Alvari-perhetyö® on lapsiperheille suunnattua suunnitelmallista ja pitkäkestoista erityistason apua ja tukea, jota ohjaa Alvari-perhetyö®:n laatukäsikirja.

Perheen elämää voivat varjostaa esimerkiksi vanhempana toimimiseen liittyvät haasteet, uupumus, perheväkivalta, mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvät huolet sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät pulmat. Alvari-perhetyön® avulla voidaan tukea myös vauvaa odottavaa äitiä/perhettä.

Alvari-perhetyön® lähtökohtana on perheen omien voimavarojen vahvistuminen ja lisääntyminen. Yhteisen työskentelyn tavoitteena on huomioida perheen tarpeet sekä tukea lapsen hyvää ja turvallista kasvua kotona ja lähiverkostossa.

Perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta tuetaan eri menetelmin ja yhdessä toimien voidaan tehdä vaikka kodin askareita ja asioiden hoitamista.

Alvari-perhetyön® palveluun edellytetään Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaalityöntekijän päätös. Työ on perheille maksutonta.

Lisätietoja:

Palveluesimies Hanna Kivilahti
hanna.kivilahti@kletu.fi
puh. 044 5301520