Pidä kiinni® –hoitojärjestelmä

Avopalvelu Nuppu on osa valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää, joka koostuu päihdeongelmien hoitoon erikoistuneista ensikodeista ja avopalveluyksiköistä.

Nuppu on yksi Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen työmuodoista.

Asiakkaaksi Nuppuun

Nupun asiakkaaksi on tervetullut Kymenlaaksossa asuva vauvaa odottava perhe tai vauvaperhe, jolla on päihdeongelma. Nupun tuki on asiakkaalle maksutonta, eikä edellytä maksusitoumusta. Vauvaa odottavat vanhemmat ja lapsiperheet voivat olla itse yhteydessä Nuppuun. Yhteydenoton voi tehdä esimerkiksi myös neuvolasta, sosiaalipalveluista tai päihdehoidosta vanhemman luvalla.

Nupun työskentely kestää useimmiten 1-2 vuotta, perheen tarpeiden mukaan.

Asiakkuus päättyy viimeistään perheen nuorimman lapsen täyttäessä kolme vuotta.

Kartoitusjakso

Asiakkuus Nupussa alkaa perhekohtaisella kartoitusjaksolla, jonka aikana kartoitetaan perheen tilanne ja perheellä on mahdollisuus tutustua Nupun toimintaan. Kartoitusjakson lopuksi tehdään suunnitelma etenemisestä ja perhe päättää sitoutumisestaan yhteisökuntoutukseen.

Nupun tuki

Nupun toiminnassa yhdistyvät:

  • vertaistuki
  • vanhemman ja lapsen välisen varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen vahvistuminen
  • vanhemman päihdekuntoutuminen

Jokaiselle Nupun asiakkaalle tehdään yksilöllinen suunnitelma yhdessä perheen ja viranomaisverkoston kanssa. Lisäksi jokaiselle yhteisöön osallistuvalle perheenjäsenelle nimetään oma lähityöntekijä.

Toiminta koostuu:

  • 2 yhteisöpäivästä (tiistai ja torstai)
  • perheen tavoitteiden mukaisesti perhe-/yksilö-/verkostotapaamisista

Yhteisöpäivät

Yhteisöpäivät koostuvat vertaistuesta ja ryhmistä:

  • Hoivaa ja Leiki -ryhmä
  • aikuisten oma yhteisökokous
  • vanhempien teemaryhmät, jotka tukevat mm. päihteettömyyttä ja vanhemmuutta
  • mindfulness-ryhmä

Molempiin yhteisöpäiviin kuuluvat lounas ja välipala sekä lapsille sopivat ruoat ja vaipat. Yhteisöpäivien toiminta-aika on klo 9:30-14:30.

Perhe-/ yksilökohtainen työskentely

Yhteisöpäivien lisäksi työskentelyyn kuuluvat yksilö- ja perhetapaamiset lähityöntekijöiden kanssa.
Tapaaminen voi toteutua esimerkiksi Nupussa, lähiympäristössä, neuvolassa tai verkostopalaverissa.
Toisinaan voidaan toteuttaa kotikäyntejä, erityisesti vauvan syntymän jälkeen, jolloin pienen vauvan ei tarvitse heti lähteä kodin ulkopuolelle.

Nuppu osana Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistystä

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry on kansalaisjärjestö, joka on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys.

Yhdistyksessä toimii erilaisissa tehtävissä vapaaehtoisia ja koulutettuja kokemusasiantuntijoita.

Nupun asiakkuudessa olevat perheet ovat tervetulleita yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

Nupussa työskentelevät:

ELINA RAVALT
Pidä kiinni® -vastaava sosiaalityöntekijä
044 744 0331

ELINA WATHÉN
Pidä kiinni® -avopalveluohjaaja
044 321 1032

MIA KUNNARI
Pidä kiinni® -avopalveluohjaaja
044 744 0332

RIIKKA NIEMI
Pidä kiinni® -avopalveluohjaaja
044 744 0338

LAURA TÄHTI
Pidä kiinni® -avopalveluohjaaja
040 861 0543

JOHANNA HOLOPAINEN (palaa työtehtäviin 2025)
Pidä kiinni® -avopalveluohjaaja
044 744 0334

 

sähköpostit osoitteella: etunimi.sukunimi@kletu.fi

Nupun osoite on:

Oikokatu 2B
45100 KOUVOLA

Yhteydenottolomake:

 

 

TERVETULOA NUPPUUN!

 

Kenenkään tilanne ei ole toivoton, sinua ja vauvaasi voidaan aina auttaa. Ota huumeiden tai päihteiden käyttö rohkeasti puheeksi ja apua vastaan. Älä luovuta. <3

Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -ensikodit ja -avopalvelut auttavat päihdeongelmaisia vauvaperheitä ympäri Suomea.