Synnytys ja sen jälkeinen aika saa tuoreen äidin tunteet myllertämään. Äidin olo voi olla ylivirittynyt, jolloin rentoutuminen on vaikeaa. Raskauden ja synnytyksen aikaiset tapahtumat voivat pyöriä mielessä. Pienen vauvan avuttomuus ja tarvitsevuus herättävät vanhemmissa halun helliä, hoivata ja lohduttaa, mutta samalla niiden tuoma vastuu voi ajaa vanhemman ahdistuksen ja riittämättömyyden tunteisiin. Armollisuus itseään kohtaan on tärkeää.

Synnytyksen jälkeiset mielialan muutokset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: Synnytyksen jälkeinen herkistyminen eli baby blues, synnytyksen jälkeinen masennus ja synnytyksen jälkeinen psykoosi eli lapsivuodepsykoosi.

Baby blues on normaalia synnytyksen jälkeistä herkistymistä. Jos alakulo jatkuu pidempään kuin muutaman viikon, on hyvä hakea apua, koska kyse voi olla synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, jolloin varhainen hoito on tärkeää. Vanhempien hyvinvointi ja mahdollisuus iloita lapsestaan ovat perusta lapsen myöhemmälle itsetunnolle.

Apua voit pyytää esimerkiksi neuvolasta tai baby blues- työntekijältämme:

https://ensijaturvakotienliitto.fi/tukea-ammattilaiselle/odotus-ja-vauva-aika/

Lisätietoa ja vertaistukea:

Äidit irti masennuksesta ÄIMÄ ry, https://aima.fi/