Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä auttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Hoitojärjestelmä muodostuu odottavien äitien ja vauvaperheiden päihdeongelmien kuntoutukseen erikoistuneista ensikodeista, avopalveluyksiköistä sekä koordinaatiosta. Avopalveluyksiköissä tehdään myös etsivää ja matalan kynnyksen työtä.

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän tavoitteena on taata fyysisesti ja psyykkisesti turvalliset olosuhteet vauvalle sekä tukea vanhempia päihteettömyydessä ja vanhemmuuteen kasvamisessa. Raskaus ja vauvan syntymä on aivan erityinen mahdollisuus päihdeongelmaiselle naiselle muuttaa elämäänsä ja rakentaa päihteetöntä vanhemmuutta riittävän tuen avulla.

”Mahdottoman tuntuisistakin tilanteista voi selvitä. Pidä kiinni- ensikodit ja -avopalvelut ovat erikoistuneita auttamaan päihdeongelmaisia vanhempia. Hoidossa opetellaan elämään ilman päihteitä ja kasvetaan vanhemmaksi. Ammattilaisten lisäksi tukena on toiset samassa tilanteessa olevat äidit ja isät.”

Kuntoutuksessa asioita tarkastellaan vauvan ja vanhemmuuden näkökulmasta. Kuntoutuksen perustana on työntekijän ja asiakkaan välinen luottamuksellinen suhde sekä samassa tilanteessa olevien perheiden jakama tuki. Raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa yksiköissä yhdistyvät lastensuojelu ja päihdekuntoutus.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät seitsemää päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja kahdeksaa avopalveluyksikköä. Pidä kiinni -ensikodit sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Turussa, Kuopiossa, Rovaniemellä, Kokkolassa ja Oulussa. Pidä kiinni -avopalvelut sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Turussa, Kuopiossa, Rovaniemellä, Kokkolassa, Lahdessa sekä Kouvolassa. Kaikissa yksiköissä on paikkoja myös kahden vanhemman perheille. Ensikodeissa on viisi perhepaikkaa lukuun ottamatta Kuopion ja Turun ensikoteja, joissa kummassakin on seitsemän perhepaikkaa. Avopalveluyksiköissä voi samanaikaisesti olla kuntoutuksessa 10-15 perhettä.

Toimintayksiköissä yhdistetään kuntoutuksen kokonaisuudeksi äidin ja vauvan varhaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen ja hoito sekä erityisesti vauvaperheiden tarpeisiin kehitetty päihdekuntoutus.

Liitossa kehitetään  jatkuvasti päihteitä käyttävien odottavien äitien ja vauvaperheiden kohtaamista, tukemista ja hoitoon ohjaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tarjoamme myös koulutusta ja konsultaatiota päihteitä käyttäviä vauvaperheitä kohtaaville ammattilaisille.

Hoidon tavoitteena on:

 • Sikiövaurioiden ehkäiseminen ja minimoiminen tukemalla äidin päihteettömyyttä raskauden aikana
 • Toimivan vuorovaikutuksen syntyminen vauvan ja vanhemman välille
 • Vauvan terve kehitys
 • Vanhempien päihteiden käytön hallinta
 • Arkielämän taitojen hallinta niin, että vanhempi selviytyy päivittäisestä elämästä lapsensa kanssa

Kuntoutus sisältää:

 • Kuntoutussuunnitelman lapselle ja vanhemmille
 • Lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemisen
 • Vanhempien päihdekuntoutuksen
 • Vauvalähtöisen työskentelyn perheen ja sen lähiverkoston kanssa
 • Yhteisöllisyyttä, vertaistukea ja ryhmätoimintoja
 • Kotona tehtävää työtä
 • Verkostotyön
 • Jatkokuntoutuksen suunnittelun yhdessä verkoston kanssa

Helsinki
Helsingin ensikoti ry
Oulunkylän ensikoti ja Avopalveluyksikkö Pesä

Espoo
Helsingin ensikoti ry
Ensikoti Helmiina ja Avopalveluyksikkö Pesän toimipiste Esmiina

Kokkola
Kokkolan ensi- ja turvakoti ry
Ensikoti Iida ja Avopalveluyksikkö Liina

Kouvola
Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys ry
Avopalveluyksikkö Nuppu

Kuopio
Kuopion ensikotiyhdistys ry
Ensikoti Pihla ja Avopalveluyksikkö Amalia

Lahti
Lahden ensi- ja turvakoti ry
Avopalveluyksikkö Jannika

Oulu
Oulun ensi- ja turvakoti ry
Ensikoti Orvokki

Rovaniemi
Lapin ensi- ja turvakoti ry
Ensikoti Talvikki ja Avopalveluyksikkö Tuulia

Turku
Turun ensi- ja turva- kotiyhdistys ry
Ensikoti Pinja ja Avopalveluyksikkö Olivia

Päihteitä käyttäville äideille järjestetään netissä toimiva keskusteluryhmä, jonka tavoitteena on auttaa äitejä vähentämään tai lopettamaan kokonaan päihteiden käyttö. Ryhmässä jaetaan kirjoittaen kokemuksia siitä, millaista on olla äiti tai odottava äiti, jolla on ongelmia alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden päihdekäytön kanssa.

Ryhmä kokoontuu suljetulla keskustelupalstalla, alkaa kahdesti vuodessa sekä kestää kerrallaan kaksi kuukautta. Ryhmään voivat osallistua raskaana olevat ja pienten lasten äidit. Ryhmää ohjaa kolme lapsilähtöisen päihdetyön ammattilaista.

Äitiryhmässä voi keskustella toisten samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa. Aikaisemmin järjestetyistä ryhmistä saadun kokemuksen mukaan äideillä on ryhmään tullessaan halu vähentää tai lopettaa päihteidenkäyttö. Ryhmässä voi jakaa päihteidenkäytön ja äitinä olemisen tai äidiksi tulemisen ristiriitoja. Raskaana olevat äidit ovat pitäneet erityisen tärkeänä ajatella tulevan lapsen terveyttä. Ryhmässä voi myös keskustella tavallisista arjen iloista ja suruista, parisuhteesta, harrastuksista, ja muista mieltä askarruttavista asioista. Osallistujat ovat kokeneet saavansa tukea toisiltaan ja äidit ovat olleet tyytyväisiä ryhmän hyväksyvään ja kannustavaan ilmapiiriin.

Toiminnasta vastaavat Ensi- ja turvakotien liitto ja A-klinikkasäätiö. Uusi ryhmä aloittaa aina keväisin helmikuussa sekä syksyisin syyskuussa. Ajankohtaista tietoa ryhmästä löydät täältä. Seuraa myös ilmoittelua Ensi- ja turvakotien liiton Facebook -sivulta ja Instagramista!

Enska erikoisjulkaisu: 
Pidä kiinni -hoitojärjestelmä: Mikä? Miksi? Minkä arvoista kuntoutus on?

Pidä kiinni -hoitojärjestelmä
Tuloksellista hoitoa päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille

Ota yhteyttä

Hanna Sellergren
Maria Hohenthal
Miia Pikulinsky
Niina Kokko
Pirjo Kotkamo