Tapaamispaikka Esikko

Tapaamispaikkatoiminta on lakisääteinen myytävä palvelu. Toiminta mahdollistaa sen, että lapsi voi turvallisesti viettää yhteistä aikaa sen vanhemman kanssa, jonka luona hän ei asu. Lapsi voi tavata myös muita hänelle tärkeitä ihmisiä, kuten isovanhempia tai sisaruksia.

Toiminnan tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman suhdetta ja vuorovaikutusta.  Vanhempia tuetaan yhteistyövanhemmuuteen sekä lapsen edun ja tarpeiden huomioimiseen.

Tapaamispaikka Esikko noudattaa Ensi- ja turvakotien liiton tapaamispaikkatoiminnan laatukriteereitä, jotka auditoidaan säännöllisesti. Esikossa on yli 20 vuoden kokemus ammatillisesta tapaamispaikkatoiminnasta.

Tapaamispaikassa järjestetään valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja:

  • Valvotussa tapaamisessa ohjaaja on koko ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. Ohjaaja voi olla apuna esim. lapsenhoitotilanteissa tai vuorovaikutuksen tukemisessa.
  • Tuetussa tapaamisessa ohjaaja on lapsen ja vanhemman saatavilla sekä tukena tarpeen mukaan, esim. lastenhoitotilanteissa tai vuorovaikutuksen tukemisessa.
  • Valvotussa vaihdossa lapsi saatetaan turvallisesti vanhemmalta toiselle niin, ettei lapsi joudu vanhempien ristiriitojen keskelle.

Tapaamiset voidaan aloittaa, kun viranomainen tekee sopimuksen tapaamispaikkaan.  Tapaamisen tai vaihdon toteutuminen edellyttää päihteettömyyttä. Tapaamiset voidaan toteuttaa sekä suomen- että englanninkielellä.

Pääsääntöisesti tapaamiset toteutetaan kodikkaan Perhetalo Haikaran tiloissa. Muista tapaamisten toteuttamiskäytännöistä sovitaan erikseen. Perhetalossa tapaajien käytössä on keittiö ja viihtyisä aidattu piha-alue leikkivälinein. Haikarassa on kaksi sisäänkäyntiä, joista toinen on esteetön.  Tulo- ja lähtötilanteet voidaan toteuttaa niin, etteivät vanhemmat kohtaa toisiaan.

Ennen tapaamisten aloittamista molemmat vanhemmat (tai perhehoitaja) sekä lapset käyvät tutustumiskäynnillä tapaamispaikassa. Tämän jälkeen tapaamiset voidaan aloittaa viranomaisen sopimuksen mukaisesti.

Yhteystiedot:

Puh. 044 530 1520 (palveluesimies)
Os. Metsontie 39 B, 48220 Kotka

Hyödyllistä tietoa:

Tapaamispaikka Esikon esite

Tapaamispaikka – esite (Ensi- ja turvakotien liitto)

Tapaamispaikka – lapsen esite (Ensi- ja turvakotien liitto)

http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/tapaamispaikkatoiminta/