Vauva-arjessa kahdenkeskisen parisuhdeajan järjestäminen voi vaatia suunnitelmallisuutta ja joustavaa suhtautumista, mutta on tärkeää hoitaa parisuhdetta myös vanhemmuudesta irrallisena asiana. Parisuhdetta voi vaalia arjen keskelläkin pienillä teoilla; aamupalan laittamiselle toiselle, kosketuksella ja kauniilla sanoilla. Kaikki keinot, joilla osoittaa tukevansa toista tässä uudessa elämäntilanteessa vahvistavat kumppanuutta. Hyvät hetket ja positiivinen palaute kannattelevat myös mahdollisten haastavien aikojen läpi.

Vastuuta vauvanhoidosta kannattaa jakaa ja pyrkiä järjestämään molemmille vanhemmille hetkittäin omaa aikaa, jolloin parisuhteelle ja sen hoitamiselle jää enemmän voimavaroja. On hyvä myös muistaa, että vanhempien tavat hoitaa vauvaa ja olla hänen kanssaan, voivat erota merkittävästikin toisistaan, eikä siinä ole mitään väärää, vaan se enemmänkin edesauttaa yksilöllisen kiintymyssuhteen rakentumista. Uutta perheenjäsentä on tärkeää hoitaa myös yhdessä, sillä yhteinen hoiva saa aikaan samankaltaista hormonituotantoa ja tiivistää ”perhehenkeä”.

Lue lisää:

https://ensijaturvakotienliitto.fi/vauvaperhe/vauva-aika-perheessa/parisuhde-vauva-aikana/

Parisuhdekeskus Kataja: https://parisuhdekeskus.fi/