Alvari-perhetyö® tarjoaa pitkäaikaista apua lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsiperheille.

Perheen elämää voivat varjostaa esimerkiksi vanhempana toimimiseen liittyvät haasteet, uupumus, perheväkivalta, mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvät huolet sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät pulmat. Alvari-perhetyön® avulla voidaan tukea myös vauvaa odottavaa äitiä/perhettä.

Alvari-perhetyön® lähtökohtana on perheen omien voimavarojen vahvistuminen ja lisääntyminen. Yhteisen työskentelyn tavoitteena on huomioida perheen tarpeet sekä tukea lapsen hyvää ja turvallista kasvua kotona ja lähiverkostossa.

Perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta tuetaan eri menetelmin ja yhdessä toimien voidaan tehdä vaikka kodin askareita ja asioiden hoitamista.

Retki-, leiri- ja ryhmätoiminnan avulla tarjotaan mahdollisuutta vertaistukeen samanlaisissa elämäntilanteissa olevien kanssa.

Alvari-perhetyöhön® hakeudutaan Kymsoten lastensuojelun kautta. Työ on perheille maksutonta.

Lisätietoja:

Palveluesimies Hanna Kivilahti
hanna.kivilahti@kletu.fi
puh. 044 5301520