Tapaamispaikka Esikko

Tapaamispaikkatoiminta on lakisääteinen myytävä palvelu. Toiminta mahdollistaa sen, että lapsi voi turvallisesti viettää yhteistä aikaa sen vanhemman kanssa, jonka luona hän ei asu. Lapsi voi tavata myös muita hänelle tärkeitä ihmisiä, kuten isovanhempia tai sisaruksia.

Toiminnan tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman suhdetta ja vuorovaikutusta.  Vanhempia tuetaan yhteistyövanhemmuuteen sekä lapsen edun ja tarpeiden huomioimiseen.

Tapaamispaikka Esikko on kodikas ja puolueeton paikka, joka sijaitsee Perhetalo Haikarassa. Talossa on kaksi sisäänkäyntiä, joista toinen on esteetön.  Tulo- ja lähtötilanteet voidaan toteuttaa niin, etteivät vanhemmat kohtaa toisiaan. Perheiden käytössä on aidattu piha-alue leikkivälinein.

Tapaamispaikka Esikko noudattaa Ensi- ja turvakotien liiton tapaamispaikkatoiminnan laatukriteereitä, jotka auditoidaan säännöllisesti.

Tapaamispaikassa järjestetään valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja:

  • Valvotussa tapaamisessa ohjaaja on koko ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. Ohjaaja voi olla apuna esim. lapsenhoitotilanteissa tai vuorovaikutuksen tukemisessa.
  • Tuetussa tapaamisessa ohjaaja on lapsen ja vanhemman saatavilla sekä tukena tarpeen mukaan, esim. lastenhoitotilanteissa tai vuorovaikutuksen tukemisessa.
  • Valvotussa vaihdossa lapsi saatetaan turvallisesti vanhemmalta toiselle niin, ettei lapsi joudu vanhempien ristiriitojen keskelle.

Tapaamiset toteutetaan lastenvalvojan ja sosiaalityöntekijän kanssa tehdyn kirjallisen sopimuksen tai käräjäoikeuden määräyksen mukaan. Tapaamisen tai vaihdon toteutuminen edellyttää päihteettömyyttä. Tapaamiset voidaan toteuttaa suomen tai englannin kielellä.

Ennen tapaamisten aloittamista molemmat vanhemmat (tai perhehoitaja) sekä lapset käyvät alkukeskustelussa ja tutustumassa tapaamispaikkaan. Tapaamisten ajankohdista sovitaan tapaamispaikkaohjaajan kanssa. Tapaamisjärjestelyissä huomioidaan lapsen tarpeet.

Yhteystiedot:

Puh. 040 578 5459 (tapaamispaikan ohjaaja)
Puh. 044 530 1520 (palveluesimies)
Os. Metsontie 39 B, 48220 Kotka

Hyödyllistä tietoa:

Tapaamispaikka Esikon esite

Tapaamispaikka – esite (Ensi- ja turvakotien liitto)

Tapaamispaikka – lapsen esite (Ensi- ja turvakotien liitto)

http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/tapaamispaikkatoiminta/