Taannoin iloinen puheensorina täytti kaksi bussia Kymenlaaksossa. Sote-alan aikuiset ”luokkaretkeläiset” matkasivat Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen Nuppulaisten kutsumana Kouvolasta ja Kotkasta kohti Vantaata. Päämääränä oli Virta-talo, jonne olimme sopineet tutustumisen sekä Vantaan kaupungin Enna-mallin, että Helsingin ensi- ja turvakotiyhdistyksen kanssa. Koska luokkaretkien luonteeseen kuuluu, että aina sattuu ja tapahtuu, toki toisesta bussista puhkesi rengas kesken menomatkan. Haasteetkaan eivät silti pysäyttäneet tahtotilaa päästä ottamaan selvää, miten Vantaalla on ratkaistu ennakollisiin lastensuojeluilmoituksiin liittyviä pulmia, ja kuinka vauvalähtöistä päihdetyötä toteutetaan Helsingin ensi- ja turvakotiyhdistyksen Pidä kiinni® -palveluissa.

Vantaan Enna-mallia edelsi huoli siitä, että ennakollisia lastensuojeluilmoituksia ei ollut tullut tilanteissa, joissa odotusajan avulla olisi todennäköisesti onnistuttu ehkäisemään lasten syntymän jälkeisiä kiireellisiä sijoituksia. Vauvan kiireellinen sijoitus suoraan synnytyksen jälkeen on surullinen tapahtuma kaikille osapuolille. Vantaalla haluttiin lähteä selvittämään, miten tulisi toimia, jotta odotusaikainen apu ja tuki tavoittaisi riskiperheet ja vauvan ensi hetket tulisi mahdollisimman hyvin turvattua.

Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten käsittely päätettiin keskittää muutamalle työntekijälle, jotka antoivat palvelulupauksensa siitä, että heidän käsissään prosessi etenee jouhevasti ja tarvittaviin tahoihin ollaan yhteydessä. Ilmoituksen vireille tulosta työntekijät ottivat – ja ottavat edelleen – perheeseen yhteyden kahden viikon sisällä riippumatta siitä, missä vaiheessa raskaus on. Enna-mallia kehittäessään työntekijät ottivat käytänteeksi pyytää asiakkailtaan palautetta ennakollisen lastensuojeluilmoituksen käsittelystä ja saamastaan tuesta.

Enna-käytäntö on nyt vakiintunut Vantaalle. Erityisinä, luokkaretkeläisten keskuudessa innostusta herättäneinä nostoina mainittakoon, että Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen käsittelyn keskittäminen muutamille vakiotyöntekijöille toi selkeyttä ja toimivaa rakennetta sekä yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävään työhön, että asiakkaiden kanssa toimimiseen. Lisäksi Ennalaiset olivat huomanneet, että erityisesti talousteema kuormittaa merkittävästi monia odottavia perheitä ja oli syytä ottaa huomioon tuentarpeen selvittämisessä. Jotta sikiön kehitystä vaarantavaa stressiä, päihteitä ja muita haittatekijöitä ennätetään ehkäisemään tai edes lieventämään, ennakollinen lastensuojeluilmoitus tulisi saada vireille ja työn alle mahdollisimman varhain.

Vantaan Ennalaisista välittyi arvostus ja sitoutuminen työhön ja perheiden tukemiseen. Kohtaaminen oli inspiroivaa ja sai aikaan vilkasta ajatustenvaihtoa meidän kymenlaaksolaisten ammattilaisten parissa. Täälläkin tehdään työtä välittävällä otteella ja suurella sydämellä. Niistä on hyvä pitää kiinni ja samalla tiivistää entisestään rikasta yhteistyötä heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. Pidetään yhdessä huolta siitä, että jokainen on turvassa.

Helsingin ensi- ja turvakotiyhdistyksen vauvalähtöisen päihdetyön menetelmien esittelyä olisi voinut niin ikään kuunnella vaikka koko päivän. Tarkan selostuksen sijaan haluaisin kuitenkin tehdä kaksi erityistä nostoa puheenvuorosta: Ensinnäkin, ei voi alleviivata tarpeeksi, kuinka merkittävää varhaisen vuorovaikutuksen hoitaminen on perheille, jossa päihdeongelmaisille vanhemmille syntyy vauva. Vanhemman pelkkä päihteettömyys ei riitä turvaamaan lapsen tervettä kasvua ja kehitystä, vaan puitteet turvallisen kiintymyssuhteen muodostumiselle tulee myös turvata. Pidä kiinni® -ensikodeissa ja avopalveluissa tehdään päivittäin työtä sen eteen, että mahdollisimman moni lapsi saa turvallisen alun elämälleen yhdessä omien vanhempiensa kanssa. Toisekseen vaikutuksen teki Helsingin ensi- ja turvakotiyhdistyksen kaunis motto: ”Kun muissa herää huoli, meissä syntyy toivo.” On totisinta totta, että toiveikkuus on yksi merkittävimmistä voimavaroista vauvaperheitä tukiessamme. Toiveissamme on pelastaa jokainen lapsi maailmalle.

Fiia Eho
Pidä kiinni® -vastaava sosiaalityöntekijä, YTM
Päihdetyön ammattitutkinto, mindfulness MBSR-ohjaaja
ICDP-ryhmänohjaaja

 

Koskaan ei ole liian aikaista hakea apua