiön kehitys on vaarassa päihteiden takia. Pelkästään alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia syntyy vuodessa noin 600. Erityisesti nuoret naiset käyttävät yhä enemmän päihteitä. Nykyään noin kolmasosa kaikista huumeiden käyttäjistä on naisia. Äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin Suomessa. Niitä voidaan riittävän ajoissa aloitetulla ja riittävän pitkäkestoisella kuntoutuksella ehkäistä.

Lue lisää

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä, Ensi- ja turvakotien liitto

Enska erikoisjulkaisu: Mistä hoitojärjestelmässä on kyse?

Vauvaperhe.fi -tietoa ja tukea perheille, nimettömässä chatissä ammattilainen paikalla