Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys on lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja perheitä.

Edistämme lapsen edun ensisijaisuutta ja tuemme aikuisia vastuulliseen vanhemmuuteen.

Ennaltaehkäisemme lasten laiminlyöntiä sekä lähisuhde- ja perheväkivaltaa.
Työmme pohjautuu kansalaistoimintaan, ammatilliseen asiantuntijuuteen ja vertaistukeen.

Toimintaamme ohjaavat arvot:

Rohkeus
Rohkeus on ennakkoluulottomuutta ja valmiutta nostaa yhteiskunnassa vaiettuja ja vaikeina pidettyjä asioita esille ja vaikuttaa niihin sekä pitää esillä lapsen edun ensisijaisuutta.

Osallisuus
Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon, yhteisöönsä ja yhteiskuntaan. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten ja niiden, joilla on vähemmän resursseja, mahdollisuuteen osallistua. Kaikki otetaan voimavarojensa mukaan aktiivisina kansalaisina ja kokemusasiantuntijoina mukaan toimintaan ja sen kehittämiseen. Ihmisten erilaisuus ja kulttuurien moninaisuus ovat rikkaus työssämme.

Oikeudenmukaisuus
Kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti, yhdenvertaisesti ja jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen. Olemme haavoittavissa olosuhteissa elävien lasten, nuorten ja perheiden rinnalla ja toimimme yhdessä heidän kanssaan heidän asemansa parantamiseksi ja oikeuksiensa toteutumiseksi.

Turvallisuus
Turvallisuus on koskemattomuutta, luotettavuutta, vahvaa osaamista ja ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Tilat ovat fyysisesti turvallisia ja yhteisöllisiä. Lasten edusta  ja turvallisuudesta huolehditaan erityisesti. Turvallisuus tarkoittaa myös luottamuksellista ilmapiiriä, luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakentamista.

Inhimillisyys
Luomme ja ylläpidämme toivoa. Uskomme muutoksen mahdollisuuteen yksilö-, perhe- ja yhteisötasolla. Kunnioitamme toisiamme, vaikka emme hyväksyisi toisen tekoja. Yhdistyksessä on tilaa erilaisille näkemyksille. Mahdolliset ristiriidat ja jännitteet käytetään kehittämisen voimavarana. Uskallamme myös epäonnistua ja opimme jatkuvasti yhdessä uutta.

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen hallitus vuonna 2024:

Puheenjohtaja
Heidi Nevalainen, puh. 050 326 0999

Varapuheenjohtaja
Maiju Niemelä

Antti Immonen
Anne Miettinen
Sami Airola
Harri Bergholm
Mari Nielsen
Sari Manninen