Aggredi auttaa kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöitä irti väkivallasta. Yhä useampi väkivaltarikollinen saa apua toiminnan laajentuessa tänä keväänä Lappiin, Etelä-Pohjanmaalle ja Kanta-Hämeeseen. Aggredi toimii nyt kymmenellä paikkakunnalla.

Aggredi-menetelmä on suunnattu 18–49-vuotiaille kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöille. Heitä ovat esimerkiksi järjestäytyneestä rikollisuudesta ja ääriliikkeistä irtaantuvat henkilöt. Satakunnassa, Pohjois-Suomessa ja Lapissa kohderyhmänä on 18–65-vuotiaat.

Aggredi työskentelee myös esimerkiksi koulu- tai joukkosurmaa suunnittelevien henkilöiden kanssa. Se toimii yhteistyössä muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen ja Keskusrikospoliisin kanssa. Aggredi tuottaa lisäksi Keskusrikospoliisin sekä Rikosseuraamuslaitoksen EXIT-toiminnoille irtautumista tukevia psykososiaalisen tuen palveluja. EXIT-toiminta auttaa ihmisiä irtautumaan järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä, väkivaltaisista ääriliikkeistä tai näiden vaikutuspiiristä.

Aggredi Kanta-Hämeessä kehitetään uudenlaista mallia erityisesti väkivaltaa tekevien naisten auttamiseksi. Toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kanta-Hämeen alueenvankiloiden kanssa.

– Aggredi Kanta-Hämeen erityisyytenä on naisten kanssa tehtävän Aggredityön kehittäminen ja mallintaminen naisten käyttämän kodin ulkopuolisen väkivallan vähentämiseksi.

Toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Hämeenlinnan suljetun naisvankilan ja Vanajan naisten avovankilan sekä Ojoisten miesten avovankilan kanssa, sanoo Tuija Muurinen Avopalveluiden lähijohtaja Kanta–Hämeen Ensi- ja turvakodista.

Aggredi Etelä-Pohjanmaan toimipiste sijaitsee Seinäjoella, mutta asiakkaat voivat ohjautua toimintaan yli maakuntarajojen. Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomen alueella. Toimintaa toteuttaa kaksi väkivaltatyön asiantuntijaa, joilla on molemmilla aiempaa kokemusta kyseisen kohderyhmän kanssa tehtävästä työstä.

– Olemme saaneet toiminnan Seinäjoella käyntiin nopeasti. Palvelu on otettu alueella hyvin vastaan ja kysyntää tämän kaltaiselle palvelulle on ilmennyt, sanoo Sari Tumelius toiminnanjohtaja Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistyksestä.

Kolme neljästä prosessin läpikäyneestä lopettaa rikokset

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspoliitikan instituutin tutkimuksen mukaan 75 prosenttia Aggredin läpikäyneistä henkilöistä lopettaa väkivaltarikokset. Toimintaan vahvemmin kiinnittyneet henkilöt uusivat väkivaltarikoksensa huomattavasti muita harvemmin.

– Aggredin tehokkuus perustuu siihen, ettemme näe asiakasta rikollisena, vaan hän saa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmiaan puolueettomalla maaperällä. Vähitellen uusien näkökulmien kautta asiakkaalle muodostuu uudenlainen identiteetti, sanoo väkivaltatyön päällikkö Petri Salakka Helsingin Aggredista.

Aggredi-menetelmä on kehitetty HelsinkiMissiossa. Se on toiminut pääkaupunkiseudulla vuodesta 2006 alkaen, Kuopiossa vuodesta 2015, Turussa, Porissa ja Tampereella vuodesta 2020, Lahdessa vuodesta 2021 ja Oulussa vuodesta 2023.

Aggredi-työtä koordinoivat Rovaniemellä Lapin ensi- ja turvakoti, Oulussa Vuolle Setlementti, Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistys, Hämeenlinnassa Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti, Kuopiossa Kuopion Setlementti Puijola, Turussa Varsinais-Suomen Sininauha, Satakunnassa Porin Sininauha, Pirkanmaalla Tampereen ensi- ja turvakoti ja Lahdessa Lahden ensi- ja turvakoti.

Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

www.aggredi.fi

Lisätietoja:

Väkivaltatyön päällikkö Petri Salakka, HelsinkiMissio, Aggredi,
puh. 041 448 9849, petri.salakka@helsinkimissio.fi

Aggredi Etelä-Pohjanmaa
Sari Tumelius
Toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistys ry
050 405 2136
sari.tumelius@enstu.fi

Aggredi Lappi
Hanna Torvinen
Toiminnanjohtaja
Lapin ensi- ja turvakoti ry
044 743 1297
hanna.torvinen@lapinentu.fi

Aggredi Kanta-Häme
Paula Arbelin
Toiminnanjohtaja
Kanta-Hämeen ensi- ja turvakoti ry
044 743 9972
paula.arbelin@khetk.fi