Yhteinen ilta kokosi paikalle hyvinvointialueen luottamushenkilöitä, hyvinvointialueella palveluita tuottavia yrityksiä ja järjestöjä sekä valmistelutyötä tekeviä. Hyvinvointialueen palveluiden tuottamisessa tarvitaan hyvinvointialueen oman toiminnan ohella yrittäjien ja järjestöjen palveluita. Yhteisen illan tavoitteena oli vahvistaa toimijoiden, päättäjien ja valmistelijoiden välistä yhteistyötä sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä osaksi valmistelua ja hyvinvointialuestrategiaa. Keskinäiselle vuoropuhelulle on tarve ja illan tarkoitus oli vastata juurikin tähän tarpeeseen.

Yrittäjillä ja palveluita tuottavilla järjestöillä oli mahdollisuus esitellä tapahtumassa toimintaansa ja yhdistystämme paikalla olivat edustamassa turvakodin sosiaalityöntekijä Taina sekä toiminnanjohtaja Sari.

Kiitos tilaisuuden järjestäjille ja kaikille tapahtumaan osallistuneille, yhdessä eteenpäin!