”Suomessa jokaisena tuntina ympäri vuoden

enemmän kuin yksi henkilö kokee lähisuhdeväkivaltaa ”.

 

Turvakodilla kuulee aina välillä, miten jotkut asiakkaat ajattelevat olevansa yksin väkivaltakokemustensa kanssa. Oma tilanne saatetaan nähdä ja tuntea tilastopoikkeamana, harvinaisuutena, jota kukaan muu ei ole kokenut. Jokaisen asiakkaan kokemukset ovat ainutlaatuisia, mutta ajatus siitä, että näin on käynyt ”vain minulle” saattaa altistaa häpeän tunteille sekä pahimmassa tapauksessa saa ihmiset jopa piilottelemaan kokemaansa väkivaltaa. Todellisuudessa tilanne on päinvastainen ja Suomessakin väkivaltaa on kutsuttu jopa kansansairaudeksi.

Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilaston mukaan vuonna 2020 perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneita ihmisiä oli Suomessa kaikkiaan 10 793. Tilastot perustuvat viranomaisten tietoon tulleisiin tapauksiin ja todellisten lukujen voidaan olettaa olevan vielä suurempia, sillä läheskään kaikkea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ei ilmoiteta viranomaisille. Kaikista perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneista aikuisia on 78,4 % eli noin 8 500 ja yli puolet aikuisista on iältään 25–44-vuotiaita. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneista aikuisista naisia on 75,2 % eli 6 392, kun taas epäillyistä tekijöistä 78,1 % on miehiä.

Yleisimmät perhe- ja lähisuhdeväkivallan tekijät ovat nykyisiä tai entisiä avo- tai aviopuolisoita (=6 362), biologisia vanhempia tai ottovanhempia (=4 418) sekä lapsia (=665) ja sisaruksia (=575). Vuonna 2020 viranomaisten tietoon tulleista tapauksista perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa oli kokenut yhteensä 8100 eri henkilöä ja 1 700 henkilöä koki väkivaltaa kyseisenä vuotena enemmän kuin kerran. Toistuvan väkivallan kokijoista aikuisia oli 1 400, joista naisia yli 80 %.

Turvakoteja oli Suomessa vuonna 2020 yhteensä 29, ja näissä yhteensä 5 244 asiakasta. Asiakkaista aikuisia oli 56 % ja alaikäisiä 44 %. Aikuisista asiakkaista naisia oli 92 % ja miehiä 8 %. Yksi asiakas oli Turvakodissa keskimäärin 17 päivää. Meillä Etelä-Pohjanmaan Turvakodissa oli vuoden 2020 aikana yhteensä 169 asiakasta. Näistä aikuisia oli 90 ja alaikäisiä 79. Aikuisista asiakkaista naisia oli 83 ja miehiä 7. Ikäryhmittäin tarkasteltuna yli puolet aikuisista oli 18–39-vuotiaita ja kaikkiaan aikuisten keski-ikä oli reilut 40-vuotta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)-avusteisessa avokriisityössä asiakkaita oli yhteensä 73. Nämä asiakkaat olivat niin perhe- ja lähisuhdeväkivallan kokijoita, kuin tekijöitäkin. Tämän lisäksi valtakunnallisessa apua väkivaltaan chat-palvelussa oli yhteensä 401 asiakasta.

Tilastoja tarkastelemalla voidaan helposti laskea, että Suomessa jokaisena tuntina ympäri vuoden enemmän kuin yksi henkilö kokee lähisuhdeväkivaltaa. Tämä henkilö saattaa olla sukulaisesi, ystäväsi, työkaverisi, lähikauppasi työntekijä tai sinä itse. Lähisuhdeväkivalta ei ole yhteydessä tuloihin, koulutustaustaan tai ammattiin, eikä väkivaltaa kokeneita pysty tunnistamaan kadulla kulkiessa. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ansaitsisikin arvoisensa huomion yhteiskunnassa, sillä ongelmien piilottaminen keskustelusta ei tarkoita niiden häviämistä kokonaan. Lisääntynyt huomio saattaa parhaimmassa tapauksessa johtaa siihen, että lähisuhdeväkivaltaa kokenut henkilö uskaltaa viimein hakea apua.

LÄHTEET

https://www.stat.fi/til/rpk/2020/15/rpk_2020_15_2021-06-01_tie_001_fi.html

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142646/Tilastoraportti%202020%2028.5.2021_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.studio55.fi/hyvinvointi/article/asiantuntija-vakivalta-on-suomessa-kuin-kansantauti/5574790

Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistyksen vuosikatsaus